Resmi gazetenin 16 Şubat 2021 tarihli sayısı

Resmi gazetenin 16 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan sayısında yer alan kararlar:

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin bugünkü 16 Şubat 2021 Salı günkü sayısında yer alan kararlar şöyle:

YÖNETMELİKLER

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye İstatistik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)

Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2021/1)

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/2/2021 Tarihli ve 10023 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 2/12/2020 Tarihli ve 2017/37573 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 2/12/2020 Tarihli ve 2020/13908 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

Yargıtay 12. Hukuk Dairesine Ait Karar

RESMİ GAZETE PDF HALİ

Yorumlar