Mine Tozlu Sineren kimdir, nerelidir, şirketleri hangileri?

Mine Tozlu Sineren kimdir, nerelidir, şirketleri hangileri, hakkında çıkan iddialar doğru mu, SPK'nın bir yıl önce hakkında suç duyurusunda bulunduğu Sineren neden bir kez daha gündeme geldi.

Google Haberlere Abone ol
Mine Tozlu Sineren kimdir, nerelidir?

Mine Tozlu Sineren kimdir, nerelidir, şirketleri hangileri, hakkında çıkan iddialar doğru mu, SPK'nın bir yıl önce hakkında suç duyurusunda bulunduğu Sineren neden bir kez daha gündeme geldi. SPK tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan soruşturma ve sonrasında hakkında suç duyurusu yapılan Mine Tozlu Sirener bir kez daha gündeme geldi.

Geçmiş bir dava ve açılmış bir soruşturmanın belgelerini yeniden Twitter hesabından yayınlayan organize suç örgütü başı Sedat Peker'in yeniden gündeme getirdiği ve muhalif medyanın da yeni bir olaymış gibi yansıttığı Sirener olayı nedir? Mine Tozlu Sineren kimdir, nerelidir, şirketleri hangileri?

İşte detaylarıyla Sirener olayı:

Marka Yatırım Holding'i inceleyen Sermaye Piyasası Kurulu şirketin patronu Mine Tozlu Sineren de dahil olmak üzere yöneticilerine yönelik olarak şirketin zarara uğratılması ve muhasebe hilesi yapılması iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Hakkında piyasa dolandırıcılığı iddiası nedeniyle suç duyurusunda bulunulan ve 2 yıl boyunca işlem yasağı getirilen Marka Yatırım Holding'in patronu Mine Tozlu Sineren hakkında SPK şirketin zarara uğratılması ve finansal tabloların gerçeği yansıtmaması iddiasıyla suç duyurusunda bulunma kararı almıştı. Karar gereğince şirket yönetiminde olan diğer kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Çanakkale'de doğup büyüdüğü öğrenilen Mine Tozlu Sineren'in iş hayatına finans sektöründe başladığı öğrenildi.

Mine Tozlu Sineren'in ardından Capitol Alışveriş Merkezi'nde Halklar İlişkiler Müdür Yardımcısı görevini üstlendiği ve sonrasında ise birçok şirkete danışmanlık yaparak bilinir hâle geldiği duyuldu.

SPK TOZLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Marka Yatırım Holding'i inceleyen Sermaye Piyasası Kurulu şirketin patronu Mine Tozlu Sineren de dahil olmak üzere yöneticilerine yönelik olarak şirketin zarara uğratılması ve muhasebe hilesi yapılması iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Haberin Devamı

Daha önce hakkında piyasa dolandırıcılığı iddiası nedeniyle suç duyurusunda bulunulan ve 2 yıl boyunca işlem yasağı getirilen Marka Yatırım Holding'in patronu Mine Tozlu Sineren hakkında yeni gelişme yaşandı. SPK bu sefer de şirketin zarara uğratılması ve finansal tabloların gerçeği yansıtmaması iddiasıyla suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Karar gereğince şirket yönetiminde olan diğer kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

5 MİLYON LİRA ZARAR İDDİASI

Mine Tozlu Sineren, Zeynep Aşkın Korkmaz, Haluk Tuna Kılıboz, Ferhan Aral, Onur Hazar, Funda Seçkin hakkında "Pay satın alma işlemleri üzerinden Şirket’in ilişkili tarafları lehine faiz hariç toplam 5.000.000 TL tutarında zarara uğratılması" nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 110'uncu maadesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 39'uncu maddesi gereğince SPK suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

MUHASEBE HİLESİ DETAYI

Yine şirketin patronu Mine Tozlu Sineren başta olmak üzere Zeynep Aşkın Korkmaz, Ferhan Aral, Onur Hazar ve Funda Seçkin hakkında "Muhtelif muhasebe hileleri yapılarak Şirket’in 2017-2019 dönemine ait finansal tablolarının gerçeği yansıtmayan şekilde düzenlenmesi" iddiasıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nun 112'inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince suç duyurusunda bulunuldu.

YATIRIMCILARA "DAVA AÇIN" UYARISI

SPK, şirkette muhasebe hilesi yapan ve zarara uğratan kişilere yönelik olarak şirket yatırımcılarının bu kişilere yönelik olarak dava açıp zararlarını tazmin etmeleri yönünde tavsiyede bulundu.

ETKİN PİŞMANLIK DETAYI

Suç duyurusunda bulunulan iddialar nedeniyle SPK, sorumlu şahısların etkin pişmanlıktan faydalanmaları için para ödemeleri konusunda da uyarıda bulundu. SPK'nın etkin pişmanlık açıklaması şöyle:

SPKn'nun 110 uncu maddesi çerçevesinde hakkında suç duyurusu kararı alınan şahısların, SPKn’nun 110/3 hükmü uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemeleri durumunda, söz konusu hükümlerden yararlanabilmeleri için; SPKn’nun 21'inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan ödemenin yanı sıra bunun iki katı tutarındaki parayı Kurul kararından itibaren 15 gün içinde; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın etahsilat hesabına (IBAN TR450000100100000350154037, Vergi Kimlik Numarası:6110333534) “6362 sayılı Kanunun 110/3 maddesi kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanma karşılığı Hazineye ödemesi gereken tutar” açıklama notu ile ödemeleri ve aynı süre içinde Kurulumuza ilgili belgeleri iletmeleri gerekmektedir.

YÜZDE 98.38'İ HALKA AÇIK!

Mine Tozlu Sineren'i sahibi olduğu Marka Yatırım Holding'in şirket detayları incelendiğinde yüzde 98.38 oranında halka açıklık olduğu görülüyor. Şirketin sermayesi 20.990.000 lira iken özsermayesi 31.2 milyon lira seviyesinde bulunuyor. 20.6 milyon Hisse ise piyasada dolaşımda bulunuyor. Hisse grafiğine bakıldığında da sert yükseliş ve sert düşüşün ardından stabil seyir izlendiği görülüyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayı sonunda 3 lira seviyelerinde seyreden hisse Kasım 2020'de 10.70 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı. 19 Kasım'da zirveye ulaşan hisse 20 Kasım'da 7.99 liraya gerileyerek yüzde 25 oranında değer kaybetmiş oldu. Son zamanlarda ise 5 lira seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

SAHİBİ OLDUĞU ŞİRKET KOTTAN ATILMIŞTI

Borsa İstanbul 2018 yılında Mine Tozlu Sineren'in yönetim kurulu başkanı olduğu Trantürk Holding'i özsermayesinin eksiye düşmesi ve finansal faaliyetlerini yürütemeyecek kadar finansman sıkıntısına girmiş olmasından dolayı kottan atmıştı. Tozlu bu durumun ardından özsermaye eksikliğinin tamamlanacağını ve çözüme kavuşacağını açıklamıştı. Ancak Transtürk Holding hissesi yaklaşık 3 yıldır işleme kapalı.

İŞTE SUÇ DUYURUSUNA NEDEN OLAN MADDELER

Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik

MADDE 110 – (1) Aşağıdaki fiiller güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hâlini oluşturur; ancak bu durumda 5237 sayılı Kanunun 155 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre hükmolunacak ceza üç yıldan az olamaz:

a) Yatırım kuruluşuna, 58 inci madde kapsamındaki fon kuruluna ve 59 uncu madde kapsamındaki teminat sorumlularına; sermaye piyasası faaliyetleri sebebiyle veya emanetçi sıfatıyla veya idare etmek için veya teminat olarak veya her ne nam altında olursa olsun, kayden veya fiziken tevdi veya teslim edilen sermaye piyasası araçları, nakit ve diğer her türlü kıymeti kendisinin veya başkasının menfaatine satmak, kullanmak, rehnetmek, gizlemek veya inkâr etmek

b) Yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekildefarklı fiyat, ücret vebedel uygulamak (…) (1) örtülü işlemlerde bulunarak halka açık ortaklıkların kârını veya mal varlığını azaltmak

c) Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının, yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel, şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunarak kârlarını veya
malvarlıklarını azaltmak veya kârlarının veya malvarlıklarının artmasını engellemek

(2) Yatırım kuruluşu, 58 inci madde kapsamındaki fon kurulu ve 59 uncu madde kapsamındaki teminat sorumluları bünyesinde tutulan kayıtları bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak 5237 sayılı Kanunun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerinden mahkûmiyete bağlanan kanuni sonuçlar, bu suçtan mahkûm olanlar hakkında da
uygulanır.

(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına giren güveni kötüye kullanma suçunu işleyen kişi, etkin pişmanlık göstererek 21 inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan ödemenin yanı sıra bunun iki katı parayı Hazineye;

a) Henüz soruşturma başlamadan önce ödediği takdirde, hakkında cezaya hükmolunmaz,
b) Soruşturma evresinde ödediği takdirde, verilecek ceza yarısı oranında indirilir,
c) Kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödediği takdirde, verilecek ceza üçte biri oranında indirilir

112. MADDE 2'NCİ FIKRA

b) Saklamakla yükümlü oldukları defter ve belgeleri kanuni süresince saklamayanlar, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

TCK 39'UNCU MADDE

Madde 39- (1) Suçun işlenmesine yardım eden kişiye, işlenen suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, onbeş yıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde cezanın yarısı indirilir. Ancak, bu durumda verilecek ceza sekiz yılı geçemez.
(2) Aşağıdaki hallerde kişi işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu olur:
a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek.
b) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak.
c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak.

MİNE TOZLU SİNEREN SEDAT PEKER'İN TANIDIĞI ÇIKTI

İddiaların odağındaki Mine Tozlu Sineren'in aynı zamanda Sedat Peker ile yakın tanıdık oldukları ortaya çıktı. Hatta geçen yıl hakkında başlatılan soruşturma sonrasında Peker'in kendiszine "geçmiş olsun" telefonu açtığını söyledi. 

Sedat Peker, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Tozlu Sineren'i, AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'na yönlendirdiğini iddia etti. Zehra Taşkesenlioğlu'nun da Mine Tozlu'yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, burada Mine Tozlu'dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında "rüşvet" istendiğini öne sürdü ve belge paylaştı. Mine Tozlu Sineren'in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun, Mine Tozlu Sineren'e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtti. Peker, Cumhurbaşkanı Danışmanı Taranoğlu'nun, Mine Tozlu Sineren ve eşinden acilen 200 bin lira istediğini söyledi.

Mine Tozlu Sineren'in daha sonra eski Kıyı Koruma Genel Müdürü ve TOBB üyesi Salih Orakcı'ya yönlendirildiğini söyleyen Peker, Orakcı'nın, Mine Tozlu Sineren'in şirketlerinden birinde ortaklık istediğini ve iki lüks araba parası aldığını iddia etti. Orakcı'nın arabalar dışında 2,5 milyon lira istediğini de öne süren Peker, "Mine Hanım bu parayı da yollar. Ancak tüm bu süreçlerden sonra sermaye artırımı işi olmayınca Mine Hanım ortaklık işlerinin iptal edilmesi için talimat verir" dedi. Peker, konuyla ilgili Twitter'da paylaştığı ve kamuoyuna açıklayarak, aleniyet kazandırdığı WhatsApp yazışmalarını da yayımladı.

Halk TV'ye katılarak iddiaları doğrulayan açıklamalarda bulunan Sineren, "Ben Sedat Peker'i eskiden tanırım ama bu bilgilere nereden ulaştığını bilmiyorum. Görünce çok şaşırdım. Sadece tanışıklığım var. Bana daha önce yaşadığım bu sıkıntılardan dolayı geçmiş olsun mesajı iletti. Sedat Peker'in yazdıklarında doğru olmayan ufak tefek şeyler var" dedi.

Sözlerini sürdüren Tozlu, "Ben Salih Orakçı'ya verdiğim paralarla ilgili icra davası açtım. Benim şirketimim kasasından avans olarak çıktı ve geri dönüş olmadı. Ben kendi başımın çaresine bakacağım diyerek verdiğim paraları geri istedim. Dekontlarım var ve bunları icraya koydum. Sermaye arttırımı reddedilince Adana'da bir otobüs firmasına yatırım yapıyorum. Şirketin 27 milyon vergi borcu var ve bunları yapılandırarak yatırım yapıyorum. Şirket ortaklarına para ödemeden işletmeye başlıyorum." dedi.

MEHMET AĞAR: PEKER ÇETE LİDERİ DEĞİL, MENSUBUDUR

Ağar'ın Peker hakkındaki sözleri:

 


 

Yorumlar