Sahîh-İ Buhârî Tüm Yönleriyle  Okuyucularla Buluşuyor

Uluslararası Sahîh-i Buhârî Sempozyumu”ndan yola çıkarak hazırlanan “Sahîh-i Buhârî: Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar” kitabı okurlarla buluştu.

Google Haberlere Abone ol

İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlediği “Uluslararası Sahîh-i Buhârî Sempozyumu”ndan yola çıkarak hazırlanan “Sahîh-i Buhârî: Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar” kitabı okurlarla buluştu.

Eğitimin kalitesi ve yürüttüğü araştırma projeleriyle Türkiye’de ve dünyada bir ‘Araştırma Üniversitesi’ olarak öne çıkmayı hedefleyen İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) farklı ülkelerden hadis alanında uzman ilim adamlarının akademik çalışmalarını içeren “Sahîh-i Buhârî: Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar” kitabını yayına hazırladı.

İHÜ’nün 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlediği “Uluslararası Sahîh-i Buhârî Sempozyumu”ndan yola çıkarak hazırlanan “Sahîh-i Buhârî: Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar” kitabı Türkçe, İngilizce ve Arapça makalelerden oluşuyor. Prof. Dr. Serdar Demirel, Dr. Öğr. Üyesi Hamzeh Al-Bakri ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snober’in editörlüğünde hazırlanan kitapta uluslararası alanda söz sahibi kıymetli isimlerin makaleleri bulunuyor. İHÜ’nün bu çalışması büyük hadis âlimi Muhammed b. İsmâîl el-Buhârî’nin (ö. 256/870) hocalarını, talebelerini, itimat ettiği râvileri, râvide aradığı şartları, tercih ettiği metinleri, bab başlıklarında ortaya serdiği fıkhî görüşleri inceleyen kapsamlı bir eser olarak hazırlandı. “Sahih-i Buhari: Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar” kitabı, farklı ülkelerden hadis alanında uzman ilim adamlarının farklı perspektiflerden Sahîh’e dair kaleme aldıkları akademik çalışmaları içeriyor.  

Yorumlar