Kuranda geçen erkek isimleri, Kur'anda geçen kız isimleri nelerdir?

Kuranda geçen erkek isimleri, Kur'anda geçen kız isimleri nelerdir? Kuranı Kerimde hangi isimler geçer? Kuran'da geçen erkek isimleri, Kur'an-ı Kerim'de yer alan erkek isimleri, Kuran'da geçen erkek bebek isimleri hangileri?

Google Haberlere Abone ol
Kuranda geçen erkek isimleri, Kur'anda geçen kız

Kuranda geçen erkek isimleri, Kur'anda geçen kız isimleri nelerdir? Kuranı Kerimde hangi isimler geçer? Erkek bebek isimleri anne ve babalar için ayrı bir öneme sahiptir. Peki, Kuranda geçen erkek ve kız isimleri nelerdir, Kuranı Kerimde hangi isimler geçer? Yeni doğan bebeğinize Kuran'da geçen erkek isimleri için haberimizi inceleyebilirsiniz. 

Erkek bebek isimleri anne ve babalar için ayrı bir öneme sahip. Peki, Kuran'da geçen erkek isimleri, Kur'an-ı Kerim'de yer alan erkek isimleri, Kuran'da geçen erkek bebek isimleri hangileri? Yeni doğan bebeğinize Kuran'da geçen erkek isimleri için haberimizi inceleyebilirsiniz; 

Kuranda geçen erkek isimleri nelerdir Kur'an'da geçen kız bebek isimleri
Kuranda geçen erkek isimleri nelerdir Kur'an'da geçen kız bebek isimleri

Kuran-ı Kerim'de geçen erkek bebek isimleri yeni anne ve babalar için oldukça önemli. İslam aleminde yeni doğan bebeklere Kuran-ı Kerim'den isim koymak büyük bir öneme sahiptir. Peki Kuran'da geçen erkek isimleri, Kur'an-ı Kerim'de yer alan erkek isimleri, Kuran'da geçen erkek bebek isimleri hangileri? Yeni doğan bebeğinize Kuran'da geçen erkek isimleri için haberimizi inceleyebilirsiniz; 

İşte, Kuran-ı Kerim'de bulunan erkek bebek isimleri

Ali isminin anlamı
Kur'an'da yer alan Ali ismi, yüce, ulu, yüksek mertebeli kişi demektir.

Ahmet isminin anlamı
Saf suresi 6. Ayette yer alan Ahmet ismi, övgüye layık insan anlamındadır.

Adem isminin anlamı
İlk yaratılan insan olarak Kur'an'da yer alan Adem, temiz insan demektir.

Akif isminin anlamı
İbadet etmek anlamına gelmektedir.

Asım isminin anlamı
Yusuf, Hud, Mumin suresinde geçen Asım ismi, namuslu, günahı olmayan demektir.

Araf isminin anlamı
Kur'an'da sure ismi olan Araf, cennet ile cehennem arasında kalan yer olarak tanımlanır.

Adil isminin anlamı
Doğruluktan ayrılmamış kimse anlamındadır.

Abdi isminin anlamı
Bakara suresinde yer alan Abdi ismi, kulluk eden demektir.

Adin isminin anlamı
Kur'an'da 5 farklı ayette bulunan Adin ismi, haddini aşmak demektir.

Aşir isminin anlamı
Nisa suresinde bulunan Aşir ismi, cenaze namazından sonra okunan Kur'an ayetinin ismidir.

Azer isminin anlamı
Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Azer, Enam suresinde yer almakta ve ateş anlamına gelmektedir.

Ahad isminin anlamı
İhlas suresinde yer alan Ahad ismi, tek olan anlamındadır.

Azim isminin anlamı
Allahın 99 isminden biri olan Azim, Bakara ve şura surelerinde yer almaktadır.

Alim isminin anlamı
Kur'an'da birçok ayette yer almaktadır. Bilgin anlamındadır.

Azmi isminin anlamı
Kur'an'da 4 farklı surede yer alan Azmi ismi, azimli kararlı kişilik anlamındadır.

Abid isminin anlamı
Kaf ve Bakara surelerinde yer alan Abid ismi, kul anlamındadır.

Ahsa isminin anlamı
Hem kız hem de erkek isimi oalrak kullanılan Ahsa, kuranda birçok ayette geçmektedir. Hesap yapmak anlamındadır.
 
Ahlas isminin anlamı
Kuran'da Sad suresinde yer alan Ahlas ismi, temiz anlamındadır.

Amir isminin anlamı
Kuran'da Tevbe suresinde yer alan Amir, emir yetkisi bulunan kimse demektir.

Afil isminin anlamı

Enam suresinin 76. Ayetinde yer alan Afil ismi, görünmez olan anlamındadır.

Amil isminin anlamı

Kuran'da birçok ayette yer alan Amil, isteyen emeli olan kişi anlamında kullanılmaktadır.

Akif isminin anlamı

Kendi isteği ile bir kenara çekilip, ibadet ile meşgul olan kişi anlamındadır. Hac ve Taha surelerinde bu isim geçmektedir.

Amine isminin anlamı

Emin olan. Kalbinde korku olmayan kadın. Peygamber Efendimizin annesinin adı.

Asım isminin anlamı

Temiz, namuslu, sağlam anlamına gelir.

Batın isminin anlamı

Allahın 99 isminden biri olan Batın, biricik ve tek anlamındadır.

Berk isminin anlamı

Sağlam, dayanıklı anlamına gelen Berk, Kur'an'da yer alan isimlerdendir.

Beyda isminin anlamı

Kurak bir yer anlamına gelmektedir.

Benan isminin anlamı

Enfal ve Kıyamet surelerinde yer alan Benan, hem kız hem erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Parmakla gösterilen kişi demektir.

Baki isminin anlamı

Baki Allahın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.

Bükre isminin anlamı

Fetih suresinde 9 ayette geçen isim olan Bükre, sabah vakti anlamındadır.

Bahri / Bahra isminin anlamı

Bakara ve İsra surelerinde yer alan Bahri, denizle ve suyla ilgili şeylerle anlamlandırılmaktadır.

Bedir / Bedri isminin anlamı

Bedir Savaşı'nın yaşandığı yer olarak bilinen bir çöl adı olan Bedir, ayrıca dolunay anlamına da gelmektedir.

Bukra isminin anlamı

Kalem Suresinin 38. Ayetinde yer alan Bukra ismi, erken vakit anlamındadır.

Berka isminin anlamı

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka, şimşek anlamındadır. Kur'an'da Rum ve Rad surelerinde yer alır.

Barak isminin anlamı

Araf ve İsra surelerinde yer alan Barak, Arapça'da bereketli anlamındadır.

Bereket isminin anlamı

Araf ve Hud surelerinde yer alan Bereket ismi, bolluk anlamına gelmektedir.

Celal isminin anlamı

Allahın 99 isminden biri olan Celal, yüce demektir.

Cemil isminin anlamı

Yusuf suresinde geçen isimlerden olan Cemil, Allahın 99 isiminden biridir. Güzel anlamına gelmektedir.

Cihad/ Cihat isminin anlamı

Tevbe, Hacc, Furkan surelerinde yer alan Cihad ismi, din uğruna düşmanla savaşmak anlamındadır.

Cabbar isminin anlamı

Kuranda yer alan Cabbar ismi, güçlü, kudret sahibi anlamındadır.

Cebrail isminin anlamı

Bakara suresinde yer alan Cebrail ismi, Allah'ın 4 büyük meleğinden biridir.

Celil isminin anlamı

Rahman suresinde yer alan Celil ismi, Allah'ın isimlerinden birisidir. Yüce demektir.

Cahid isminin anlamı 

Kur'an'da birçok ayette yer alan Cahid ismi, bir şeyler için çabalayan kişi anlamına gelmektedir.

Ceza isminin anlamı

Kur'an'da birçok ayette geçen isimlerden olan Ceza, uygunsuz davranış sonucu verilen tepkidir.

Cami isminin anlamı

Kur'an' da Nisa ve Nur surelerinde yer alan Cami, ibadet etmek için müslümanların toplandığın mekana verilen isimdir.

Cudi isminin anlamı

Hud suresinde yer alan isim Cudi, cömert anlamındadır.

Duha isminin anlamı

Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Düha, Kur'an-ı Kerim'de yer alan surenin ismidir. Kuşluk vakti demektir.

Davut /Davud isminin anlamı

Kuran'da birçok surede geçen Davut /Davud ismi, sevgili demektir.

Diyar isminin anlamı

Hem kız hem de erkek ismi olara kullanılan Diyar, Kur'an'da birçok surede yer almaktadır.

Dehri isminin anlamı

İnsan suresinde yer alan Dehri ismi, çok bilgin kişi demektir.

Dafi isminin anlamı

Kur'an'da iki farklı ayette bulunan Dafi, engeli ortadan kaldıran anlamındadır.

Ebrar isminin anlamı

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ebrar, İnsan suresinde yer almakta ve iyilik sever anlamına gelmektedir.

Emri isminin anlamı

Kur'an'da birçok ayette yer almaktadır.

Ensar isminin anlamı

Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçen Ensar, koruyucu anlamındadır.

Efnan isminin anlamı

Rahman suresinde yer alan Efnan ismi, tür anlamına gelmektedir.

Ezel isminin anlamı

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ezel, geçmiş zaman demektir.

Emin isminin anlamı

Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçmektedir. Güvenilir kişi demektir.

Ekrem isminin anlamı

Alak ve Fecr surelerinde geçen Ekrem ismi, cömert anlamındadır.

Eyüp isminin anlamı

Kur'an'da yer alan Eyüp ismi sabırlı kişi anlamındadır.

Etka isminin anlamı

Hucurat suresinde yer alan Etka ismi, Allah korkusu olan kimse demektir.

Emrullah isminin anlamı

Nisa, Tevbe, Nahl surelerinde yer alan Emrullah ismi, Allah'ın buyruğu demektir.

Ecir isminin anlamı

Kur'an'da yer alan Ecir ismi, sevap anlamına gelmektedir.

Enhar isminin anlamı

Kur'an-ı Kerim'de yer alan Enhar ismi cennetdeki ırmaklardan biridir.

Enfal isminin anlamı

Kur'an-ı Kerim'de surenin ismi olan Enfal, ganimet anlamındadır.

Enbiya isminin anlamı

Kur'an'da yer alan surenin adıdır.

Esved isminin anlamı

Bakara suresinde geçen Esved ismi, hem erkek hem de kız çocuklarında isim olarak kullanılmakatadır. Kara anlamındadır.

Ehad isminin anlamı

Kur'an'da birçok ayette geçen Ehad, Allah'ın isimlerindendir.

Ekber isminin anlamı

Kur'an'da birçok ayette yer alan Ekber, büyük, yüce anlamındadır.

Ebu isminin anlamı

Kur'an'da birkaç farklı ayette geçen Ebu ismi, ata anlamındadır.

Ebed isminin anlamı

Kur'an'da birçok ayette yer alan Ebed, sonsuz anlamındadır.

Evliya isminin anlamı

Kur'an'da birçok ayette yer alan Evliya, Allah'a yakın olan kişi anlamındadır.

Enam isminin anlamı

Kur'an'da yer alan surenin ismi olan Enam, halk anlamındadır.

Ekmel isminin anlamı

Maide suresinde geçen Ekmel ismi, eksiksiz anlamındadır.

Evfa isminin anlamı

Kur'an'da birçok ayette geçen Evfa, vefalı anlamındadır.

Furkan isminin anlamı

Kur'an-ı Kerim'de sure ismi olarak yer alan, doğru yolu gösteren kişi anlamına gelmektedir.

Fettah isminin anlamı

Allah'ın isimlerinden biri olan Fettah, üstün kişi anlamına gelmektedir.

Fuad isminin anlamı

Necm suresinin 11. Ayetide geçen isimlerden Fuad, gönül demektir.

Fatih isminin anlamı

Allah'ın sıfatlarından biridir.

Harun isminin anlamı

Kur'an'da yer alan Harun ismi, parlak anlamındadır.

Halil isminin anlamı

Nisa suresinde yer alan Halil ismi, sadık anlamındadır.

Hakkı isminin anlamı

Kur'an'da geçen Hakkı ismi doğrulukla ilgilidir.

Huda isminin anlamı

Bakara suresinde yer alan Huda ismi, doğru yol gösteren kişi anlamındadır.

Halid isminin anlamı

Sonsuz anlamında olan Halid, Kur'an'da birçok surede yer almaktadır.

Hamdi isminin anlamı

Kur'an'da birçok surede geçen Hamdi, Allah'a şükreden anlamındadır.

Hayri isminin anlamı

Kur'an'da birçok surede geçen Hayri, iyilik yapan kişi anlamındadır.

Hadi isminin anlamı

Allahın 99 isminden biri olan Hadi, doğru yol gösteren kişi demektir.

Halis isminin anlamı

Sad, Nahl surelerinde geçen Halis samimi anlamına gelmektedir.

Hakim isminin anlamı

Allah'ın isimlerindne biri olan Hakim, Kur'an'da birçok surede yer almaktadır.

Hasbi isminin anlamı

Tevbe ve Zümer surelerinde geçen Hasbi ismi, karşılık beklemeden yapılan iyilik demektir.

Halim isminin anlamı

İsra suresinde yer alan Halim, Allah'ın isimlerinden biridir. Güzel huylu anlamındadır.

Hanif isminin anlamı

Bakara suresinde geçen Hanif ismi, dine bağlı olan insan anlamındadır.

Hatem

Birçok surede geçen Hatem ismi, cömert anlamındadır.

Halef

Araf ve Meryem surelerinde geçen Halef ismi, soy anlamındadır.

Hafız

Hem erkek hem de kadın ismi olarak kullanılan Hafız, Nisa, Hicr, Şura surelerinde yer alan isimlerdendir. Kur'an'ı ezbere bilen kişi demektir.

Hadis

Kur'an'da birbirinden farklı surelerde yer alan Hadis ismi, Hz. Muhammed'in söz ve davranışları anlamında gelmektedir.

İbrahim

Peygamber ismi olan İbrahim, hak anlamına gelmektedir.

İsmail

Kur'an'da yer alan İsmail ismi, işiten kimse anlamındadır.

İsrail

Hz. Yakubun lakabı olup, sonradan o soydan gelenlere beni irail denmiştir.

İlyas

Kur'an'da yer alan İlyas, peygamber isimlerindendir.

İhsan

Bağışlama anlamına gelmektedir.

İdris

Peygamber adı olan İdris, aynı zamanda bir kiraz türüdür.

İsa

Dört büyük peygamberden biri olan İsa ismi, yargılama anlamına gelmektedir.

İmran

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan İmran, refaha eren kimse anlamındadır.

İslam

Kur'an'da birçok ayette yer alan İslam, müslüman dini anlamındadır.

Kuranda geçen erkek isimleri nelerdir Kur'an'da geçen kız bebek isimleri
Kuranda geçen erkek isimleri nelerdir Kur'an'da geçen kız bebek isimleri

İshak

Peygamber adı olan İshak, güler yüz anlamına gelmektedir.

Kadir

Kur'an'da geçen surenin adı olan Kadir, birçok ayettede yer almaktadır. Kudretli kişi demektir.

Kazım

Kur'an'da geçen Kazım ismi, öfkesini yenen kişi anlamına gelmektedir.

Karin

Kaf suresinde geçen Karin ismi, yakın anlamındadır.

Kader

Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Alın yazısı anlamındadır.

Kamer

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Kamer, Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Ay anlamındadır.

Kadem

Nahl suresinde geçen Kadem hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Uğur anlamındadır.

Kadri

Değer, kıymet anlamında olan Kadri, Kur'an'da farklı surelerde yer almaktadır.

Kahhar

Allahın 99 isminden biri olan Kahhar, yok edici anlamındadır.

Kabil

Mümin suresinin 3. Ayetinde yer alan Kabil ismi, kabul eden anlamındadır.

Kavi

Alalh'ın isimlerinden olan Kavi, kuvvetli zengin anlamındadır.

Kaim

Kur'an'da birbirinden farklı ayetlerde yer alan Kaim, dik duran kişilik anlamındadır.

Karun isminin anlamı

Kur'an'dan birden fazla ayette yer alan Karun, çok zengin kimse demektir.

Muhammed isminin anlamı

Peygamberimizin ismi olan Muhammed, güzel huylara sahip olan kişi demektir.

Mustafa isminin anlamı

Sad suresinde geçen Mustafa ismi, seçkin kişi demektir.

Memati

İsra, Enam surelerinde geçen Memati ismi, ölüm demektir.

Metin

Kur'an'da Zariyat suresinde geçen Metin ismi, sağlam demektir.

Musa

Dört büyük peygamberden biri olan Musa ismi, Kur'an'da birçok yerde geçmektedir.

Malik

Melek adı olan Malik, bir şeye sahip olan anlamındadır.

Mikail

Dört büyük melekten biri olan Mikail ismi, Kur'an'da Bakara suresinde geçmektedir.

Melik

Kur'an'da birçok ayette geçen Melik, Allah'ın isimlerinden biridir. Hükümdar anlamındadır.

Mürsel

Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Gönderilmiş insan demektir.

Mehdi

Kur'an'da farklı ayetlerde yer alan Mehdi ismi, kendisine yol gösterilen anlamındadır.

Muhsin

Kur'an'da farklı ayetlerde  yer alan Muhsin, iyilik eden anlamındadır.

Mavera

Bakara , Nisa surelerinde geçen hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Mavera ismi, bir şeyin arkasında olan demektir.

Mecid

Allahın 99 isminden birisidir. Birçok ayette geçmektedir. Büyük, yüce anlamındadır.

Muhlis

Kur'an'da birçok ayette yer alan Muhlis, saf ve temiz  anlamındadır.

Mazlum

İsra suresinde yer alan Mazlum ismi, sessiz sakin anlamındadır.

Mürselin

Allah tarafından gönderilen elçiler anlamında olan Mürselin, Kur'an'da birçok ayette geçmektedir.

Mücahid

Nisa ve Muhammed surelerinde yer alan Mücahid ismi, din uğruna savaşan anlamındadır.

Nur/ Nuri

Kur'an'da yer alan surenin adıdır. Aydınlık demektir.

Necati

Mumin suresinde geçen Necati ismi, kurtulmuş anlamındadır.

Nas

Halk anlamında gelen Nas ismi, Kur'an'da birçok yerde geçmektedir.

Naci

Yusuf suresinde yer alan Naci ismi, kurtulan anlamındadır.

Nebi

Kur'an'da pek çok ayette yer alan Nebi, ismi haberci anlamındadır.

Naim

Maide, Yunus, Hac surelerinden yer alan Naim ismi, bolluk anlamındadır.

Nehar

Kur'an'da birçok ayette geçen Nehar ismi, gündüz anlamındadır.

Necmi

Mahl ve Necm surelerinde geçen Necmi ismi, yıldız anlamındadır.

Nadi

Alak suresinde yer alan Nadi ismi, haykırmak anlamındadır.

Nuh

Kur'an'da Nuh isminde sure bulunmaktadır. Ayrıca peygamber adıdır.

Nasır

Yardımcı anlamında olan Nasır, Peygamber'in isimlerinden biridir. Yardımsever anlamındadır.

Nasrullah

Bakara ve Nasr surelerinde geçen Nasrulalh ismi, Allah'ın yardımı demektir.

Nezir

Birçok ayette yer alan Nezir ismi, uyarı anlamındadır.

Rahman /Rahim

Allahın 99 isminden biri olan Rahman, Kur'an'da birçok yerde geçmektedir. Koruyan anlamındadır.

Rıdvan

Kur'an'da geçen Rıdvan, razı olmak anlamındadır.

Resul

Birçok ayette yer alan Resul, elçi anlamındadır.

Ramazan isminin anlamı

Bakara suresinde geçen Ramazan, müslümanlar arasında oruç tutulan aya verilen isimdir.

Rafet

Hadid suresinde yer alan Rafet ismi, korumak anlamındadır.

Rauf

Bakara ve Tevbe suresinde yer alan Rauf ismi, Allah'ın isimlerindne biri olup esirgemek anlamındadır.

Rafi

Vakia ve imran surelerinde geçen isimlerden olan Rafi, yüce anlamındadır.

Rasih

İmran ve Nisa surelerinde geçen Rasih ismi, bilgi sahibi olan anlamındadır.

Raci

Bakara ve Enbiya surelerinde geçen Raci ismi, umut veren anlamındadır.

Raki

Birçok surede ismi geçen Raki, saygı duyan anlamındadır.

Sirac isminin anlamı

Kur'an'da farkıı ayetlerde ismi geçen Sirac, aydınlık anlamındadır.

Samet/ Samed

İhlas suresinde geçen Samet ismi, yüksek anlamındadır.

Süleyman

Peygamber isimlerinden biri olan Süleyman, huzur anlamındadır.

Selim

Kur'an'da geçen Selim ismi, sağlam anlamındadır.

Salih isminin anlamı

Kur'an'da birçok ayette geçen Salih ismi, uygun, hoşgörü anlamındadır.

Sabri

Bakara suresinde geçen Sabri ismi, sabırlı insan anlamındadır.

Sultan isminin anlamı

Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Sultan, Kur'an'da birçok ayette geçmektedir.

Safa isminin anlamı

Bakara suresinde geçen Safa ismi, sakin olmak anlamına gelmektedir.

Sadık/ Sıddık

Nur, Zariyat, Şuara surelerinde geçen Sadık ismi, güvenilir kişi anlamındadır.

Salim

Kalem suresinde geçen Salim ismi, eksiksiz, tam anlamındadır.

Semi

Allahın 99 isminden birisi olan Semi, işitme kuvveti olan anlamında kullanılmaktadır.

Saim

Ahzab suresinde yer alan Saim ismi, oruç tutan kişi anlamındadır.

Seva

Nahl ve Enfal surelerinde geçen Seva ismi, birlik beraberlik anlamındadır.

Sacid

Kur'an'da birçok ayette yer alan Sacid, secde eden kişi anlamında gelmektedir.

Seyyid

Ali imran ve Yusuf surelerinde geçen Seyyid ismi, ileri gelen kişi anlamındadır.

Selam

Kur'an'da birçok ayette geçmekte olan Selam, barış anlamındadır.

Sefer

Bakara suresinde yer alan Sefer ismi, yolculuk anlamındadır.

Şura

Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adı olarak geçen Şurai danışma meclisi anlamına gelmektedir.

Şüheda isminin anlamı

Nisa suresinde geçen Şüheda, şehit anlamına gelmektedir.

Şakir

Nahl suresinde geçen Şakir ismi, şükretmek anlamındadır.

Şahap

Cin suresinde geçen Şahap ismi, kıvılcım anlamındadır.

Taha

Kur'an-ı Kerim'de yer alan surenin adıdır.

Tarık

Tarık, Kur'an-ı Kerim'de geçen surenin adıdır. Yıldız anlamındadır.

Turab

Kaf, Vakia, Nebe surelerinde geçen Turab, toprak anlamındadır.

Talip

Hacc suresinde geçen Talip, istemek anlamındadır.

Tufan

Araf suresinde yer alan Tufan ismi, şiddetli yağmur demektir.

Tuğyan

Birbirinden farklı surelerde yer alan Tuğyan, coşku anlamındadır.

Türabi

Kur'an'da birçok surede yer alan Türabi ismi, topraktan yaratılmış anlamına gelmektedir.

Tayyib

Kur'an'da birçok ayette yer alan Tayyip ismi, iyi ve hoş anlamındadır.

Ufuk

Necm suresinde geçen Ufuk ismi, anlamak, kavramak anlamında kullanılmaktadır.

Veli

Kur'an'da birçok ayette yer alan Veli, ermiş kişi anlamındadır.

Vildan

Kur'an'da pekçok ayette geçmektedir. Yeni doğmuş çocuklar anlamındadır. İyilik yapmaktan haz duyan anlamındadır.

Yusuf isminin anlamı

Kur'an'da yer alan Yusuf isim, inleyen, ağlayan demektir.

Yakup isminin anlamı

Takip eden anlamına gelen Yusuf, Peygamber isimlerindendir.

Yunus isminin anlamı

Kur'an-ı Kerim'de yer alan Yunus ismi, Peygamber isimlerindendir.

Yasin isminin anlamı

Kur'an'da yer alan sure isimlerinden biridir.

Yelit

Hucurat suresinde geçen Yelit ismi, eksilme, azalma anlamında gelmektedir.

Yahya

Kur'an'da birçok yerde geçen isimlerden biridir.

Yenal

Bakara ve Araf surelerinde geçen Yenal ismi amacına ulaşan kimse anlamındadır.

Zahid

Yusuf suresinde geçen Zahid ismi, kıymet vermeyen anlamındadır.

Zahir

Hadid, Enam, Kehf surelerinde yer alan Zahir ismi, parlak anlamındadır.

Zahit

Yusuf suresinde geçen Zahit ismi, haramdan uzak duran anlamındadır.

Zeynep, Arapça Zeyneb (زينب) 

Zeynep ismi, tutkulu mücevher anlamındadır.

İSLÂM'A GÖRE ÇOCUĞA NASIL İSİM VERİLİR?

Ezan ve kamet çocuğa yapılan ilk îman telkinidir. Çünkü ezanın mânâ ve muhtevâsında tekbir, tevhid, nübüvvet ve namaz gibi dinin esasları bulunmaktadır. Yeni doğan çocuğu, usûl olarak babası veya kim ismini verecekse sağ kulağı göğse gelecek şekilde kucağına alır. Normal sesle ezan okur. Sonra da ‘Yavrum, senin ismini (Abdullah)….. koyduk. Allah sana bereket versin'der.

Ebû Râfi (ra) anlatıyor: ‘‘Hasan bin Ali (ra) dünyaya geldi zaman Peygamberin onun kulağına ezan okuduğunu gördüm.'' (Ebu Davud, Edeb, 107 – 116, (5105); Tirmizî, Edahî, Bab 17, Hadis no: 1514; Ahmed b. Hanbel, VI / 9,291) Tirmizî hadisin sahih olduğunu söylese de diğer muhaddisler zayıf olduğunu delillendirmişlerdir.

DOĞDUĞU İLK GÜN ÇOCUĞA İSİM VERİLİR Mİ?

İslâmî eserlerde çocuğa doğumunun üçüncü, bazıların­da ise yedinci günü isim verilir. Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, Mâriye validemizden doğma oğlu İbrahim için, "Bu gece bir oğlum oldu, O'na atam İbrahim'in adını koydum" buyurdu. (Müslim, Fedâil, 62 (2315); Ebû Dâvûd, Cenâiz, 24)

Âlimlerin büyük çoğunluğu yeni doğan çocuğa yedinci günde isim vermenin daha fazîletli olduğu görüşüne varmıştır. Enes b. Mâlik naklediyor:

"Sadece doğduğu ilk günde çocuğu isim vermenin câiz olduğuna delâlet eder. Fakat müstehap olduğuna delâlet etmez." (el-Muğnî, c: 9, s: 356)

PEYGAMBERİMİZİN İSİM VERMEYE VERDİĞİ ÖNEM

Bir hadiste "Sizler kıyâmet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın." (Ebu Davud, Edeb 69) buyuran Peygamberimiz, çocuklara isim koyma konusunda çok titiz davranırdı. Rasûlullah sadece çocukların değil, yetişkinlerin ismiyle de alâkadar olurdu. Peygamber Efendimiz, kötü mânâya gelen isimleri, iyi ve güzel mânâya gelen isimlerle değiştirme örnekleri de vermiştir. Mesela (Uzza putun kulu) mânâsına gelen (abdu'l-uzza)'yı, Allah'ın kulu mânâsına gelen (Abdullah) ile değiştirmiş, ateş parçası mânâsına gelen Cemre'yi, güzel kız mânâsına gelen Cemile'yle; Harp ismini de Hasan ismiyle düzeltmiştir.

Rasûlullah'ın isim konusundaki hassasiyetini şu hadiste görebiliriz. Yahya bin Said (ra) anlatıyor:

Hz. Peygamber bol sütlü bir deve hakkında:

"Bunu kim sağacak?" diye sordu. Bir adam ayağa kalkmıştı ki, Rasûlullah adama:

"İsmin ne?" diye sordu. Adam:

"Mürre (acı)" deyince ona "Otur!.." dedi. Hz. Peygamber tekrar:

"Bunu kim sağacak?" diye sordu. Bir başkası ayağa kalktı, ben sağacağım diyecekti. Hz. Peygamber ona da:

"İsmin ne?" diye sordu. Adam: "Harb" deyince, ona da:

"Otur!.." dedi. Rasûlullah:

"Bu deveyi bize kim sağacak?" diye sormaya devam etti. Bir adam daha kalktı. Ona da ismini sordu. O da "Ya'iş" (yaşıyor) cevabını alınca ona, "Sen sağ" dedi. (Taberânî, Mûcem, XXII, 277; Muvatta, İsti'zan 24)

ALLAH TEÂLÂ'NIN İSİMLERİ ÇOCUĞA VERİLİR Mİ?

Allah Teâlâ'nın has isimleri kula isim olarak verilmez. Ancak sıfatları isim olarak verilebilir. Çocuğa Allah'ın isimlerinden verilirken Abd yani "Allah'ın kulu, kölesi" ön eki kullanılır. Mesela; Abdullah, Abdurrahman, Abdulbaki, Abdulaziz, Abdussamed gibi. Bu isimlerdeki Rahman, Baki, Aziz ve Samed Allah'ın isimleridir. Bunlar, abd ekini aldığı zaman "Rahman olan Allah'ın kulu", Azîz olan Allah'ın kulu" anlamlarına gelir.

Peygamberimiz de çocuklara Abdullah ve Abdurrahman isimlerinin konulmasını tavsiye ederdi. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurmuştur:

"Allah'a en sevimli gelen isimler Abdullah ve Abdurrahman'dır." (Müslim, Âdâb, 2, (2132); Ebu Dâvud, Edeb 69; Tirmizî, Edeb 64)


 

 

Yorumlar

Burak Burak
gülcan çok güzel isim olsun