Melik Tapar gerçek tarihte nasıl öldü?

Melik Tapar gerçek tarihte nasıl öldü sorusu Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki ölüm sahnesi sonrasında merak edilmeye başlandı. Dizinin senaryosuna göre Tapar Haçlı öncü birlikleri tarafından öldürülüyor. Peki gerçek tarihte Melik Tapar nasıl öldü veya öldürülüyor. İşte detayları:

Google Haberlere Abone ol

Melik Tapar, Büyük Selçuklu Devleti'nin en büyük hükümdarlarından daha doğrusu Sultan Alparslan'dan sonraki en büyük sultanlarından Sultan Melikşah'ın oğullarından biridir. Aynı zamanda Sultan Sencer'in öz kardeşidir. Melik Tapar'ın tam adı Muhammed Tapar'dır. Peki, Melik Tapar gerçek tarihte nasıl öldü? Ne zaman ve nerede hayatını kaybetti? İşte detaylar: 

Melik Tapar, Sultan Melikşah'ın oğullarından ve sultanlık makamına kadar ulaşan isimlerden biridir. Babasının ölümünden sonra Sultan Tapar, kardeşlerinden Berkyaruk ile çetin bir mücadeye girişmişti. Uzun mücadelelerden sonra ülkenin bir kısmı onun bir kısmı da Berkyaruk'un hükümdarlığındaydı.

Tarih kitaplarına göre Melik Tapar, anlaşma kapsamında bugün Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Van, Şırnak gibi bölgeleri de içine alan bölgelerde hüküm sürdü. Ancak Berkyaruk ile mücadelesini sürdürmeye devam etti. Yıllar sonra Berkyaruk öldükten sonra Bağdat ve İsfahan çevrelerine de hakim olarak Büyük Selçuklu Devleti'nin merkez ve batı kısımlarının sultanı oldu.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Melik Tapar karakteri

 

Aynı dönemlerde kardeşi Sultan Sencer de ülkenin doğu bölgelerinde hakimiyetini sürdürüyordu. Gerçek tarihte Melik Tapar, İsafahan'daki sarayında hayatını kaybediyor. Dizideki senaryoda yer verilen ölüm şekli ise gerçek tarihte yok.

Tarihi anlatımlara göre Malik Tapar ile kardeşi Berkyaruk arasında uzun yıllar süren iç çatışmalar yaşandı. Bu çatışmalar yer yer Sultan Sencer de dahil oldu. Ancak uzun süren çatışmalarda olan sadece devletin birliği ile halka oluyordu. Bu durum bir süre sonra kendileri tarafından far edildi. Dönemin ünlü alimlerinin araya girmesiyle kardeşler arasında uzun yıllar süren çatışmalar sona erdirildi ve barış imzalandı. 

Ülkenin Sultan Sencer'in yönetiminde kalan kısmı hariç, büyük bölümü iki kardeş arasında pay edildi. 

Anlaşmadan yıllar sonra Sultan Berkyaruk vefat etti. Onun vefatıyla kardeşi Terken Hatun'un küçük oğlu Mahmut sultan oldu.

Muhammet Tapar'ın kardeşiyle mücadelesinden sonra en çok mücadele ettiği ikinci konu ise dönemin en karanlık örgütü olan Haşhaşiler olmuştu. Batıniler olarak da bilinen Haşhaşiler ile mücadele eden Tapar, Alamut Kalesi'ne düzenlediği ilk seferde başarısız olmuştu. 

Sultan Tapar'ın Alamut Kalesi'ne gönderdiği ikinci sefer ise onun ölüm haberinden sonra iptal edildi.

Ocak 1082 yılında doğan Melik Tapar, Kasım 1118 yılında vefat etti. Öldüğünde 36 yaşındaydı.

Muhammed Tapar'ın Batıniler'den sonra en fazla mücadel ettiği bir diğer grup ise Haçlılar olmuştu. Ancak Haçlılara karşı mücadelesinde bir türlü istediği başarıyı elde edememiştir. Zira dönemin emirleri ve beyleriyle sürdürmeyi Haçlılarla mücadelede sürekli sorunlar çıkmıştı. 

Tapar ise sonunda Haçlılar ile mücadele için özel birlikler ve ordular hazırlayıp Halep ve Şam bölgesine göndermişti. Ancak bu özel birlikler ve ordular da yine kendi aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle bir türlü başarılı mücadeleler verememişti. 

Melik Tapar veya diğer adıyla Muhammed Tapar'ın ölümünden birkaç gün önce İsafahan'daki sarayında büyük bir toy (düğün, eğlence) düzenleyerek sarayını yağmalattığı söylenir. Bu toydan sonra ise beş oğlundan en küçüğünü taht varisi yaparak bütün beylerin ona biat etmesini istemiş ve günler sonra da vefat etmişti.

Melik Tapar'ın ölüm nedeni ise herhangi bir çatışma veya savaş meydanı değil uzun süre devam eden hastalık yüzündendi.

Tarihçilerin anlatımlarına göre; Muhammed Tapar, dedesi Sultan Alparslan'ı kendine örnek almış bir sultandı.

Muhammed Tapar dindar, dinî ilimlere vâkıf, âdil, merhametli, aklıselim sahibi, cömert, ilim adamlarını himaye eden bir hükümdardı.

Muhammed Tapar, halkın işleriyle yakından ilgilenir, kendisine sunulan her dilekçeyi okur, halka adalet, doğruluk ve insafla muamele edilmesini isterdi.

Tarihçilerin anlatımlarına göre Melik Tapar, mükûs, darâib ve ictiyâzât gibi bazı gayri şer‘î vergileri kaldırdığı için halkın sevgisini kazanmıştır.

"ANA HASRETİ ÇEKEN MELİK TAPAR"

Senaryoya göre Melik Tapar'ın annesi Başulu Hatun, Melikşah'ın gençliği esnasında sarayda casusluk yapmakla suçlanarak sürgün edilmiş. Ondan olma oğlu Tapar sarayda kalır. Ancak Başulu hatun saraydan ayrıldıktan sonra bir doğum daha yapar. Ondan ise Sencer doğar.

Yorumlar