İBB ve Ankara Büyükşehir'in başlattığı yardım kampanyası iptal

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, valiliklerden izin almadan başlatılan yardım kampanyalarının durdurulması istendi. Yardım kampanyalarının başlatılması için valiliklerden izin alınması gerekiyor.

Google Haberlere Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valiliğine 'Yardım toplama' konulu bir genelge gönderdi. Yardım Toplama Kanunu'na göre, bağış ve yardım toplamak isteyen kurumların 'yetkili makamdan izin alma zorunluluğu' olduğu belirtilen genelgede, belediyelerin bu kanundan muaf olmadıkları belirtildi.

"Bazı belediyelerin izin almadan yardım topladığı görülmüştür" denilen genelgede, izinsiz yapılan yardım toplama faaliyetlerine kovuşturma uygulanacağı ifade edildi.Yazıda, birden fazla ilçede yapılan bağış kampanyası için izin gerektiği, bu konuda Valiliklerin yetkili olduğu bildirildi.Genelgede şu ifadelere yer verildi:

Mevzuatımızda, kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek ya da destek olmak üzere 'gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergilerin' yardım toplayabilecekleri 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nda düzenlenmiştir. Anılan Kanun ile; gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların, açtıkları banka hesabı üzerinden kişilerin para yatırması veya bir makbuz karşılığında para toplanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

YARIM KAMPANYASI İÇİN VALİLİK İZNİ ŞART

Bu kapsamda Kanunun 6'nci maddesinde yardım toplayacak gerçek kişiler ve kurumlar yetkili makamdan izin alma zorunluluğu düzenlenmiş; 7'nci maddesinde ise yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisi, yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınacağı ve izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığı'na bilgi verileceği hüküm altına alınmıştır.

'BAZI YEREL YÖNETİMLERİN İZİN ALMADAN YARDIM TOPLADIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR'

Buna rağmen son günlerde bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerin 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştikleri görülmüştür.Yasalarımızda belediyelerin Yardım Toplama Kanunundan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla belirli banka hesapları ilan ederek vatandaşlardan yardım talep etmek gibi yardım toplama faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar.'

İZİNSİZ YAPILAN YARDIM TOPLAMA FAALİYETLERİNE KOVUŞTURMA YAPILIR'

Bu kapsamda olan kurum, dernek ve vakıfların ivedilikle uyarılarak, bu kapsamdaki faaliyetlerinin, uygulamalarının Yardım Toplama Kanununun hükümlerine uygun yürütmesinin sağlanması; ikaza rağmen mevzuata uygun faaliyet yürütmeyenler ile ilgili anılan Kanunun 6'nci maddesinin 'İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır' hükmü çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması hususunda, bilgi edinilmesi ve gereğini arz ve rica ederim."

GENELGENİN ARDINDAN HESAPLAR BLOKE EDİLDİ

Süleyman Soylu'nun genelgesinin ardından İBB'nin ve ABB'nin hesabına 'para yatırılamaz' blokesi konuldu.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Genelgenin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu, belediyelerin ve belediye başkanlarının bağış toplama ve bağış alma yetkisi olduğunu belirterek "Bu süreç tamamen şeffaf ve İstanbulluların dayanışması ile büyüyecek." ifadelerini kullandı.İmamoğlu, paylaştığı görselde 5393 Sayılı kanunun 15. maddesi ve 59. maddesi, 5216 sayılı kanunun 18. maddesi G bendi gereğince belediyelerin bağış alma yetkisi ve belediye başkanlarının da bağış kabul etme yetkisi olduğu hatırlatarak "Bağış yapmak isteyenlerin Belediyemizin hesaplarına her türlü yolla para yatırabileceklerini saygıyla duyururum" açıklaması yaptı.

Öte yandan, İBB'nin 150 TL bağış talep ettiği gıdaların piyasada perakende fiyatının bile 100 TL'yi bulmaması tepkilere neden olmuştu.

VİRÜSTEN KURTULAN REKTÖR ANLATIYOR

 

Detaylar Geliyor...

Yorumlar

Hasan Bu akp bizden para istiyo çalışmıyoruz sokağa çikamiyoz parada mi vericez size ozaman cumur başkanı istifa etsin