Kadir Özkaya, Gaziantep'teki toplantıda konuştu

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Özkaya, Gaziantep'te bölge toplantısında konuştu:

Google Haberlere Abone ol
Kadir Özkaya, Gaziantep'teki toplantıda konuştu

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Kadir Özkaya, bireysel başvuru yüklerinin giderek arttığını belirterek, bu konuda gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

AB ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle yürütülen "AYM'nin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi" kapsamında, Gaziantep'teki bir otelde dün başlayan "Adli Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması Bölge Toplantısı" ikinci gününde, idari yargıya yönelik devam etti.

AYM Başkanvekili Kadir Özkaya, yaptığı konuşmada, AYM'nin diğer paydaşlarla iletişim halinde olması gerektiğini ifade etti.

Toplantı sürecinde yapılacak eleştirilerin, önerilerin kendileri için çok değerli olacağı belirten Özkaya, toplantının sistemin işleyişine ilişkin idari yargı yerlerinde ortaya çıkan sorunların tespit edilerek giderilmesine ve başarılı sonuçların ortaya çıkmasına vesile olacağına inandığını ekledi.

AYM'ye yapılan bireysel başvuruların yükünün arttığına dikkati çeken Özkaya, şunları söyledi:

"Hukukun üstünlüğünün güvenceli bir şekilde varlığını sürdürmesinin temel koşullarından birisi de adalet sisteminin işleyişinde ilk derece ve istinaf mahkemeleri ile Anayasa Mahkemesi de dahil olmak üzere yüksek yargı mercilerinde verilen kararların temel hak ve özgürlüklere ilişkin evrensel standartlarla uyumlu olmasıdır. Bu vazgeçilmez bir gerekliliktir. Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yükü giderek artmaktadır. Mahkememiz bireysel başvuruda artan iş yükünde başa çıkabilmek için gerekli tedbirleri almış ve almaya da devam ediyor. Bununla birlikte bireysel başvurunun etkili bir hak arama yolu olarak devam edebilmesi, hukuk sistemimizin daha az ihlale neden olacak şekilde iyileştirilmesi de yapılan sorunlarımızın giderilmesine bağlıdır."

Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yoluyla ülkedeki tüm hak ihlali iddialarını tek tek inceleyip karara bağlamasının fiilen mümkün olmadığını ifade eden Özkaya, "Bu nedenle mahkememizin mümkün olduğu ölçüde ihlalin kaynaklarını tespit ederek, yeni ihlallerin önleyecek şekilde temel ilke ve esasları belirlemesi gerekir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesince verilen ihlal kararlarından sonra yüksek yargının, derece mahkemelerimizin aynı yada benzer uyuşmazlıklarda anılan ilke ve esasları uygulayarak yeni başvuruların yapılmasına neden olmama noktasında gerekli gayreti göstermeleri beklenmektedir." diye konuştu.

Programa, AYM, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman ile bölgede görevli hakim ve savcılar katıldı.

Yorumlar