İlk Hatip Kimdir? Türk Edebiyatında ilk hatip kim? Ödev İçin Kısaca

Türk Edebiyatında İlk Hatip kimdir sorusu son günlerde merakla soruluyor. Türk edebiyat ve şiir dünyasının tarihte bilinen ilk hatipleri kimlerdir, kim ilk hatip olarak kabul edilebilir?

Google Haberlere Abone ol
İlk Hatip Kimdir? Türk Edebiyatında ilk hatip kim?

İlk Hatip'in Türk Edebiyatında kim olduğu sorusu uzun yıllardır edebiyat dünyasında merakla sorulur. Türk Edebiyatında sözlü ve yazılı geleneğin birçok temsilcisi vardır. Ancak hatiplik anlamında ilk olarak kabul edilen ismin kim olduğu ise çok fazla bilinmez. Peki, İlk Hatip Kimdir?

İLK HATİP KİMDİR?

Türk Edebiyatında ilk hatip olarak Orhun Abidelerinin yazan Bilge Kağan ve Kardeşi Kül Tigin sayılıyor.

Öte yandan Bilge Kağan ile Kül Tigin'in yeğeni Yollug Tigin'in de ilk Türk Hatipler arasında yer aldığı söylenebilir.

Yine Vezir Tonyukuk da Türk edebiyat tarihinin ilk hadipleri arasında 3. sırada yer alabilecek isimlerden biridir.

Öte yandan bazıları Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig eserinin de hitabet eseri sayılabileceğini sürselerde uzmanlar bu eserin müellifinin bir hatip olamayacağını belirtiyor.

Ayrıca Dede Korkut hikayelerinde yer alan Korkut Ata'nın da Türk edebiyatının ilk hatiplerinden biri sayılması gerektiği belirtiliyor. 

Türkiye Edebiyatı'ndaki diğer ilkler: 

İlk Hatip Kimdir Türk Edebiyatında ilk hatip kim
İlk Hatip Kimdir Türk Edebiyatında ilk hatip kim

 

İlk hikaye, ilk roman, ilk, tiyatro, ilk şiir, ilk gazete gibi diğer ilkler ve muellifleri şöyle:

İlk Hikâyeler (Öyküler):

1. İlk Hikâye Örneği: Letâif-i Rivayat, Ahmet Mithat Efendi -1870

2. Batılı Anlamda İlk Hikâye Denemesi: Küçük Şeyler, Sami Paşazade Sezai - 1892

İlk Romanlar:

1. İlk Çeviri Roman: Tercüme-i Telemak (Fenelon), Yusuf Kâmil Paşa

2. İlk Yerli Roman Denemesi: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Şemsettin Sami

3. İlk Edebî Roman: İntibah, Namık Kemal

4. İlk Realist Roman Denemesi: Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem

5. İlk Köy Romanı Denemesi: Karabibik, Nabizade Nazım

6. İlk Psikolojik Roman Denemesi: Zehra, Nabizade Nazım

7. İlk Psikolojik Roman: Eylül, Mehmet Rauf

8. Batı Tekniğine Uygun İlk Realist Roman: Mai ve Siyah, Halit Ziya Uşaklıgil

9. İlk psikolojik roman denemesi, ilk Naturalist ve tezli roman: Zehra, Nabizade Nazım

10. İlk Tarihî Roman Denemesi: Yeniçeriler, Ahmet Mithat Efendi

11- İlk Tarihî Roman Örneği: Cezmi, Namık Kemal

12. İlk Kadın Romancımız - Fatma Aliye Hanım

13. İlk polisiye roman: Esrar-ı Cinayet, Ahmet Mithat Efendi

14. Kurtuluş Savaşını Doğrudan İşleyen Romanımız- Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar

İlk Tiyatrolar:

1. Sahnelenen İlk Tiyatro Eseri - Vatan Yahut Silistre -Namık Kemal

2. İlk Tiyatro Eseri: Şair Evlenmesi, Şinasi

3. Heceyle Yazılan İlk Manzum Tiyatro Eseri: Nesteren, Abdülhak Hamit Tarhan

4. İlk Uyarlama Tiyatro Eserinin Yazarı - Ahmet Vefik Paşa

5. Edebiyatımızda Epik Tiyatronun Kurucusu - Haldun Taner

6. Hece ile Yazılan ilk Manzum Tiyatro Örneği - Binnaz - Yusuf Ziya Ortaç

7. İlk Epik Tiyatro örneği - Keşanlı Ali Destanı- Haldun Taner

İlk Şiirler:

1. Fransızca'dan İlk Şiir Çevirileri Yapan ve İlk Folklor İncelemesi Çalışmaları Yapan Sanatçı: Şinasi

2. İlk Şiir Antolojisi: Harabat, Ziya Paşa

3. İlk Mensur Şiir Örnekleri - Mensur Şiirler - Halit Ziya Uşaklıgil

4. Edebiyatımızda İlk Kafiyesiz Şiir Denemesi-Validem - Abdulhak Hamit Tarhan

5. İlk Köy Şiiri Örneği - Köylü Kızların Şarkısı - Muallim Naci

6. Edebiyatımızda ilk Çocuk Şiiri Örnekleri - Şermin -Tevfik Fikret

7. İlk Pastoral Şiir Örneği - Sahra - Abdulhak Hamit Tahran

8. Aruzu Türkçe'ye Uyarlayan İlk Şair - Tevfik Fikret

9. Tasavvuf Edebiyatının Kurucusu ve Bu Yönde şiirler Yazan İlk Şair - Hoca Ahmet Yesevi

10. Bilinen İlk Türk Şair - Aprınçor Tigin

11. Bilinen ilk Türk Yazar -Yollug Tigin

12. Edebiyatımızda Aruzla Yazılan İlk Eser: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib

13. İlk Hamse Sahibi: Ali Şir Nevaî

14. İlk Divan Şairimiz - Hoca Dehhanî

15. İlk Didaktik Eser Örneği - Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib

İlk Gazeteler:

1. Edebiyatımızda İlk Özel Gazeteyi Çıkaran, Noktalama İşaretlerini İlk Kullanan Sanatçı: Şinasi

2. İlk Resmî Türkçe Gazete: Takvim-i Vakayi - 1831

3. İlk Yarı Resmi Türkçe Gazete: Ceride-i Havadis -1832

4. İlk Özel Türkçe Gazete : Tercüman-ı Ahval - 1860

Ayrıca bakınız-> Tanzimat Dönemi Gazeteler

Diğer İlkler:

1. Edebiyatımızda İlk Fabl Örneği: Harnam, Şeyhî

2- Edebiyatımızda Batılı Anlamda İlk Fabl Örneği: Eşek İle Tilki Hikâyesi, Şinasi

3. İlk Makale Örneği: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi, Şinasi - 1860

4. İlk Eleştiri Örneği: Namık Kemal - 1866

5. Edebiyatımızdaki En Önemli Gezi Yazısı Örneği:Seyahatname, Evliya Çelebi

6. Edebiyatımızda Günlük Terimini İlk Kullanan yazar: Falih Rıfkı Atay

7. İlk tezkire : Mecalisü'n-Nefais, Ali Şir Nevaî

8. Anadolu Sahasında Yazılan İlk Tezkire: Heşt Behişt, Edirneli Sehî Bey

9. İlk Söylev (Nutuk): Göktürk Yazıtları (Orhun Abideleri)

10. İslâmî Dönem Türk Edebiyatı İlk Yazılı Eser : Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib

11. Edebiyatımızda İlk Mesnevi Örneği: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib

12. Edebiyatımızda İlk Siyasetname Örneği: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib

13. Batı Etkisindeki Türk Edebiyatında Bilinçli İlk Temsilcisi: Şinasi

14. Edebiyatımızdaki İlk Atasözleri Derlemesi: Durub-ı Emsal-i Osmaniye, Şinasi

15. İlk Bibliyografya: Keşfu'z-Zünun, Kâtip Çelebi

16. İlk Hatıra Kitabı: Babürnâme, Babürşah - 16.yy.

17. İlk Mizah Dergisi: Diyojen, Teodor Kasap

18. İlk Edebî Bildiriyi Yayımlayan Topluluk - Fecr-i Ati Topluluğu

19. İlk Yazılı Edebî Metin ve Türk Adının Geçtiği İlk Metin - Göktürk Yazıtları

20. Türk Dilinin İlk Sözlüğü ve İlk Dilbilgisi Kitabı -Divanü Lügati't-Türk - Kâşgarlı Mahmut

21. İlk Türkçe Sözlük - Kamus-ı Türkî - Şemsettin Sami

22. İlk Edebiyat Tarihçimiz - Abdulhalim Memduh Efendi

23. Batılı Anlamda İlk Edebiyat Tarihçimiz - Mehmet Fuat Köprülü

24. Türkçe'nin İlk Dilbilgisi Kitabı - Sarf-ı Türkî - Süleyman Paşa

25. İlk Alfabemiz - Göktürk Alfabesi

26. Edebiyatımızda Milli Edebiyatın Açılmasına öncülük eden - Mehmet Emin Yurdakul

27. İlk Türk Destanı - Alp Er Tunga Destanı

28. Süslü Nesrin İlk Temsilcisi - Sinan Paşa

29. Dilde Sadeleşmeyi Savunan ilk Yayın Organı - Genç Kalemler

30. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Kurulan ilk Edebî Topluluk - Yedi Meşaleciler

31. Edebiyatımızda Yayımlanan ilk Ortak Kitap - Yedi Meşale

32. Edebiyatımızda Yayımlanan İkinci Ortak Kitap - Garip

33. İlk Röportaj örneği - Rüya - Ziya Paşa

34. İlk Dergi örneği - Mecmua-ı Fünun - Münif Paşa-1861

35. Batılı anlamda İlk Günlük Örneği- Seyahat Jurnali- Direktör Ali Bey

36. Türkî-i Basit Akımının Öncüsü - Aydınlı Visali -15.y.y.

37. Türkî-i Basit Akımının En güçlü Temsilcileri - Edirneli Nazmi ve Tatavlalı Mahremi

39. Sebk-i Hindi Akımının En Güçlü Temsilcisi - Şeyh Galip-18.yy.

40. İlk fıkra yazarımız- Ahmet Rasim


 

Yorumlar