Payitaht Abdülhamid Fuat Paşa kimdir?

Fuat Paşa çevirdiği oyunlarla dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Payitaht Abdülhamid dizisinde İngilizler ile bir olarak Osmanlı Hanedanı'nın tahttan indirmeye çalışan Fuat Paşa ya da diğer adıyla Mısır Hidivi Ahmet Fuad Paşa ya da Kral Fuad'ın kim olduğu, gerçek hayatta yaşayıp yaşamadığı merak ediliyor. Fuat Paşa, dizide kötü karakterler arasında yer alıyor. Peki kimdir bu Fuat Paşa?

Payitaht Abdülhamid Fuat Paşa kimdir?
15 Şubat 2019 Cuma 19:01

Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezon bölümlerinde yer alan ilginç isimlerden biri de Fuat Paşa oldu. Sultan Abdülhamit'in gözüne bir şekilde girmeyi başararak Saray'da üst düzey görevlere kadar yükselen Fuat Paşa, dizideki senaryoya göre, İngilizler ve Siyonistlerle işbirliği yaparak Osmanlı Hanedanı'nı tahttan indirmeyi ve yerine krallığını ilan etmeyi planlıyor. Peki Fuat Paşa kimdir, gerçek hayatta böyle bir kişilik var mıydı?

Dizide adı Fuat Paşa olarak geçen kişi gerçek hayatta yaşamı ve adı da Mısır Hidivi Ahmed Fuad Paşa'ydı. Ahmed Fuad Paşa ya da daha sonradan kazandığı unvanıyla Kral Fuad, 26 Mart 1868 tarihinde Kahire'de Gi­ze Sarayı'nda soylu bir ailenin bireyi olarak dünyaya geldi. Babası da Mısır Hidivi'ydi. Babasının adı ise İsmail Paşa'ydı. Fuad Paşa, ilk eğitimini Kahire'de al­dıktan sonra babasının Babıâli hükümeti tarafın­dan 1879'da Mısır hidivliğinden azledi­lerek sürgüne gönderilmesi üzerine tah­siline bulunduğu Avrupa şehirlerinde, özellikle Cenevre (İsviçre) ve Torino'da (İtalya) devam etti. 1885 yılında İtalyan Askerî Akademisi'ne girdi. 1887'de Ro-ma'da kraliyet ordusunda görev yaptı. Ardından Viyana'daki Osmanlı sefaretin­de askerî ataşelik yaptıktan sonra İs­tanbul'da II. Abdülhamid'in fahrî yaver­liğinde bulundu.

İNGİLİZ İŞGALİNDEKİ MISIR'A YÖNETİCİ OLDU

1892'de Kahire'ye dön­dü. 1908-1913 yıllan arasında Kahire Üniversitesi'nin ilk rektörü olarak görev yaptı ve bu arada Mısır hidivlerinden II. Abbas Hilmi'nin üç yıl kadar başyaverli­ğinde bulundu. II. Abbas Hilmi'den son­ra hidivlik yapan ağabeyi Hüseyin Kâmil'in vefatı üzerine "sultan" unvanıyla 9 Ekim 1917 tarihinde İngiliz hakimiyetindeki Mısır'ın başına Hidiv olarak atandı.

MISIR'IN BAĞIMSIZLIK TARTIŞMALARI HIZ KAZANDI

Fuâd'ın yönetimi Mısır siyasî tarihinin oldukça hareketli bir dönemine rastlar. Savaş yıllarında uygulanan sıkıyönetim sebebiyle ara verilen siyasî faaliyetler bu dönemde yeniden canlanmış ve siyasî tartışmaların odak noktasını Mısır'ın sa­vaş sonrasında bağımsızlığına nasıl kavu­şacağı meselesi oluşturmuştur. Bu ama­ca ulaşmak için çeşitli gruplar girişim­de bulunmak istediyse de bunlar ara­sında Vefd adıyla bilinen, Sa'd ZağlûTün başkanlığını yaptığı grup ön plana çık­mayı başardı. Daha sonra bir parti hali­ne gelecek olan Vefd, Mısır'da İngiliz yö­netiminin son bulmasında çok önemli bir rol oynadı.

İNGİLTERE'DEN BAĞIMSIZLIĞINI KAZANDI, FUAD İLK KRAL OLDU

1919-1922 arasında gös­teri, boykot ve imza kampanyaları gibi çeşitli yöntemlerle Mısır'daki İngiliz yö­netimi yıpratıldı ve nihayet 1922'de İn­giltere Mısır'a bağımsızlık vermek zo­runda kaldı. Ancak Mısır'ın savunması, Britanya İmparatorluğu'nun iletişim yol­ları ile (Süveyş Kanalı) azınlık ve yaban­cıların haklarının korunması, Sudan'da İngiliz idaresinin devamı hakları İngiltere'ye bırakıldı. Bu arada, 1917'den bu yana sultan unvanıyla görevde bulunan Fuâd bağımsızlıktan hemen sonra "kral" (melik) unvanını aldı.

19 Nisan 1923'te ilân edilen anayasa ile de krala geniş yet­kiler verildi. Anayasanın ilânından son­raki ilk genel seçimlerde Vefd Partisi bü­yük bir basan elde etti ve 1924'te Sa'd Zağlûl ilk Vefd hükümetini kurdu. Fa­kat Vefd iktidarı uzun ömürlü olmadı. Çünkü Kral Fuâd kuvvetli milliyetçilerle çalışmaktan ziyade küçük partilerle ve­ya Ahmed Zivâr (1924-1926) ve Muham­med Mahmûd (1928-1929) gibi bağımsız politikacılarla çalışmayı tercih etti. Bu­nun yanında siyasî gelişmeleri istediği gibi yönlendirmek amacıyla keyfî karar­lar aldı: Parlamentoyu dört defa feshet­ti.

Ancak Vefd'in katılmadığı 1931 seçi­mi hariç her fesih, sonrasında yapılan se­çimi (1925, 1926. 1929) Vefd Partisi ka­zandı. Fuâd döneminde hepsi de kısa ömürlü olan üç Vefd hükümeti görev yaptı(Sa'd Zağlûl 1924, Mustafa en-Nehhâs 1928 ve 1930). Siyasî çalkantılarla ge­çen Kral Fuâd yönetiminin son yıllarında Habeşistan 1935 yılında İtalya tarafından işgal edi­lince Mısır İngilizler ile tekrar an­laşıp iş birliği yapmak zorunda kaldı. Kral Fuâd'ın 28 Nisan 1936'da ölümünden dört ay sonra Lond­ra'da bir antlaşma imzalandı.

Mısır Bankası'nın kurulmasıyla eko­nomik bağımsızlığa ilk adımın atıldığı Kral Fuâd döneminde Mısır'da eğitim ve kültür sahasında önemli faaliyetler gözlenmektedir. 1925 yılında Kahire'de Gize'de Câmiatü Fuâdi'l-evvel teşkil edil­di. Ezher Üniversitesi'nde reformlar ya­pıldı. Ayrıca el-Cem'iyyetü'l-Melekiyye li'l-coğrafyâ, el-Cem'iyyetü'1-Melekiyye li'l-iktisâdi's-siyâsî ve'l-ihsâ ve't-teşrr ve Mecmau'l-lugati'l-Arabiyye gibi mü­esseseler kuruldu.

Kral Fuâd Türkçe, İtal­yanca, Fransızca ve orta seviyede İngilizce biliyordu.

Dinî değerlere de sahip çıkan Fuâd, 1920'lerde Arap dünyasında başla­yan hilâfetin geleceğiyle ilgili tartışma­lara da katıldı. 1924'te Türkiye'de hilâfetin kaldırılması üzerine halife olmaya talip olduysa da onun bu isteği diğer Arap li­derleri tarafından kabul edilmedi.

Fuad Paşa, Payitaht Abdülhamit dizisinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Osmanlı ailesinin saltanatını sona erdirerek kral olma hayalleri kuran bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Bu hayalleri uğruna İngilizler ve Siyonistlerle her türlü işbirliğini yapmaktan çekinmiyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİNDE FUADI OYNAYAN OYUNCU KİM?

Payitaht Abdülhamid dizisinde Fuad Paşa karakterini oyuncu Hakan Yufkacıgil canlandırıyor.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Avatar
Hüseyin boruçalan - 2 ay önce
Ne yazık okuyup merak etmeyen bir toplum olduk TRT nin emek alın teri olmasa tarihimize karın kaşıyan adam olduk bu tür değerli diziler umarım hep devam eder ben yaşayan en eski kemik iliği nakli yapılan lösemi hastasıyım kaç nakil kaç hastalık ve ömr boyunca hastanelerde geçen 28 yıl bazen zor oldu ama devletim beni ilaç sız rızıksıs koymadı Rabbim verdi bildimki vatana sadakat imandan gelir varın vatan haini olanları siz düşünün Allah devletimden razı olsun çünkü ben razıyım