Kadının kocası üzerindeki hakları

Kadının kocası üzerindeki hakları nelerdir? Nikah akdi, bu sözleşmeyi yapan karı kocaya bir takım hak ve görevler yükler. Peki kadının kocasının üzerinde, kocanın karısının üzerindeki hakları nelerdir? İşte detaylar

Google Haberlere Abone ol

Karı kocanın karşılıklı hakları ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerim de şöyle buyrulmaktadır.
“Erkeklerin hanımlara üzerinde bulunan hakları gibi kadınların da kocaları üzerinde meşru çerçevede hakları da vardır. Şu kadar ki erkeklerin onlar üzerindeki hakları 1° daha fazladır.”

“Dikkat edin, sizin karılarınız üzerinde hakkınız var, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır.”

“Sizin karılarınız üzerindeki hakkınız; hoşlanmadığınız kimseleri minderinize otutturmamaları ve sevmediğiniz kimsenin evinize girmesine izin vermemeleridir. Dikkat ediniz, onların da sizin üzerindeki hakları giymeyeceklerini iyi bir şekilde sağlamanızdır.”

Kadının hakları

1.Mehir: Evlenme sırasında erkeğin kadına ödediği veya ödeme yükümlülüğü altına girdiği para veya mal demektir ve kadının hakkıdır.

2.Nafaka: Kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerin yiyecek giyecek ve mesken giderlerini karşılaması demektir.

Nikah işlemi tamamlanınca,kadının nafakası yani yiyecek, giyecek ve konutu normal ölçüler içinde kocaya aittir.

Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmuştur;

"Annelerin beslenmesi ve giyimi, uygun bir şekilde babaya aittir."

Koca üzerine borç olan eşinin nafakası sosyal durumuna uygun olmalıdır. Ayrıca zengin olan kocanın karısına bir hizmetçi tutarak ev işlerini gördürmesi de kadının hakkıdır.

Kocanın hakları

Kocanın hakları ve kadının görevleri şunlardır;

1.Kocasına saygılı olmak: Onun meşru isteklerini yapmak, ailenin huzur ve düzenini bozacak davranışlardan sakınmak.

2.Kocasına sevgi ile bağlanmak: Kadınlık görevini yerine getirmek.

3.Ailesinin namus ve şerefini korumak: Kocasının evini ve malını muhafa etmek, harcamalarını normal ölçülerde yapmak ve israftan sakınmak.

Karı koca karşılıklı hak ve görevlerine riayet ettikleri takdirde hem kendileri mutlu olur, hem de böyle mutlu bir yuvada yetişecek çocuklar, anne babaya ve topluma saygılı olur.

Yıllarca sürecek bu beraberlik hep uyum içerisinde geçmeyebilir. Bazen birbirlerine karşı kusurları olabilir. Çünk hatasız ve kusursuz insan olmaz. Ama önemli olan iyi niyet ve anlayış göstererek huzurun devamını sağlamaktır.

Konu ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmuştur;

"Kadınlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız Allah'ın hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz."

Eşler birbirlerinin kusurlarına sabretmeli, basit meseleleri büyüterek rahatsızlığa yol açmamalıdırlar.

Yorumlar