Motokurye ve bahşişten vergi mi alınacak? İşin aslı nedir?

Motokurye hizmetleri ve bahşişten yeni vergi alınacağı yönündeki iddiaların aslı ortaya çıktı. Bahşiş ve motokurye hizmetlerinden yeni bir vergi söz konusu değil. Aksine şu ana kadar kredi kartı üzerinden yapılan bahşişlerden alınan vergilerin kaldırılması söz konusu.

Google Haberlere Abone ol
Motokurye ve bahşişten vergi mi alınacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bahşiş gelirleri ve motokurye faaliyetlerinin vergilendirilmesinde kolaylık sağlamak amacıyla yeni düzenlemeler getiriyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektörden gelen talepler doğrultusunda bahşiş gelirleri ve motokurye faaliyetlerinin vergilendirme usulünde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemelerle bu alanlarda yeni vergi ihdas edilmeyecek, ancak vergilendirme süreçleri kolaylaştırılacak.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, yeme içme hizmeti veren işletmelerde toplanan bahşişlerin çalışanlara dağıtılması durumunda, bu ödemeler ücret matrahına eklenerek vergilendiriliyor. Banka ve kredi kartı ile yapılan bahşiş ödemeleri ise KDV'ye tabi tutuluyor. Sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda, bahşiş gelirlerinin KDV'den muaf tutulması için düzenlemeler yapıldı.

YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Hazırlanan taslak çalışmaya göre, bahşiş ödemeleri hizmet bedelinin yüzde 10'unu aşmamak şartıyla ödeme belgelerinde ayrı gösterilecek. Bu gelirler banka hesabında toplanacak ve tamamı çalışanlara dağıtılacak. Asgari ücretin aylık brüt tutarına kadar çalışanlara dağıtılan paralar, sadece yüzde 10 gelir vergisi tevkifatına tabi olacak ve KDV'den muaf tutulacak.

Bu düzenleme, yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri, paket servis ve diğer şekillerde yemek sunan işletmeleri kapsayacak. Otel ve benzeri konaklama işletmelerinin yeme içme hizmeti sunan birimleri de bu düzenlemeye dahil edilecek.

MOTOKURYELER İÇİN VERGİLENDİRME KOLAYLIĞI

Motokurye faaliyetlerinden doğan kazançların basit vergileme usulü ile vergilendirilmesi öngörülüyor. Kendi nam ve hesabına çalışan motokuryeler, defter tutma, belge düzenleme, geçici ve yıllık beyanname verme gibi yükümlülüklerden muaf tutulacak. Ayrıca, motokuryelerin hizmet ifaları KDV'den istisna tutulacak.

YENİ VERGİLENDİRME USULÜ

Motokuryelere yapılan ödemelerden belli oranda tevkifat yapılacak ve bir takvim yılı içinde elde ettikleri gelirlerin belirli bir dilimi aşmaması halinde tevkifat nihai vergi olacak. Bu uygulamaya geçen motokuryeler, defter tutma ve beyanname verme gibi yükümlülüklerden muaf tutulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu düzenlemeleri, sektörden gelen talepler doğrultusunda hayata geçirilecek ve çalışanların vergilendirme süreçlerini kolaylaştıracak adımlar içerecek. Yeme içme sektörü ve motokuryelerin işlerini kolaylaştırmayı hedefleyen bu düzenlemelerle, sektördeki vergilendirme süreçlerinin daha şeffaf ve anlaşılır hale getirilmesi planlanıyor.

Yorumlar