Bozok Üniversitesi sağlık personeli alıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesindeki personel açığını gidermek için alım ilanına çıktı. Hemşire, ebe ve sağlık teknikeri alınacak

Bozok Üniversitesi sağlık personeli alıyor
26 Şubat 2019 Salı 12:19

Bozok Üniversitesi bünyesinde görevlendirmek üzere çeşitli branşlarda alım yapacak.

Yozgat Bozok Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2018 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

Hemşire, ebe ve sağlık teknikeri alımına başvurmak isteyen adaylar 1 Mart 2019 ve 15 Mart 2019 Cuma tarihleri arasından en geç saat 17.00'a kadar başvurularını yapmak durumundadır. Öte yandan başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılmak zorundadır. Posta yoluyla veya 3. şahısla gönderilen başvurular kabul edilmemektedir.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 2018 yılında düzenlenen KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Ve Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

Başvuracak adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekmektedir. Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlaması şarttır.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi fotokopisi,

2- KPSS Sonuç Belgesi

3- Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş),

4- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.

5- Başvurulan unvanda çalışma şartı (tecrübe) istenmiş ise; SGK Hizmet Döküm Belgesi ve alanında çalıştığına dair tecrübe belgesi. Tecrübe belgesinde işyeri SGK sicil numarası ile o işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. Tecrübe belgesini veren işyeri ile sigorta primini yatıran işyerinin aynı olması gerekmektedir.

6- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.

BİR KADROYA BAŞVURU ŞARTI

Alıma başvuracak her adayın yalnızca bir kadroya başvuru hakkı bulunmaktadır. Ayrıca başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir


İlgili Galeriler

Şimdi yorum yapabilirsiniz

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×