Hobi bahçeleri yıkılacak mı, son durum ne?

TBMM'de çıkarılan yasaya göre tarım arazilerine özellikle de fırsatçılık yapanlar tarafından kurulan hobi bahçeli yıkılacak. Ancak bu durumun farkında olmayan çok sayıda vatandaş mağdur duruma düştü. Haliyle yasanın bu haliyle uygulanmayacağını umarak hobi bahçeleri son durumu merak ediyor.

Google Haberlere Abone ol

Hobi bahçeleri yıkılacak mı, hobi bahçeleri son durum nedir? Hobi bahçeleri sorunu TBMM'de 2020 yılının sonlarına doğru çıkarılan torba yasayla ortaya çıkmaya başladı. Şu anda Türkiye'nin yepyeni nur topu gibi bir hobi bahçeleri mağdurları sorunu var dersek yanlış konuşmamış oluruz. Çünkü, fırsatçılar tarafından 10 liraya alınan tarlalar kooperatiflere, şirketlere 100 liraya satılarak hobi bahçelerine yol verildi. Bunu bilmeyen sıradan vatandaş ise yasanın çıkmasıyla birlikte mağdur duruma düştü.

Hükümet tarım alanlarının bu yollarla talan edileceğini, birkaç yıl içerisinde tarım alanı diye bir şey kalmayacağını belirterek duruma müdahale etti, haklı olarak. Vatandaş ise işin yasal boyutunu bilmeden, şehir hayatından birazcık da olsa uzaklaşmak, toprakla haşir neşir olmak, çocuklarıyla hafta sonları bile olsa bahçelerde vakit geçirmek isterken bir anda kendini bir mağduriyetin ortasında buldu. 

TARLA VEYA TARIM ARAZİSİ DEĞİLSE SORUN YOK

Türkiye genelinde birçok belediye tarla veya arazi statüsünde olmayan arsa konumunda bulunan arazileri vatandaşa hobi bahçesi olarak kiralıyor. Manisa'da şehrin gürültü ve stresinden uzaklaşmak isteyen bir grup vatandaş, Şehzadeler Belediyesinden kiraladıkları hobi bahçelerinde toprakla buluşmanın keyfini çıkarıyor.

 

TBMM Genel Kurulu'nda çıkarılan 7255 Sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 4 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

Yasanın amacı tarım alanlarını, hobi bahçeleri gibi son derece istismara açık uygulamalara karşı korumaktı. Yasa çıktığı andan itibaren arsa değil de tarla statüsündeki arazilerden hobi bahçeleri satın alanlar telaşa kapıldı. Hobi bahçeleri yıkılacak mı diye merakla beklemeye başladı. 

Hobi bahçeleri yıkılacak mı, son durum ne?
Hobi bahçeleri şehir hayatından sıkılanlara ilaç oluyor

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, yasayla birlikte tarla statüsündeki arazilere kurulan hobi bahçelerinin kesinlikle yıkılacağını söyledi.

7255 Sayılı Yasada Hobi Bahçeleri'ni ilgilendiren kısımlar özetle şöyle: 

1- İmar planlarında tarımsal niteliği korunacak alan olarak ayrılan yerler ile kamu yararı kararı alınarak tarım dışı amaçla kullanım izni verilen yerler, yeniden izin alınmaksızın bu amaç dışında kullanılamayacak ve planlanamayacak.

2- Tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında, tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projelerine uyulması zorunlu olacak. Bu plân veya projelere aykırı hareket edilmesi halinde yani tarım arazisine hobi bahçesi kurulması durumunda valilikçe resen tespit yaptırılarak sorumlulara; 1000 Türk Lirası’ndan az olmamak kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için 10 Türk Lirası idarî para cezası uygulanacak.

3- Projeye uygunluk sağlanması için azami 2 ay süre verilecek. Hobi bahçesi büyük ova koruma alanlarında ise bu cezalar iki katı olarak uygulanacak.

4- Bu sürenin sonunda aykırı kullanımların devam etmesi durumunda; valilikçe faaliyet durdurulacak ve belirtilen idarî para cezası üç katı olarak uygulanacak.

5- İzinsiz bütün yapılar, masrafları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanmak kaydıyla, bir ay içinde belediyeler veya il özel idareleri tarafından yıkılacak. Arazi yeniden tarımsal üretime uygun hale getirilecek. Arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi için yıkım ve temizleme masrafları sorumlulardan bakanlıkça genel hükümlere göre tahsil edilecek.

6- Hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen bir ay içinde belediye veya il özel idarelerince yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanmak üzere bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım masrafları %100 fazlası ile ilgili belediye veya İl Özel İdaresi’nden tahsil edilecek. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde belediyelerin veya il özel idarelerinin Hazine veya İller Bankası ödeneklerinden kesilecek.

7- Toprak koruma projelerinin hazırlatılmaması, yetersizliği veya zamanında gerekli tadilatların yapılmaması sonucu arazi tahribi veya toprak kayıpları olması halinde meydana gelecek zararlardan; proje hazırlanmasına gerek olmadığına karar verenler, proje hazırlanmış ise projeyi hazırlayan ve onaylayanlar sorumlu tutulacak.

8- Tarım arazilerini, tescili mümkün olmayan fiili hisseler oluşturarak arazinin hisselere tekabül ettiği kabul edilen kısımlarının zilyetliğini, bir özel hukuk tüzel kişisinin faaliyeti kapsamında bu tüzel kişiyle üyelik veya ortaklık ilişkisi kurarak devretmek veya bu işlere aracılık etmek suretiyle arazinin bütünlüğünün bozulmasına ve amacı dışında kullanılmasına sebebiyet verenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden 1000 güne kadar adli para cezası verilecek. Ayrıca bu tüzel kişi hakkında 50 bin Türk Lirası’ndan 250 bin Türk Lirası’na kadar idarî para cezası verilecek. Tarım arazisinin bütünlüğünün sağlanması ve tarımsal üretime uygun duruma getirilmesi halinde, bu fıkra uyarınca kamu davası açılmayacak, açılmış olan kamu davası düşecek, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacak.

HÜKÜMETİN TAVRINI NET ŞEKİLDE ORTAYA KOYAN KONUŞMA

Hobi bahçeleriyle ilgili olarak hükümetin en net tavrını ortaya koyan isim kanunun çıkmasını sağlayan Yunus Kılıç oldu.

Yunus Kılıç, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söylemişti: 

"Kanunun emrettiği şekliyle şu anda yıkılacak. Hiç o yana bu yana kıvırmaya gerek yok. Çok net söylüyorum. Hobi bahçelerinin böyle düzensiz, plansız böyle tarım arazilerine gelişigüzel, bir şekilde yapılmasına müsaade edersek bu alanları bir iki yıl sonra göremeyeceğiz. Hobi bahçeleri tarımsal arazilerde çok önemli bir alanı kaplamaya başladı. Hobi bahçeleri için sadece pandemi sürecinde yüzde 500 yüzde 1000>lik artış söz konusu oldu. Yani zapturapt altına alınmazsa ekip biçeceğimiz toprak kalmayacak. Vatandaş şunu söyleyebilir. Yahu kardeşim niye yaptırdınız? Bugüne kadar nerdeydiniz? Bakın bunların hepsinin cevapları var. Çeşitli sayiklerle olabilir, siyasi olabilir, çeşitli ilişkilerle olabilir. Belediyeler bu konuda yol açıcı olabilir. İnsanları heves ettiren, teşvik ettiren bunlar. Ama bunun için alanları belirlememişler. Marjinal tarım alanlarını ortaya çıkarmamışlar. Altyapı götürmemişler, vatandaşlar kendi ufkuyla buralara bu yapıları yapmış. Bizim derdimiz insanların bu haklı taleplerine ket vurmak, görmezden gelmek değil. Bunları yapılması gereken alanlarda teşvik etmeliyiz. Vatandaşın bu anlamda önünde gitmeliyiz. Arazilerin tarım dışına çıkarılması ile alakalı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nda bir takım yaptırımlar var zaten. Fakat bunları uygulayacakların bu yaptırımları uygulamadıkları takdirde nasıl bir yaptırımla karşılaşacakları yok. Kanunu çıkarmışsınız ama emredici değilsiniz. Yani yerel yönetimler, belediyeler bu görevi yapmamış, yapmadığı takdirde biriken ve sonra çok eleştirilen imar afları, yeni yasal değişiklikler, yasaya yeni ilaveler, çıkarmalar sahada sorunları çözmeye yetmeyince yeni düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor.

Tarım arazilerini amaç dışına çıkaranlar, kimler yapıyor? Mesela emlak danışmanları, çıkarıyor. Bazen muhtarlar yapıyor. Adam 10 dönümlük tarlayı alıyor. Şirket veya yapı kooperatif kuruyor. Hisse satıyor. Yani 10 bin liraya aldığı dönümü 200 bin liraya satıyor. Bunun tapuda beyanlar kısmına baktığınızda hala tarla gözüküyor. Tescil edilemeyecek şekilde satmış. Peki, bunun bir cezası olmayacak mı? Bakın bunu kanun da yazdık. Buna aracılık edenler, göz yumanlar, görevini yapmayanlara cezalar getirdik. Hapis cezası var. Bugüne kadar yapılmış 3-4 bin yapı var ortada. Hobi bahçelerine kimsenin karşı çıktığı yok. Ağırlığı mutlak tarım arazilerinde, hülle yöntemiyle verimli arazilerde bunların kurulmasına karşı tedbirler getirildi.”

Yorumlar

Ali Veli Aynı site içinde benim sağımdaki,solumdaki,karşımdaki bahçeye izin var. Ama bana 2017 yılından sonra yapıldığı için izin yok. Benim evim yıkılırsa 600m2 alan tarım arazisinemi dönüşecek. Mantık bunun neresinde? Lütfen birisi açıklasın.
bağımsız mevcut bahçelere bir çözüm getirilmez de yıkılırsa hem hükümet için hem bahçe sahipleri için çok kötü şeyler olacak.
ahmet yildirim Tarimi duşunuyor lar oylemi kendi suclarini hobi bahce sahiplerine atiyorlar tarim miş tarimi duşunen ovalari imara acip arza ozelliği vermez konya ovadina toki dikmez .. tarimi mahfet sonra hobi bahcesi ciftciye icrayidami bahce sahipleri getiriyor
HobiBahçesi mağduru Bizim suçumuz ne. Mevcut hobi bahçeleri kayıt altına alınsın mağduriyet giderilsin. Eğer yıkılırsa hem devlet vatandaşını küstürecek hem vatandaşın maddi ve manevi emekleri boşa gidecek.