Resmi gazetenin 29 Aralık 2020 sayılı nüshası PDF

Resmi gazetenin 29 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan sayısında yer alan kararlar, ilanlar belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 29 Aralık 2020 Salı günü yayınlanan sayısında yer alan kararlar belli oldu.

İşte resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan duyurular:

TBMM KARARI

1275 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3338)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3339)

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3340)

ATAMA KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği

GENELGE

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023) ile İlgili 2020/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2020 Tarihli ve 9857, 9868, 9869, 9870, 9871, 9872, 9873, 9874, 9875, 9876, 9877, 9878, 9879 ve 9893 Sayılı Kararları

RESMİ GAZETE PDF HALİ

Yorumlar