Okullarda sınıf mevcutlarına sınırlama geldi

Okullardaki sınıf mevcutlarına sınırlama getirildi. Buna göre sınıflarda 30 öğrenciden fazla öğrenci bulundurulması yasak.

Google Haberlere Abone ol

Okullardaki sınıf mevcutlarıyla ilgili tarihi bir karar alındı. Alınan karara göre artık kalabalık sınıflar tarihe karışıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre özel eğitim kurumlarında sınıf mevcutları okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30’dan fazla olamayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bundan sonra özel eğitim kurumlarında sınıf mevcutları okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamayacak.

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 "(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamaz."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.


 

Yorumlar