Lozan süreli mi?

Lozan Barış Antlaşması süreli mi yoksa süresiz mi soruları son dönemlerde merakla soruluyor. Çünkü birçok insan Lozan'ın 100 yıllık olduğunu 2023 yılında sona ereceği düşüncesini taşıyor.

Google Haberlere Abone ol
Lozan süreli mi?

Lozan süreli mi, antlaşmasının yürürlükte kalma süresi var mı yoksa süresiz bir anlaşma mı? 

Lozan Barış Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin resmen sona erdiğinin, Osmanlı'nın İslam dünyasındaki hakimiyetinin, halifenin Müslümanların liderliğinin resmen sona erdiği bir antlaşma oluyor. Antlaşmayla birlikte Ankara'da kurulan hükümet yeni devletin temsilcisi ve kurucusu oluyor. Antlaşmanın en önemli özelliği ise Türkiye'nin birçok toprak parçasından vazgeçmiş olmasıdır. Bunlar Misak-ı Milli sınırları içerisinde yer alan Musul gibi önemli şehirlerdi.

LOZAN SÜRELİ Mİ?

Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti ile Müttefik Devletler arasında, I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ve egemenliğini tanıyan bir antlaşmadır.

Lozan süreli mi
Lozan süreli mi

 

Antlaşma, 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan şehrinde imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti, bağımsız bir devlet olarak tanınmış ve toprak bütünlüğü sağlanmıştır. Antlaşma ile Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş sonrası dönemde kaybettiği toprakların çoğunu geri kazanmıştır.

Ayrıca, Lozan Antlaşması'nda azınlıkların hakları, Boğazlar'ın tarafsızlığı, Türkiye ve Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi gibi konular da yer almaktadır. Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti için tarihi bir dönüm noktasıdır ve ülkenin modernleşme sürecinin önemli bir adımıdır.

Lozan Barış Antlaşması'nın bazı maddeleri şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti, bağımsız bir devlet olarak tanınmaktadır.
  • Türkiye'nin toprak bütünlüğü sağlanmaktadır ve sınırları belirlenmektedir.
  • Boğazlar, uluslararası sularda yer alan tarafsız bir bölge olarak kabul edilmektedir.
  • Türkiye, Ermenistan, Suriye ve Irak sınırlarındaki topraklarının bazı kısımlarını kaybetmektedir.
  • Türkiye, batıda İzmir'den başlayarak kıyı boyunca güneye kadar uzanan bir bölgede bazı adaları Yunanistan'a vermektedir.
  • Türkiye ve Yunanistan arasında nüfus mübadelesi yapılacaktır.
  • Türkiye'deki azınlıkların hakları korunacaktır.
  • Türkiye, Müttefik Devletler'e savaş tazminatı ödemeyecektir.

Bu antlaşmanın tüm maddeleri çok daha detaylıdır, ancak yukarıdaki maddeler, Lozan Antlaşması'nın en önemli maddeleri arasındadır.

Lozan Barış Antlaşması'nın belirli bir süresi yoktur. Antlaşma, imzalandığı tarihten itibaren geçerli olmuştur ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ve egemenliğini tanıyan bir antlaşmadır. Ancak, bazı maddelerde belirli koşullar ve sınırlamalar yer alır.

Örneğin, Boğazlar'ın tarafsızlığına ilişkin madde, uluslararası hukuk kurallarına göre belirlenmiş bir statüye sahiptir ve Türkiye bu koşullara uymak zorundadır.  Ancak, genel olarak Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tanıdığı için, Türkiye'nin uluslararası hukukunun temel taşlarından biri olarak kabul edilir.

Özetlemek gerekirse Lozan Barış Antlaşması'nın biteceği bir tarih yok. Bu nedenle Lozan süreli değildir.

Yorumlar