Kamu özel işbirliğiyle yapılacak sağlık tesislerine ilişkin düzenleme

- Anayasa değişikliğine uyum kapsamındaki 703 Sayılı KHK ile "Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, "Cumhurbaşkanı" tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek - Ayrıca, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihte akdedilmiş sözleşmelerin konusunu teşkil eden işlerde, yatırım döneminde yeni ihtiyaçların ortaya çıkmış olması ve bu ihtiyacın sözleşmede öngörülen iş değişikliği sınırları dahilinde giderilememesi halinde, bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak iş değişikliğine Sağlık Bakanlığının talebi üzerine Cumhurbaşkanı ya da Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercice izin verilebilecek

Google Haberlere Abone ol

ANKARA (AA) - Anayasa değişikliğine uyum kapsamındaki 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile "Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, "Cumhurbaşkanı" tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Olağanüstü hal kapsamında çıkartılan 703 Sayılı KHK, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin adı "Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" şeklinde değiştirildi.

İlgili maddedeki "Sağlık Meslek Kurulu" başlığı, "Sağlık Meslekleri Kurulunun Görevleri" şeklinde yer aldı.

"Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun" adı ise "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" şeklinde değiştirildi.

- Mevcut ihaleler ve yönetmelik

Ayrıca 6428 sayılı "Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un, ilgili maddesine göre, tesis sözleşme hükümlerine göre yüklenici tarafından yapılan ve Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tanımlanan görev ve yetkileri ile ilgili iş ve işlemlerini yerine getirmek için kullanacağı bina ve yapıları ifade edecek.

Yönetmelikle ilgili bölümde yapılan değişiklikle bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, "Cumhurbaşkanı" tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Mevcut ihaleler ve yönetmelikle ilgili olarak da eklenen geçici maddeye göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte akdedilmiş sözleşmelerin konusunu teşkil eden işlerde, yatırım döneminde yeni ihtiyaçların ortaya çıkmış olması ve bu ihtiyacın sözleşmede öngörülen iş değişikliği sınırlan dahilinde giderilememesi halinde, bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak iş değişikliğine Sağlık Bakanlığının talebi üzerine Cumhurbaşkanı ya da Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercice izin verilebilecek.

Sözleşme sınırları dışındaki ilave işin yaptırılması için ayrıca yüklenicinin muvafakati alınacak.

Yorumlar