Kadın ve sağlık çalışanlarını koruma kanunu mecliste

"Yapılan bu düzenlemeler ve hayata geçirilen uygulamalar, hem kadına şiddet hem de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerine karşı hassasiyetimizin önemli bir göstergesidir"

Google Haberlere Abone ol
Kadın ve sağlık çalışanlarını koruma kanunu

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini öngören düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Adalet Komisyonunda başlandı.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplanan komisyonda, teklifin ilk imza sahibi AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kadınların hak kazanımlarının hızlanması, toplumsal statülerinin güçlenmesi ve görünürlük kazanmaları, kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla pek çok düzenleme yaptıklarını belirten Çam, uluslararası ve ulusal düzeyde alınan tedbirlere rağmen kadına şiddetin devam ettiğini söyledi.

Türkiye'de kadına şiddetin tamamen ortadan kaldırılması için birçok önlem alındığını anlatan Çam, "Yapılan bu düzenlemeler, ulusal eylem planları ve hayata geçirilen uygulamalar, kadına karşı her türlü ayırımcılığa karşı duruşumuzun ve şiddet eylemlerine karşı hassasiyetimizin önemli bir göstergesidir." dedi.

Çam, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ise etkili hasta bakım hizmeti verilebilmesini de tehdit eden çok önemli etmen olduğunu ifade ederek, bu konuda alınan önlemlere değindi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadelede önleyici hukuk sistemlerinin geliştirilmesinin yanı sıra cezai düzenlemelerin yapılmasının önemli olduğuna dikkati çeken Çam, şunları kaydetti:

"Bütün sağlık meslek mensuplarının korunması, karşı karşıya kaldıkları risklerin kısmen veya tamamen ortadan kaldırılması, böylece insanlarımızın sağlık hizmetlerinden düzenli olarak faydalanabilmelerini temin etmek gayesiyle bu kanun teklifini hazırlamış bulunmaktayız. Aslında yapılan bu düzenlemeler ve hayata geçirilen uygulamalar, hem kadına hem de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerine karşı hassasiyetimizin önemli bir göstergesidir. AK Parti grubu olarak, önemli düzenlemeler içeren bu teklifi hazırlarken, milletimizin hassasiyetlerini en üst düzeyde dikkate alarak çalışmalarımızı titizlikle yürüttük."

CHP milletvekillerinin, Anayasa'ya aykırılık önergesinin kabul edilmemesinin ardından teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.

Yorumlar