Kocaeli Üniversitesi sağlık personeli alacak

Kocaeli Üniversitesi çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere 188 sözleşmeli sağlık personeli alacak.

Kocaeli Üniversitesi sağlık personeli alacak
11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:11

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

KADRO

UNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

BÜTÇE

GİDERLERİ

Hemşire

100

Hemşirelik Bölümü Lisans programından mezun olmak. (Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.)

Özel Bütçe

Hemşire

66

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik programından mezun olmak. (Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.)

Özel Bütçe

Fizyoterapist

5

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans programından mezun olmak.

Özel Bütçe

Büro Personeli

4

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Önlisans programından mezun olmak.

Özel Bütçe

Diğer Sağlık Personeli

1

Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü Önlisans programından mezun olmak.

Özel Bütçe

Diğer Sağlık Personeli

1

Protez ve Ortez Bölümü Önlisans programından mezun olmak.

Özel Bütçe

Diğer Sağlık Personeli

2

Odyoloji Bölümü Önlisans programından mezun olmak.

Özel Bütçe

Diğer Sağlık Personeli

3

Anestezi Bölümü Önlisans programından mezun olmak.

Özel Bütçe

Diğer Sağlık Personeli

2

Tıbbi Laboratuar Bölümü Önlisans programından mezun olmak.

Özel Bütçe

Diğer Sağlık Personeli

3

İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Bölümü Önlisans programından mezun olmak.

Özel Bütçe

Diğer Sağlık Personeli

1

İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Önlisans programından mezun olmak.

Özel Bütçe

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'ınci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

5. 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C- Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

D- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

E- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.

Başvuru için gerekli belgeler

1- 2016 KPSS sonuç belgesi fotokopisi.

2- Nüfus cüzdan fotokopisi.

3- Diplomanın önlü arkalı fotokopisi.

4- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

5- 4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formsicil.phpl

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adayların, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 inci günün mesai bitimine kadar (16:30) Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü Personel Bürosu Umuttepe Merkez Yerleşkesi 41380 Umuttepe-İZMİT/KOCAELİ adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadar (16:30) müracaat kabul edilecektir.

Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir. Asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı http://www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


İlgili Galeriler

Şimdi yorum yapabilirsiniz

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Avatar
Latif - 1 yıl önce
Kpss puanim 84.57 lise hemsire ihtimal nedir