Hucurat Suresi konusu nedir, kaçıncı sayfa?

Hucurat suresi konusunun ne olduğu, Kur'an-ı Kerim'de kaçıncı sayfada veya sayfa kaçta sorusu cevabı; Kur'an-ı Kerim mushaflarında kaçıncı sayfada ve cüzde? İşte Hücurat suresinin sayfa numarası, cüz numarası, anlamı ve ayet sayıları gibi konularda detaylı bilgiler:

Google Haberlere Abone ol
Hucurat Suresi konusu nedir, kaçıncı sayfa?

Hucurat Suresi konusu nedir, safya kaçta veya kaçıncı sayfada sorusuna cevap; Hucurat, Kur'an-ı Kerim'in 115 suresinden birisidir. Hucurat suresi kaçıncı sayfa ya da cüzde yer almaktadır? İşte Hucurat suresinin bulunduğu sayfa ile alakalı bilgiler:

Kelime anlamı "Hücreler" anlamında da kullanılan "Odalar" anlamına gelmektedir. Burada sözü edilen odalar İslam Peygamberi Hz. Muhammed S.A.V'in ailesi ve kendisinin kaldığı odalardır. 

18 ayet-i kerimeden oluşan Hücurat Suresi, Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretinden sonra nüzul olmuştur. 

Kur'an-ı Kerim'in 26. Cüz'ü içinde yer alan Hücurat Suresi 514. Safya'da bulunmaktadır. 

Hücurat suresinin konusu ise Peygamber Efendimizin hayatı üzerinden sosyal ilişkiler hakkında bildirimlerde bulunmaktadır. 

HÜCURAT SURESİ KONUSU NEDİR?

Hücurat Suresi'nde yer alan konuların genel olarak başlıkları şöyledir:

Hucurat Suresinin konuları şu şekildedir:

- Peygamber ile konuşma adabından bahseder.

- Haber ve rivayetlerin doğruluğunun araştırılmasından bahseder.

- Müslümanların da birbiri ile savaşma ihtimalinden bahseder.

- İslam’ın kardeşlik ile ilgili mesajlarından bahseder.

- Alaycılık konusundan bahseder.- Kötü zandan uzak durmak konusundan bahseder.

- İnsanlığın milletler halinde yaratıldığından bahseder.

- Şirkten bahseder.

- Müslümanların halinden ve toplumların Müslümanlara olan tepkisinden bahseder.

Hücurat Suresi kaçıncı sayfa
Hucurat Suresi 514. Safya'daki kısmı
Hücurat Suresi kaçıncı sayfa
Hücurat Suresi 515. Sayfa'daki ayetleri

 

Hücurat Suresi kaçıncı sayfa
Hücurat Suresi 516. Safyadaki Ayetleri

 

HÜCURAT SURESİ'NİN MEALİ VEYA TÜRKÇE ANLAMI

Hücurat Suresi'nin Türkçe tercümesi veya meali şu şekildedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm ( Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla)

1. Ey iman edenler! Allah’ın ve Peygamberinin önüne geçmeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

2. Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber’e yüksek sesle bağırmayın, yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider.

3. Allah’ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah’ın, gönüllerini takvâ (Allah’a karşı gelmekten sakınma) konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır.

4. (Ey Muhammed!) Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir.
5. Onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

6. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.

7. Bilin ki, aranızda Allah’ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o, birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş; inkârı, fasıklığı ve (İslâm’ın emirlerine) karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir.

8. Allah, kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir

9. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer (Allah’ın emrine) dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve (onlara) adaletli davranın. Çünkü Allah, adaletli davrananları sever.

10. Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.

11. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir.

12.Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.

13.Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.

14.Bedevîler “İman ettik” dediler. De ki: “İman etmediniz. (Öyle ise, “iman ettik” demeyin.) “Fakat boyun eğdik” deyin.Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah’a ve Peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

15.İman edenler ancak, Allah’a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.

16.(Ey Muhammed!) De ki: “Siz Allah’a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah, göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.”

17.Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki: “Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine eğer doğru kimselerseniz sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor.”

18.Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
Kaynak: Hucurat suresinin konusu nedir, Hucurat süresi kaç ayet, Hucurat suresi kaçıncı cüz kaçıncı sayfadadır

-----

Yorumlar