Kaan Yılancıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Kaan Yılancıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında ve uzmanlık alanı nedir? Üsküdar Üniversitesi Öğretim üyelerinden birisi olan Kaan Yılancıoğlu'nun biyografisi şöyle:

Google Haberlere Abone ol

Kaan Yılancıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında ve uzmanlık alanı nedir? İşte Kaan Yılancıoğlu hakkında merak edilen bilgiler ve biyografisi: 

Kaan Yılancıoğlu,  1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 

Üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde yükseköğrenimine başladı.

Sonrasında, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler bölümünde yükseköğrenimine devam etti.

Lisans eğitimi sırasında, Academy of Sciences of the Czech Republic, Yeditepe Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi’nde araştırmalara katıldı.

Almanya, Charité Tıp Fakültesi, Uluslararası Moleküler Tıp yüksek lisans programından kabul aldı, Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Bölümünde tam burslu olarak yüksek lisansa başladı. Kolon kanseri hücrelerinde, özgün kemoterapötik moleküllerin indüklediği apoptotik hücre sinyal yolakları üzerine yaptığı yüksek lisans tezi ile eğitiminden başarı ile mezun oldu.

Doktora eğitimini Sabancı Üniversitesi’nde biyoteknoloji alanında geri dönüşümlü, sürdürülebilir enerji kaynağı üretimi için mikroorganizmaların genetik, fizyolojik ve biyoteknolojik açıdan değerlendirilmesi isimli tez ile bitirdi.

Doktora eğitimi sırasında Toronto Üniversitesin’de ilaç etkileşimleri ve çoklu ilaç dirençli bakteriler üzerine çalışmalar yürüttü, bu alanda yayımlanmış bilimsel makalelerinin yanı sıra kanser biyolojisi, moleküler filogenetik ve biyoçeşitlilik alanında da yayınlanmış bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.

Doktora sonrasında, Harvard Tıp Fakültesi ve Tufts Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalarda bulundu. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevi yaptı. Halen Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

İyi derecede İngilizce bilen Dr. Yılancıoğlu, bilimsel çalışmalarını, adli bilimler, adli genetik, moleküler biyoloji, biyoteknoloji, farmakoloji (ilaç etkileşimleri), mikrobiyoloji (çoklu ilaç dirençli patojenik mikroorganizmalar), moleküler filogenetik ve biyoçeşitlilik, kanser biyolojisi, sistem biyolojisi alanlarında sürdürmektedir.

Akademik ve bilimsel çalışmalarının yanısıra GOSB TEKNOPARK’ta kurulmuş SynVera İlaç AR-GE Medikal Biyoteknoloji şirketinin kurucu ortaklarındandır. Bu şirket bünyesinde sinerjistik ilaç kombinasyonları patent çalışmalarını sürdürmekte, medikal alanda yenilikçi ve teknoloji üretimine dayalı bilimsel çalışmalar yürütmektedir.

Yüksek Lisans
2019
1. GÜMÜŞSOY UÇAK SEVDA, (2019). Evli Çiftlerdeki Bağlanma Stillerinin Sosyal Medya Kullanımı ve İlişki
Doyumu Arasındaki Bağlantının İncelenmesi, Üsküdar Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikoloji
Anabilim Dalı
2. AKKURU ÖZLEM, (2019). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ ŞİDDETE YÖNELİK
TUTUM VE İLETİŞİM BECERİLERİ İLE İLİŞKİSİ, Üsküdar Üniversitesi->Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitü-
>Adli Bilimler Anabilim Dalı
3. GEZER HANDAN, (2019). ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OYUN BAĞIMLILIĞI İLE ANKSİYETE VE
EMPATİK EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ; SANCAKTEPE ÖRNEĞİ, Üsküdar
Üniversitesi->Adli Bilimler Enstitüsü->Adli Bilimler Anabilim Dalı
1
4. TÜTÜNCÜ TANLAK AHSEN, (2019). 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE MOBİL CİHAZ KULLANIMI VE ANNELERİN
ÇOCUKLARININ MOBİL CİHAZ KULLANIMINI KONTROLÜNÜN ÇOCUKLARIN DAVRANIŞLARI ÜZERİNE
ETKİSİ, Üsküdar Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Klinik Psikoloji Anabilim Dalı
2018
5. KARAÇOR FEYZANUR, (2018). Üniversite öğrencilerinde internet ve sosyal medya bağımlılığı ile
depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Üsküdar Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü-
>Klinik Psikoloji Anabilim Dalı
6. ERKOÇ HÜMA, (2018). Ten rengi tayininde slc45a2 gen polimorfizmi, Üsküdar Üniversitesi->Bağımlılık ve
Adli Bilimler Enstitü->Adli Bilimler Anabilim Dalı
7. BOZKURT HAMİDE SÜMEYYE, (2018). Ten rengi tayininde Asıp gen polimorfizmi, Üsküdar Üniversitesi-
>Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitü->Adli Bilimler Anabilim Dalı
8. MANDIRALI YAVUZ ALEYNA, (2018). Psikolojik açıdan cinsellik, cinsiyet rolleri ve özsaygının incelenmesi,
Üsküdar Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Klinik Psikoloji Anabilim Dalı
9. YAZICI YEŞİM, (2018). Algılanan ana baba tutumlarının duygusal empati üzerindeki etkisinin
incelenmesi, Üsküdar Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Klinik Psikoloji Anabilim Dalı
10. DERELİ ERVANUR, (2018). Yetişkin bireylerde eşbağımlılık, bağlanma ve aleksitimi arasındaki ilişkinin
incelenmesi, Üsküdar Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Klinik Psikoloji Anabilim Dalı
11. ORHANER GONCA, (2018). Yetişkin bireylerde algılanan duygusal istismar duygusal istismar düzeyleri ile
benlik saygısı arasındaki ilişki, Üsküdar Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Klinik Psikoloji Anabilim
Dalı
12. YAVUZ TANSU, (2018). Üniversite öğrencilerinin ilişki doyumu ve bağlanma stilleri arasındaki bağlantı,
Üsküdar Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Klinik Psikoloji Anabilim Dalı
13. SÖNMEZ MERT, (2018). DNA'dan yüz morfolojisi tayininde ENPP1, GHR, FGFR1 gen SNP'lerinin
optimizasyonu, Üsküdar Üniversitesi->Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitü->Adli Bilimler Anabilim Dalı
14. ÖZDEMİR REYYAN, (2018). Değerli ve yarı değerli süstaşları ve mücevherlerde sahte ve ayıplı ürünlerin
ayırt edilmesinin hukuksal yönden önemi ve adli gemoloji, Üsküdar Üniversitesi->Bağımlılık ve Adli
Bilimler Enstitü->Diğer
2016
15. YURTSEVEN REMZİ, (2016). Patoloji laboratuvarları'nın iş sağlığı ve güvenliği açısından
değerlendirilmesi, Üsküdar Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı
Projelerde Yaptığı Görevler:
TUBITAK 1001 104S380 Özgün Protein Mikroçip Tasarımı Moleküler Tanı Amaçlı Biyoteknoloji
Uygulaması, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü:BAŞAĞA SELMA HÜVEYDA,Bursiyer:YILANCIOĞLU KAAN, ,
01/05/2005 - 01/05/2008 (ULUSAL)
1.
TUBITAK 3501 113S25 Chlorophyceae Cyanophyceae Prymnesiophyceae Eustigmatophyceae ve
Bacillariophyceae Ailesine Ait Mikroalglerin Antilösemik İlaç Potansiyellerinin Moleküler ve Mekanistik
Temellerinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü:ATASEVER ARSLAN
BELKIS,Bursiyer:YILANCIOĞLU KAAN, , 15/10/2013 - 15/10/2016 (ULUSAL)
2.
İdari Görevler
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/KİMYABİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PR.
(İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)
Bölüm Bşk.
2018
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/BAĞIMLILIK VE ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Enstitü Müdür Yardımcısı
2017
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Dekan Yardımcısı
2016
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ/BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ/BİYOMÜHENDİSLİK PR. (TAM BURSLU)
Erasmus Koordinatörü
2015
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/MEDİKAL RADYASYON VE İLERİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
Merkez Yönetim Kurulu Üye
2015
2
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK PARGE Komisyonu Üyesi
2015
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ/BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ/BİYOMÜHENDİSLİK PR. (TAM BURSLU)
Bologna Koordinatörü
2015
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ/BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ/BİYOMÜHENDİSLİK PR. (İNGİLİZCE) (TAM
BURSLU)
Staj Koordinatörü
2015
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2014-2015
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/TIBBİ
HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ/ODYOMETRİ PR. (TAM BURSLU)
Eğitim Koordinatörü
2013-2014
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1. Türkiye Beyin Haritalaması Derneği, Üye , 2016
2. Farmakogenomik ve Bireyselleştirilmiş Tedavi Derneği, Üye , 2015
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
YILANCIOĞLU KAAN (2019). Antimicrobial Drug Interactions: Systematic Evaluation of Protein and
Nucleic Acid Synthesis Inhibitors. Antibiotics, 8(3), 114, Doi: 10.3390/antibiotics8030114 (Yayın
No: 5172218)
1.
YILANCIOĞLU KAAN,ÇOKOL MURAT (2019). Design of high-order antibiotic combinations against
M. tuberculosis by ranking and exclusion. Scientific Reports, 9(1), Doi: 10.1038/s41598-019-
48410-y (Yayın No: 5172215)
2.
Kayacan Sera,YILANCIOĞLU KAAN,Akdemir Ayşe Seda,Kaya Dağıstanlı Fatma,MELİKOĞLU
GÜLAY,ÖZTÜRK SEZGİN MELEK (2018). The Effects of Apigenin and Curcumin on Autophagy
Related Cell Death and Apoptosis. Proceedings, 2(25), 1586, Doi: 10.3390/proceedings2251586
(Yayın No: 4920155)
3.
YILANCIOĞLU KAAN,UNLU OZGE (2017). Multidrug resistance stimulated antagonistic antibiotic
interactions. ROMANIAN JOURNAL OF LEGAL MEDICINE, 25(4), 331-336., Doi:
10.4323/rjlm.2017.331 (Yayın No: 4187884)
4.
ÇATAL TUNÇ,GOVER TANSU,YAMAN BUGRA,DROGUETTI JESSICA,YILANCIOĞLU KAAN (2017).
Hydrogen production profiles using furans in microbial electrolysis cells. World Journal of
Microbiology and Biotechnology, 33(6), 115, Doi: 10.1007/s11274-017-2270-1 (Yayın No:
3510492)
5.
SAYLAN CEMİL CAN,YILANCIOĞLU KAAN (2016). Classification of Schizophrenia and Bipolar
Disorder by Using Machine Learning Algorithms. The Journal of Neurobehavioral Sciences, 3(3),
92-95., Doi: 10.5455/JNBS.1471026038 (Yayın No: 3417091)
6.
YILANCIOĞLU KAAN,TEKİN HÜSEYİN OZAN,ÇETİNER MEHMET SELİM (2016). Nitrogen Source, an
Important Determinant of Fatty Acid Accumulation and Profile in Scenedesmus obliquus. Acta
Physica Polonica A, 130(1), 428-433., Doi: 10.12693/APhysPolA.130.428 (Yayın No: 3417074)
7.
Sriram Chandrasekaran,Melike Cokol Cakmak,Nil Sahin,YILANCIOĞLU KAAN,KAZAN HİLAL,James J
Collins,ÇOKOL MURAT (2016). Chemogenomics and orthology‐ based design of antibiotic
combination therapies. Molecular Systems Biology, 12(5), 872, Doi: 10.15252/msb.20156777
(Yayın No: 3417080)
8.
ATASEVER ARSLAN BELKIS,YILANCIOĞLU KAAN,KALKAN ZEYNEP,TİMUÇİN AHMET CAN,GÜR
HAZAL,IŞIK FATMA BÜŞRA,DENİZ EMRE,ERMAN MEHMET BATU,ÇETİNER MEHMET SELİM (2016).
Screening of new antileukemic agents from essential oils of algae extracts and computational
modeling of their interactions with intracellular signaling nodes. European Journal of
Pharmaceutical Sciences, 83, 120-131., Doi: 10.1016/j.ejps.2015.12.001 (Yayın No: 2608243)
9.
YILANCIOĞLU KAAN,KONUK MUHSİN (2015). Classification of Schizophrenia Patients by Using
Genomic Data A Data Mining Approach. The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2(3), 102-104.,
Doi: 10.5455/JNBS.1446109872 (Yayın No: 2608262)
10.
ATASEVER ARSLAN BELKIS,YILANCIOĞLU KAAN,BEKAROĞLU MAİDE GÖKÇE,TAŞKIN
EMRE,ALTINÖZ EYÜP,ÇETİNER MEHMET SELİM (2015). Cytotoxic effect of extract from Dunaliella
salina against SH SY5Y neuroblastoma cells. General physiology and biophysics, 34(02), 201-
207., Doi:
11.
3
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
10.4149/gpb_2014034 (Yayın No: 2608236)
YILANCIOĞLU KAAN,WEINSTEIN ZOHAR B,MEYDAN CEM,AKHMETOV AZAT,TOPRAK IŞIL,DURMAZ
ARDA,IOSSIFOV IVAN,KAZAN HİLAL,ROTH FREDERICK P,ÇOKOL MURAT (2014). Target
Independent Prediction of Drug Synergies Using Only Drug Lipophilicity. Journal of Chemical
Information and Modeling, 54(8), 2286-2293., Doi: 10.1021/ci500276x (Yayın No: 2608219)
12.
ÇOKOL MURAT,WEINSTEIN ZOHAR B,YILANCIOĞLU KAAN,TAŞAN MURAT,DOAK
ALLISON,CANSEVER DİLAY,MUTLU BESTE,Lİ SİYANG,RODRİGUEZ ESTEBAN RAUL,AKHMEDOV
MURODZHON,GÜVENEK AYŞEGÜL,ÇOKOL MELİKE,ÇETİNER MEHMET SELİM,GİAEVER
GURİ,IOSSİFOV IVAN,NISLOW COREY,SHOICHET BRIAN,ROTH FREDERICK P (2014). Large-Scale
Identification and Analysis of Suppressive Drug Interactions. Chemistry Biology, 21(4), 541-551.,
Doi: 10.1016/j.chembiol.2014.02.012 (Yayın No: 2608230)
13.
YILANCIOĞLU KAAN,ÇOKOL MURAT,PASTIRMACI İNANÇ,ERMAN MEHMET BATU,ÇETİNER MEHMET
SELİM (2014). Oxidative Stress Is a Mediator for Increased Lipid Accumulation in a Newly Isolated
Dunaliella salina Strain. PLoS ONE, 9(3), 91957, Doi: 10.1371/journal.pone.0091957 (Yayın No:
2608207)
14.
YILANCIOĞLU KAAN,ÇETİNER MEHMET SELİM (2013). Rediscovery of historical Vitis vinifera
varieties from the South Anatolia region by using amplified fragment length polymorphism and
simple sequence repeat DNA fingerprinting methods. Genome, 56(5), 295-302., Doi:
10.1139/gen-2012-0175 (Yayın No: 2608197)
15.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
(proceedings) basılan bildiriler :
KUŞOĞLU SEDA,MERTOĞLU ELİF,YILANCIOĞLU KAAN,ÖNAY UÇAR EVREN,ARDA EMİNE ŞEKÜRE
NAZLI (2018). Chromatographic Separation of Peptides-Proteins from Microcystis aeruginosa. 5th
International Conference on Innovation in Science and Technology, 5(29), 149 (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:4669246)
1.
KAPLAN OKTAY İSMAİL,BERBER BURAK,Aydin Cihan,Tastan Cihan,YILANCIOĞLU KAAN (2018).
CRISPR Teknikleri ve Biyoteknoloji Alanında Uygulamaları. Uluslara İVEK Bio Kongresi (/Davetli
Konuşmacı)(Yayın No:4639054)
2.
YILANCIOĞLU KAAN (2018). Applications of machine learning in pharmaceutical science and
medicine. 5th Annual Conference on Stroke and Neurological Disorders (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:4462666)
3.
KAYACAN NİRVA SERA,YILANCIOĞLU KAAN,AKDEMİR AYŞE SEDA,dagıstanlı kaya
fatma,MELİKOĞLU GÜLAY,ÖZTÜRK SEZGİN MELEK (2018). The effects of apigenin and curcumin
on autophagy related cell death and apoptosis.. . 2nd International Cell Death Research Congres.,
2(1586), 1586-90., Doi: 10.3390/proceedings2251586 (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın
No:4775001)
4.
Kayacan Sera,YILANCIOĞLU KAAN,Akdemir Ayşe Seda,Dağıstanlı Kaya Fatma,MELİKOĞLU
GÜLAY,ÖZTÜRK SEZGİN MELEK (2018). The effects of apigenin and curcumin on autophagy
related cell death and apoptosis. The 2nd International Cell Death Research Congres, 2, Doi:
10.3390/proceedings2251586 (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4666715)
5.
YILANCIOĞLU KAAN (2018). Evaluation of Antagonistic and Synergistic Pair-wise Antibiotic Drug
Ineractions. TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi - 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:4438236)
6.
SONMEZ MERT,YILANCIOĞLU KAAN,TUGBA UNSAL,ATASOY HAFİZE HİKMET SEVİL (2018).
Determination of Face Morphology by Using DNA Biomarkers in Turkish Population. 8th European
Academy of Forensic Science Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4356358)
7.
ÜNSAL TUĞBA,YILANCIOĞLU KAAN,ATASOY HAFİZE HİKMET SEVİL (2018). Graduate and
Undergraduate Education in Turkey. 70th Annual Meeting of American Academy of Forensic
Sciences (AAFS (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4827398)
8.
KUŞOĞLU SEDA,KAPLAN ÇOBAN ECEM,YILANCIOĞLU KAAN (2017). Optimization of Cultivation
Conditions of Microcystis aeruginosa by Using Mathematical Modeling for Secondary Metabolite
Production.. ICHAE 2017 International Conference on Healthcare, Applied Science and Engineering
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4200602)
9.
GÜR HAZAL,KALKAN ZEYNEP,YILANCIOĞLU KAAN,AKALIN URUŞAK EMİNE,ATASEVER ARSLAN
BELKIS (2015). Cytotoxic Effect and Intracellular Signal Pathway of Momordica Charantia Extracts
on SH SY5Y Human Neuroblastoma Cells. 4th International Congress of the Molecular Biology
Association of Turkey (Özet Bildiri/)(Yayın No:2608396)
10.
TEKİN HÜSEYİN OZAN,YILANCIOĞLU KAAN,KARA ÜMİT,AKKURT İSKENDER (2015). Estimation of
Nuclear Resonance Fluorescence NRF Excitations Photopeaks and Energy Levels in 63 1874 keV
Energy Range by Using Artificial Neural Networks ANN. 2nd International Conference on
11.
4
Computational and Experimental Science and Engineering (Iccesen-2015) (Özet Bildiri/)(Yayın
No:2612590)
YILANCIOĞLU KAAN,TEKİN HÜSEYİN OZAN (2015). Nitrogen Source an Important Determinant
of Fatty Acid Accumulation and Profile in Scenedesmus obliquus. 2nd International Conference on
Computational and Experimental Science and Engineering (Iccesen-2015) (Tam Metin
Bildiri/)(Yayın No:2612515)
12.
TEKİN HÜSEYİN OZAN,YILANCIOĞLU KAAN,AKKURT İSKENDER (2015). Estimation of Energy
Spectrum from Co 60 and Cs 137 by using Artificial Neural Networks ANN. 2nd International
Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (Iccesen-2015) (Özet
Bildiri/)(Yayın No:2612510)
13.
YILANCIOĞLU KAAN,ARASIL GÖRKEM,KAPLAN ÇOBAN ECEM,GÜLTEKİN SELAHATTİN (2015).
Multilayer Perceptron Neural Network Approach for Classification of Schizophrenic and Normal
Subjects Using Gene Expression Omnibus Dataset. Munich Neurophysiology Conference Annual
Joint Meeting of ECNS/ISNIP/ISBET (/)(Yayın No:2612488)
14.
ÜNÜBOL HÜSEYİN,HAMZA YOLGECEN,YILANCIOĞLU KAAN (2015). Comparison of Neurofeedback
with Medical Methods for the Treatment of Childrenand Adolescents With Attention Deficit and
Hyperactivity Disorder. Annual Conference on Clinical Neurophysiology and Neuroimaging, 23-23.,
Doi: 10.1177/1550059415622686 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3504094)
15.
ÇATAL TUNÇ,YILANCIOĞLU KAAN (2015). Evaluation of Anode Biofilms of Microbial Electrolysis
Cells Producing Hydrogen. 23th International Symposium on Bioelectrochemistry and
Bioenergetics (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2612595)
16.
ARIKAN HURİYE,YILANCIOĞLU KAAN,SONUSEN SELDA (2014). A Learning Leverage Peer
Instruction. 3rd Cyprus International Conference on Educational Research, CY-ICER, 143, 45-51.,
Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.07.355 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2608324)
17.
KÖKER LATİFE,YILANCIOĞLU KAAN,AKÇAALAN ALBAY REYHAN,ÇETİNER MEHMET SELİM,ALBAY
MERİÇ (2013). Determination of Genetic Diversity of Microcystis Strains Isolated from
Kucukcekmece Lagoon using AFLP DNA Fingerprinting Analysis. 9th International Conference on
Toxic Cyanobacteria (/)(Yayın No:2612599)
18.
YILANCIOĞLU KAAN,PASTIRMACI İNANÇ,BAYSAN BEGÜM,ÇETİNER MEHMET SELİM (2012).
Molecular Identification of Newly Isolated Dunaliella species and Application of Flow cytometric and
Epifluorescent Lipid Content Analyses Under Different Cultivations Conditions. First International
Congress of the Molecular Biology Association of Turkey (/)(Yayın No:2612617)
19.
YILANCIOĞLU KAAN,PASTIRMACI İNANÇ,BAYSAN BEGÜM,ÇETİNER MEHMET SELİM (2012).
Revealing Historical Vitis vinifera Varieties from South Anatolia Region by Using Combination of
AFLP and SSR PCR DNA Fingerprinting Methods. First International Congress of the Molecular
Biology Association of Turkey (/)(Yayın No:2612629)
20.
KARSLI GİZEM,YILANCIOĞLU KAAN,PAUL HARRİSON,KÜTÜK ÖZGÜR,BAŞAĞA SELMA HÜVEYDA
(2008). Apoptosis induced by Pramanicin and its analogs in HCT116 colon cancer cells the role
of mitochondria and endoplasmic reticulum. EMBO (The European Molecular Biology Organization)
Young Scientists Forum (/)(Yayın No:2612636)
21.
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, Bölüm adı:(Hücre altı düzeyde protein sentezi, hücre iskeleti
oluşumu ve fonksiyonel özellikleri) (2018)., ATASEVER ARSLAN BELKIS,YILANCIOĞLU KAAN,
İntertıp Kitapevi, Editör:Hüseyin Biçeroğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 194, ISBN:978-605-
9358-50-7 TK, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4251687)
1.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
SERVİ HÜSEYİN,Eren Keskin Betül,YILANCIOĞLU KAAN,ÇELİK SEZGİN (2019). Essential oil
composition and antibacterial activities of Gypsophila species. International Journal of Secondary
Metabolite, 20-27., Doi: 10.21448/ijsm.454942 (Kontrol No: 4920634)
1.
KUTER ŞEBNEM,CANPOLAT CENGİZ,YILANCIOĞLU KAAN (2018). Ateşli Nötropenik Pediatrik
Onkoloji Hastalarında SCD14 Alt Tipinin Sepsis Biyobelirteci Olarak Tanıdaki Rolü. Acibadem
Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, 0-0., Doi: 10.31067/0.2018.62 (Kontrol No: 4315810)
2.
YILANCIOĞLU KAAN (2017). Vocal Cord Measures Based Artificial Neural Network Approach for
Prediction of Parkinson’ s Disease Status. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,
Doi: 10.22312/sdusbed.306367 (Kontrol No: 3495232)
3.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
YAVUZ DUYGU,ÜNSAL TUĞBA,YILANCIOĞLU KAAN,ATASOY HAFİZE HİKMET SEVİL (2018). Adli
Genetik İncelemelerde Polimorfik Bölge Analizinde Yeni Yaklaşım: KASP Sistemi. 15. Adli Bilimler
Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4812184)
1.
5
ATASOY HAFİZE HİKMET SEVİL,YILANCIOĞLU KAAN,ÜNSAL TUĞBA (2018). Türkiye’de Adli Bilimler
Lisans Eğitimi ve Geleceğe Yönelik Projeksiyonlar. 15. Adli Bilimler Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:4315927)
2.
YILANCIOĞLU KAAN (2018). Antibiyotik Direnci ve Sistem Mikrobiyolojisi Yaklaşımı. AGÜ 3. Yaşam
Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4187887)
3.
YILANCIOĞLU KAAN,ULUCAN KORKUT,KARAHAN MESUT,ÜNÜBOL HÜSEYİN,KONUK MUHSİN,TARHAN
KAŞİF NEVZAT (2015). Classifıcation Of Schizophrenia Patients By Using Multilayer Perceptron Neural
Network A Data Minining Approach. 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, Increasing the
Safety and Effectiveness of Personalized Therapy for Metabolic Disorders (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:2612465)
4.
SERCAN CANAN,ULUCAN KORKUT,KARAHAN MESUT,YILANCIOĞLU KAAN,ÜNÜBOL HÜSEYİN,KONUK
MUHSİN,TARHAN KAŞİF NEVZAT (2015). Distribution of SLC6a4 l s Polymorphism in Patients with
Depression and Impact of the Alleles on Optimal Dosage for Treatment. 1st PHARMACOGENOMICS
İSTANBUL SUMMIT, Increasing the Safety and Effectiveness of Personalized Therapy for Metabolic
Disorders (/)(Yayın No:2612423)
5.
KARAHAN MESUT,SERCAN CANAN,YILANCIOĞLU KAAN,ÜNÜBOL HÜSEYİN,ULUCAN KORKUT,KONUK
MUHSİN,TARHAN KAŞİF NEVZAT (2015). Determination of CYP2C19 Genotype in Patients Under
Depression Treatment. 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, Increasing the Safety and
Effectiveness of Personalized Therapy for Metabolic Disorders (/)(Yayın No:2612450)
6.
KONUK MUHSİN,ULUCAN KORKUT,YILANCIOĞLU KAAN,KARAHAN MESUT,SERCAN CANAN,ÜNÜBOL
HÜSEYİN,TARHAN KAŞİF NEVZAT (2015). Pharmacogenetics in Paychiatry form Beds de to Bench
How When and What to Apply. 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, Increasing the Safety
and Effectiveness of Personalized Therapy for Metabolic Disorders (Özet Bildiri/)(Yayın No:2612007)
7.
ULUCAN KORKUT,SERCAN CANAN,KARAHAN MESUT,YILANCIOĞLU KAAN,ÜNÜBOL HÜSEYİN,KONUK
MUHSİN,TARHAN KAŞİF NEVZAT (2015). CYP2D6 Genetic Profile of Patients Under Major Depression
Treatment in Neuropsychiatry Hospital in Istanbul. 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT,
Increasing the Safety and Effectiveness of Personalized Therapy for Metabolic Disorders (/)(Yayın
No:2612026)
8.
YILANCIOĞLU KAAN,SERCAN CANAN,ÜNÜBOL HÜSEYİN,KARAHAN MESUT,KONUK MUHSİN,ULUCAN
KORKUT,TARHAN KAŞİF NEVZAT (2015). Cyp2c9 1 1 Is The Dominating Genotype In Patients With
Major Depression. 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, Increasing the Safety and
Effectiveness of Personalized Therapy for Metabolic Disorders (/)(Yayın No:2612472)
9.
ULUCAN KORKUT,SERCAN CANAN,YILANCIOĞLU KAAN,ÜNÜBOL HÜSEYİN,KONUK MUHSİN,TARHAN
KAŞİF NEVZAT (2015). CYP1A2 Genotype May Interfere in Patients with Drug Medication. 1st
PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, Increasing the Safety and Effectiveness of Personalized
Therapy for Metabolic Disorders (/)(Yayın No:2611881)
10.
ATASEVER ARSLAN BELKIS,YILANCIOĞLU KAAN,KALKAN ZEYNEP,ENİSOĞLU ATALAY VİLDAN,GÜR
HAZAL,IŞIK FATMA BÜŞRA,DENİZ EMRE,ERMAN MEHMET BATU,ÇETİNER MEHMET SELİM (2015).
Antileukemic Drug Potentials of Essential Oils of Algea Extracts. Turkish Society of Physiological
Sciences41st National Physiology Congress, 215, 15-31., Doi: 10.1111/apha.12590 (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:2608365)
11.
YILANCIOĞLU KAAN (2005). RNA interference as a gene silencer. Congress of Medical Biological
Sciences and 4. Students Symposium of Biomedical Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:2612639)
12.
Diğer Yayınlar
AYIK YEŞİM,YILANCIOĞLU KAAN (2018). The serotonergic system in Alzheimer’s Disease. The
Journal of Neurobehavioral Sciences, 1, Doi: 10.5455/JNBS.1521101132 (Uluslararası) (Hakemli)
(MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4315806)
1.
Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.
Editöre Mektup, YILANCIOĞLU KAAN (2014). Systems Biology and Computational Neuroscience.
The Journal of Neurobehavioral Sciences, 1(3), 99-99., Doi: 10.5455/JNBS.1415621109 (Yayın
No: 2608269)
1.
Üniversite Dışı Deneyim
2016-2016 Araştırmacı Tufts University, USA, (Yurtdışı Üniversite)
6
2016-2016 Araştırmacı Harvard Medical School, USA, (Yurtdışı Üniversite)
2013-2013 Araştırmacı University of Toronto, CANADA, (Yurtdışı Üniversite)
2006-2007 Alarm Merkezi UzmanıMedline Acil Sağlık, (Ticari (Özel))
Sertifika
1. Biosafety Training Course , Biyogüvenlik ve laboratuvar güvenliği eğitimi, University of Toronto,
Sertifika, 13.08.2013 -15.08.2013 (Uluslararası)
2. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, Deney hayvanlarının tıpta kullanımı teorik ve pratik eğitimi
sertifika programı, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sertifika, 28.12.2005 -29.12.2005
(Ulusal)
Kurs
3. I. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu, Deney hayvanları kullanım sertifika kursu,
biyoistatistik eğiticisi, Üsküdar Üniversitesi, Kurs, 22.06.2015 -03.07.2015 (Ulusal)
Araştırma
4.
Computational Analysis of Synergistic Drug Interaction on M. Smegmatis, M. tuberculosis için model
organizma olarak kullanılan M. smegmatis'e karşı kullanılabilecek sinerjistik antibiyotik
kombinasyonlarının biyoinformatik analizi, Tufts University / Harvard University, Araştırma, 17.08.2015 -
18.09.2015 (Uluslararası)
5. Synergistic and Antagonistic Anti-fungal Agent Combinations , Sinerjistik ve antagonistik anti-fungal ilaç
etkileşimlerinin S. cerevisiae model organizması kullanılarak bulunması, University of Toronto,
Araştırma, 22.07.2013 -23.08.2013 (Uluslararası)
Çalıştay
6. Workshop in Laser Scanning Microscopy, Konfokal mikroskopi ve uygulamalarıi multifoton mikroskopi ve
biyolojik uygulamaları, Sabancı Üniversitesi, Çalıştay, 20.11.2012 -20.11.2012 (Uluslararası)

Yorumlar