KYK Öğrenim Kredisi Nedir?

KYK Öğrenim Kredisi Nedir?


Öğrenim kredisi, Yüksek Öğrenim Kredisi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından T.C. vatandaşı öğrencilere verilir. Öğrenim kredisi, öğrencilere maddi destek sağlamak ve eğitim döneminden sonra geri ödemeli verilen borçtur. Öğrenim kredisinin geri ödenmesiyse  Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) artışlarına göre belirlenir.

KYK Öğrenim Bursu nedir?

KYK Öğrenim Bursu, her ay düzenli olarak başarılı ve muhtaç öğrencilere verilen hibe paradır. Eğitim süresince geri alınamaz. İhtiyaç sahibi öğrencilerin yanında;

 • Şehit ve gazi çocukları,
 • %40'ın üzerinden engeli bulunan,
 • Anne ve babası vefat etmiş,
 • ÖSYM ham puan bazından ilk 100'e giren,
 • Amatör milli sporcu olan,
 • öğrenciler de KYK'dan öncelikli olarak burs alır.

KYK Öğrenim Kredisi veya Bursu Kimlere Verilir?

 • Ön lisans öğrencileri,
 • Lisans öğrencileri,
 • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yaptıran öğrenciler(intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
 • Yüksek Lisans (Master) ve Doktora öğrencileri.

KYK Öğrenim Kredisi ve Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öğrenci kredileri ve burs başvuruları her yıl Kredi ve Konut Kurumu (KYK) tarafından ilan edilen günde e-devlet yoluyla yapılır. Tarih net olmamakla birlikte, her yıl Ekim ayında her iki kredi ve burs için de aynı ay içinde verilir. Başvuru sırasında ekonomik, sosyal ve eğitim durumu ile ilgili sorular ve alınan cevaplar devlet kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılır ve KYK tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencinin burs mu veya kredi mi alacağı belirlenir.

KYK Yurt Başvuru Tarihleri

ÖSYM yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra, yurt başvurularının tarihleri KYK tarafından ilan edilir ve başvurular e-devlet aracılığıyla yapılır. Tarihi belli olmamakla birlikte, yurt başvuruları genellikle her yıl Ağustos ayında yapılır.

KYK Öğrenim Kredisi Alan, Burs Alabilir mi?

Eğitim kredisi kullanan bir öğrenci, öğrenim kredisi alamaz. Öte yandan, KYK dışındaki kurumlardan bursları da etkilemez.

Açık Öğretim Öğrencileri Burs veya Kredi Alabilir mi?

Burs veya kredi Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sadece örgün öğretim gören öğrencilere verilir.

KYK Katkı Kredisi Nedir?

Katkı kredisi, üniversitede harç ücretini ödemek için verilen bir kredidir. Ancak, 29.08.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, birinci ve açık öğretim öğrencileri için harç ücreti devlet tarafından kaldırılmıştır bu para devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle KYK ek bir kredi vermez ve ikinci öğrenciler ise harç ücretlerini kendileri ödemek zorundadır.

KYK Öğrenim Kredisi Hesaplama

Öğrenim kredilesinin enflasyon hesaplaması, kredinin alındığı ayın YI-UFE'si ile mezun olunan yıl ve ayın YI-UFE'ye oranlarına göre  hesaplanmaktadır.

KYK Öğrenim Kredisi Örnek Hesaplama

Ay  Yİ-ÜFE Yüzde Artış 2013 Öğrenim Kredisi Tutarı Fark
Ocak 206,91 24,60% 280 TL 68,88 TL
Şubat 206,65 24,76% 280 TL 69,32 TL
Mart 208,33 23,75% 280 TL 66,50 TL
Nisan 207,27 24,38% 280 TL 68,27 TL
Mayıs 209,34 23,15% 280 TL 64,83 TL
Haziran 212,39 21,39% 280 TL 59,88 TL
Temmuz 214,5 20,19% 280 TL 56,54 TL
Ağustos 214,59 20,14% 280 TL 56,39 TL
Eylül 216,48 19,09% 280 TL 53,46 TL
Ekim 217,97 18,28% 280 TL 51,18 TL
Kasım 219,31 17,56% 280 TL 49,15 TL
Aralık 221,74 16,27% 280 TL 45,55 TL
Toplam   3.360 TL 709,95 TL

Tüm yıllar için tek tek bu hesaplama yapıldığında ise:

Yıl Ay Yıllık Toplam Fark
2013 12 709,95 TL
2014 12 353,63 TL
2015 12 172,03 TL
2016 7 46 TL
Toplam 43 1.281,61 TL

KYK Öğrenim Kredisi Örnek Hesaplamanın Ödeme Planı:

Ay Son Ödeme Tarihi Taksit Tutarı
1 (Son iş günü)/08/2018 348 TL
2 (Son iş günü)/09/2018 348 TL
3 (Son iş günü)/10/2018 348 TL
" " "
43 (Son iş günü)/02/2022 385,61 TL
Toplam 15.001,61

KYK Enflasyon Hesaplama

KYKn enflasyonunun hesaplanmasının, ödemenin yapıldığı tarihte değil, bitiş tarihine dayandığı ve öğrenciye çok avantajlı olduğu belirtilmelidir. 

KYK Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç, bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,

 • Ek süre öğrenim gören öğrenciler, 
 • Sağlık sebebi dışında ön lisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler, 
 • Ön lisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince) 
 • Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler, 
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, 
 • Yabancı uyruklu öğrenciler, 
 • Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler, 
 • Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler, 
 • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

KYK Öğrenim Kredisi Neden Kesilir?

 • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
 • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
 • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
 • Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,
 • Öğretim kurumunun kapatılması,
 • Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
 • Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması,
 • Kesin hükümle mahkum olunması.

KYK Öğrenim Kredisi Geri Ödemesi Ertelenebilir mi?

KYK ödemeleri, işsizlik, askerlik, yüksek lisans veya doktora sebepleriyle ertelenebilir. Ayrıca, askerlik hizmeti nedeniyle, askerlik hizmetinin sona ermesine kadar ertelenmektedir. erteleme süresi boyunca Yİ-ÜFE oranları uygulanmaz. Askerlik dışı gecikmeler, ödemesiz dönem için Yİ-UFE oranlarına tabidir. Erteleme talepleri e-devlet yoluyla yapılır.

KYK Öğrenim Kredisi Yapılandırılabilir mi?

Bu sorunun cevabı "evet" ödenmemiş öğrenim kredilerinin borçları yapılandırabilir. Yapılandırma işlemi internet üzerinden www.gib.gov.tr adresinden veya dairesinden şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. yapılandırma süreci ile ilgili detaylı bilgi Gelir İdaresi Çağrı Merkezi 444 01 89'dan alınabilir.

KYK Öğrenim Kredisi Geri Ödeme Hesaplamasından Kullanılan Yıllara Göre Yİ- ÜFE Endeksleri

Yıl 2010 2011 2012 2013 2014
Ocak 164,94 182,75 203,10 206,91 229,10
Şubat 167,68 185,90 202,91 206,65 232,27
Mart 170,94 188,17 203,64 208,33 233,98
Nisan 174,96 189,32 203,81 207,27 234,18
Mayıs 172,95 189,61 204,89 209,34 232,96
Haziran 172,08 189,62 201,83 212,39 233,09
Temmuz 171,81 189,57 201,20 214,50 234,79
Ağustos 173,79 192,91 201,71 214,59 235,78
Eylül 174,67 195,89 203,79 216,48 237,79
Ekim 176,78 199,03 204,15 217,97 239,97
Kasım 176,23 200,32 207,54 219,31 237,65
Aralık 178,54 202,33 207,29 221,74 235,84

Yıl 2015 2016 2017
Ocak 236,61 250,67 284,99
Şubat 239,46 250,16 288,59
Mart 241,97 251,17 291,58
Nisan 245,42 252,47 293,79
Mayıs 248,15 256,21 295,31
Haziran 248,78 257,27 295,52
Temmuz 247,99 257,81 297,65
Ağustos 250,43 258,01 300,18
Eylül 254,25 258,77 300,90
Ekim 253,74 260,94 306,04
Kasım 250,13 266,16
Aralık 249,31 274,09