Hadisler : Hadisi şerif - Hz Muhammed Sözleri - Günün ayet ve hadisi OKU

Hadisler; Alemlere Rahmet Peygamber efendimizin ümmet-i için yaktığı birer ışık, birer fenerdir. Hadis-i Şerifler İslam Ümmeti'nin Kur'an-ı Kerim'den sonraki en büyük yol gösterici rehberleridir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ait olan sözlere Hadisi şerif yani hadis denilmektedir. Sizin için Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ait Hadis-i Şerif sözleri derledik. Günün ayeti; "Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: “Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?” (Yasin Suresi, ayet:78) Peygamber Efendimize ait birbirinden güzel Hadisleri Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz.

Hadisler : Hadisi şerif - Hz Muhammed Sözleri - Günün ayet ve hadisi OKU
04 Temmuz 2019 Perşembe 19:05

Hadis-i Şerifler Müslümanlar için yol gösteren birer ışık birer fenerdir. Peygamber Efendimiz Hz Muhammed'e (S.A.V) ait olan sözlere Hadisi şerif yani hadis denilmektedir. Hadisler, Peygamber Efendimizin çevresinde bulunan ailesi ve sahabeler tarafından kaleme alınmış ve günümüze kadar gelmiştir. Sizin için Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ait Hadis-i Şerif sözleri derledik. Peygamber Efendimize ait birbirinden güzel Hadisleri Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz;

İbni Ömer radıyallahu anhuma (Allah ondan razı olsun) diyor ki: 'Bir adam Resulullah sallahu aleyhi ve selleme geldi ve: 'Büyük bir günah işledim, tevbe edebilir miyim? diye sordu. Efendimiz (s.a.v) ona, annesi olup olmadığını sordu. Adam, 'yok' dedi. Bunun üzerine teyzesi olup olmadığını sordu. Adam, 'var' dedi. Bunun üzerine ona: 'Teyzene iyilikte bulun' dye nasihat etti. (Tirmizi, Birr, 6)

15 MAYIS AİLE GÜNÜ MÜSABETİYLE AİLELERLE İLE İLGİLİ HADİSLER

15 Mayıs Dünya Aile Günü münasebetiyle Peygamber efendimizin "Aile Kavramı" üzerine söylediği sözleri yani Hadisleri sizler için buraya aktarıyoruz. İşte Peygmaber efendimizin aile ile ilgili hadisleri:

"Dört şey peygamberlerin sünnetlerindendir: Utanma (haya) duygusu, güzel koku sürmek, misvak kullanmak ve evlenmek." (Tirmizî, Nikah, 1)

"Kıyamet gününde, Allah katında konumu en kötü olacak insanlardan birisi, karısı ile beraber olup da onun (özel hayatına ilişkin) sırlarını yayan kimsedir." (Müslim, Nikah, 123)

"Allah'ın hanım kullarına vurmayın!... (Bu gece) Muhammed'in eşlerine pek çok kadın geldi. Hepsi de kocalarından şikayetçiydi. Bu adamlar sizin hayırlılarınız değillerdir." (Ebu Davud, Nikah, 41-4 2)

İbn Ömer (r.a.) şöyle diyor: "Biz Peygamber (s.a.s.) zamanında hakkımızda vahiy indirilir korkusuyla hanımlanmıza karşı söz söylemekten ve istediğimiz gibi davranmaktan çekinirdik. Ancak Peygamber (s.a.s.) vefat edince istediğimizi söylemeye ve rahat davranmaya başladık." (Buhârî, Nikah, 81)

"Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere adaletli davrananlar, Allah Teala katında, Rahman'ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklar." (Nesâî, Âdabü'l-kuddât, 1)

Hz. Aişe'ye (r.a.) "Hz. Peygamber (s.a.s.) evde ne yapardı?" diye sorduğumda şöyle cevap vermişti: "Ailesinin işlerini görür, ezanı duyunca (namaz için) çıkardı." (Buhârî, Nafakat, 8)

"Kişinin harcadığı en hayırlı para, ailesi için harcadığı, Allah yolunda cihad için hayvanına harcadığı ve yine Allah yolunda arkadaşları için harcadığı paradır." (Müslim, Zekat, 38)

"Bir kişi, sevabını Allah'tan umarak ailesine harcama yaptığında, bu harcama onun için sadaka olur." (Buhârî, İman, 41)

"Veren el üstündür. Vermeye, geçimini sağlamakla yükümlü olduğun kimselerle; annenle, babanla, kız ve erkek kardeşlerinle başla. Sonra da yakınlık durumuna göre devam et." (Nesâi, Zekât, 51)

"Üç çeşit duanın kabul edilmesinde şüphe yoktur: Haksızlığa uğrayan kimsenin duası, yolcunun duası ve anne babanın çocuklanna bedduası." (Tirmizî Birr ve sıla, 7)

"Anne baba cennet kapılarının en ortancasıdır. Bu kapıdan girme fırsatını ister kaçırsın ister yakalarsın." (Tirmizî, Birr ve sıla, 3)

"Kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse, akraba ilişkilerini sürdürsün!" (Müslim, Birr ve sıla, 20)

"Sıla-i rahim yapan, akrabasından gördüğü iyiliğe karşılık veren değil, akrabası kendisiyle ilişkiyi kestiğinde bile ona iyilik yapandır." (Buharî, Edeb, 15) 

"Aziz ve Yüce olan Allah, annelere saygısızlık etmeyi, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, hak etmediğini istemeyi size haram kılmıştır. Sizin için üç şeyi de çirkin görmüştür: Dedikodu, anlamsız çok soru sormak ve malı boşa harcamak!" (Müslim, Akdiye, 12)

"Dul kalıp da asil ve güzel olduğu halde evlenmeyerek, yetimleri ev bark sahibi oluncaya ya da ölünceye kadar kendisini onlara adayan .... Ve bu uğurda iki yanağı çökmüş olan kadınla ben, kıyamet günü -şu iki parmağım gibi- birbirimize yakın olacağız." (Ebu Davud, Edeb, 120-121)

"Sakın babalarınızdan yüz çevirip uzaklaşmayın! Kim babasından yüz çevirirse (bu davranış) nankörlüktür." (Buharî, Ferâîz, 29)

"Kim göz göre göre çocuğunu(n kendisine ait olduğunu) inkar ederse (kıyamet günü) Allah da onu rahmetinden uzaklaştırır ve gelmiş geçmiş herkesin önünde rezil eder." (Ebu Davud, Talak, 28-29)

"Kim anneyi yavrusundan ayırırsa, Allah da kıyamet günü onu sevdiklerinden ayırır." (Tirmizî, Büyû, 52)

"Hiçbir baba, evladına güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır." (Tirmizî Birr ve sıla, 33)

"Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli olun!" (Müslim, Hibe, 13)

"Kim üç kız çocuğunun geçimini sağlar, onlan terbiye edip evlendirir ve onlara güzel davranırsa, cennet onundur!" (Ebû Davûd, Edeb, 120-121)

"Ailesini müdafaa ederken öldürülen şehittir." (Tirmizî, Diyât, 21)

"Yavrum! Ailenin yanına girdiğin zaman selam ver. Bu, sana ve ev halkına bereket olur." (Tirmizi, İsti'zân, 10)

"Bazen (kıraatı) uzatma niyetiyle namaza başlıyorum da bir çocuğun ağlayışını duyunca annesinin onun ağlamasıyla ne çok tedirgin olduğunu bildiğimden namazımı kısa tutuyorum." (Buhârî, Ezân, 65)

"Allah'ın kadın kullarının Allah'ın mescitlerine gelmelerine engel olmayın!" (Müslim, Salât, 136)

"Kişinin imtihanı, ailesi, malı, çocuğu ve komşusu iledir. Namaz, oruç, sadaka ve (iyiliği) emredip (kötülükten) sakındırma işte bu imtihan için kefaret olur." (Buhârî, Mevâkîtü's-salat, 4)

"Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter." (Ebû Davûd, Zekat, 45)

[Allah Resulü (s.a.s.) namazlarının sonunda şöyle dua ederdi.] "Allah'ım! Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi!" (Ebû Davûd, Vitr, 25 )

[Allah Resulü (s.a.s.) akşam ve sabah şöyle dua ederdi.] "Allah'ım! Senden dünya ve ahirette afiyet dilerim. Allah'ım! Senden dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet dilerim. Allah'ım! Ayıbımı gizle." (Ebû Davûd, Edeb, 100-101)E

[Allah Resulü (s.a.s.) yolculuğa çıkacağı zaman şöyle dua ederdi.] "Allah'ım! Seyahatimizde bizim sahibimiz ve geride bıraktığımız ailemizin vekili sensin! Allah'ım! Yolculuğun sıkıntısından, kederli görünüşten, aile ve malımızın kötü hallere düşmesinden sana sığınırım." (Müslim, Hac, 425)

"Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım." (Tirmizî, Mencikıb, 63)

"Dikkat edin! Sizin, hanımlarınızın üzerinde hakkınız vardır. Hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin hanımlarınız üzerindeki hakkınız, namuslarını muhafaza etmeleri ve hoşlanmadığınız kimselerin evinize girmesine izin vermemeleridir. Dikkat edin! Hanımlarınızın sizin üzerinizdeki hakkı ise onların giyim ve gıda ihtiyaçlarını güzelce karşılamanızdır." (Tirmizî, Radd', 11)

"Kadınlar, erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yandır." (Ebu Dâvûd, Tahâret, 94)

"Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Çünkü siz, anlan Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın adıyla (nikah kıyıp) anlan kendinize helal kıldınız." (Müslim, Hac, 147)

"Mümin bir kimse, eşine karşı nefret beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da hoşlandığı başka huyları mutlaka vardır." (Müslim, Radcı', 61)

5 NİSAN 2019 CUMA GÜNÜ HADİSLERİ KONUSU "HAKLARA RİAYET"

5 Nisan 2019 Cuma günü için seçtiğimiz Hadis-i Şeriflerin konusu "haklara riayet" oldu. İşte Peygamber Efendimizin "haklara riayet" konusundaki bazı hadisleri: 

- Muaz b. Cebel anlatıyor: Fuyer denilen eşeğin üzerinde yolculuk ederken, Allah Resulu'nün terkisinde idim. Hz. Peygamber şöyle buyurdu: Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, Allah'a ibadet etmeleri ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Yüce Allah üzerindeki hakkı ise kendisine ortak koşmayan kimselere azap etmemesidir.

- Hz. Aişe'den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber kendisini ibadete vererek dünyadan el etek çektiğini duyduğunda, Osmn b. Maz'un'u çağırmak üzere birini göndermiş ve geldiğinde ona şöyle buyurmuştur: Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Misafinin senin üzerinde hakkı vardır. Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır.

- Ebu Hüreyre'nin r.a işittiğine göre, Resulullah S.a.v şöyle buyurmuştur: Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak, davete icabet etmek ve aksırana Allah'tan rahmet dilemek.

- Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre, Resululalah S.a.v. şöyle buyurdu: Kim kardeşine haksızlık etmişse, onunla helalleşsin.

22 MART 2019 CUMA GÜNÜ HADİS-İ ŞERİFLERİ

22 Şubat 2019 Cuma günü için seçtiğimiz Hadis-i Şerifler "Suç ve Ceza" ile ilgili hadisler oldu. İşte Kabahatler ve Müeyyideleriyle ilgili Peygamber efendimizin Hadis-i Şerifleri: 

Süleyman Bin Amr Bin Ahvas'ın naklettiğine göre, babası sonşunları anlatmıştır: Hz. Peygamber'in Veda Haccı'nda şöyle buyurduğnu işittim: 

"Bilesiniz ki kişi ancak kendi işlediği suçtan sorumludur. Baba, evladının suçundan, evlat da babasının suçundan dolayı cezalandırılamaz..."

Hz. Aişe'nin naklettiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: 

"Elinizde geldiği kadar Müslümanlardan cezaları düşürün. Şayet bir çıkış yolu bulursanız serbest bırakın. Çünkü yöneticinin yanılıp affetmesi, yanılıp ceza vermesinden daha hayırlıdır."

Amr Bin Şuayb'ın, babası aracılığıyla dedesiden naklettiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: 

"Cezayı gerektiren durumlarda davayaı bana getirmeden önce birbirinizi affetmeye çalışın. Aksi takdirde ceza gerektiren bir dava bana geldiğinde, benim hüküm vermem kaçınılmaz olur."

Ebu Hüreyre'nin naklettiğine göre, Rezulullah (sav) şöylebuyurmuştur: 

"Yeryüzünde işlenen bir suça karşı ceza uygulanması yeryüzü halkı için kırk sabah yağmur yağdırılmasından daha hayırlıdır."

Ebu Şürayh El Huzai'den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: 

"Cinayet veya yaralanma gibi bir cürüümez maruz kalan kişi ya da velisi, şu üç şeyden birini seçer: Ya kısas ister ya affeder ya da diyet alır. Dördüncü bir şey isterse onu engelleyin. Kim de bundan sonra sınırı aşarsa onun için acı verici bir azap vardır.

15 ŞUBAT 2019 CUMA GÜNÜN HADİS-İ ŞERİFLERİ

Bugün için seçtiğimiz Hadis-i Şerifler toplumsal yapı ve eşit kardeş topluluklar hakkındaki hadislerdir. Toplum ve kardeşlik hakkındaki hadisler. İşte onlardan bazıları:

- Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: Size Yemenliler geldi. Onlar merhametli ve yumuşak kalpli insanlardır. iman Yemenli, hikmet de Yemenlidir. Kendini beğenme ve büyüklenme deve sürüsü sahibi kaba bedevilerde, ağırbaşlılık ve vakar ise koyun sahiplerinde görülür.

- Ma'rur anlatıyor: Ebu Zer ile Rebeze'de karşılaştım. Kendisinin de kölesinin de üzerinde aynı kıyafet vardı. Bunun sebebini ona sordum. Dedi ki, "Bir adamla karşılıklı birbirimize sövdük. Ve annesinin zencinin zenci olması sebebiyle onu aşağıladım. Bunun üzerine Hz. Peygamber bana şöyle buyurdu: Ebu Zer! Onu annesi sebebiyle mi aşağıladın? Demek ki sen kendisinde hala cahiliye izleri olan bir kimsesin. Köle kardeşleriniz, Allah'ın sizin emrinize verdiği hizmetçilerinizdir. Her kimin kardeşi emri altında bulunursa, ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara güçlerini aşan işler yüklemeyin. Eğer ağır işler yüklerseniz onlara yardım edin.

Ebu Ndare'nin Hz. Peygamber'in teşrik günlerinin ortasında vermiş olduğu hutbesini dinleyen bir sahabiden naklettiğine göre, Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Bilesiniz ki, Rabbiniz bir, atanız da birdir. Arap'ın Arap olmayana Arap olmayanın da Arap'a; beyazın siyaha, siyahın da beyaza bhiçbir üstünlüğü yoktur. Fazilet takvadadır.

Ebu Malik El-Eş'ari'nin anlatığına göre, Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurdu: Ümmetimden cahiliye adelerinden kalma dört şey vardır ki bunları kolaylıkla terk edemezler. Bunlar, asaleti ile öğünme, nesepleri kötüleme, yıldızlarla yağmur isteme ve bağıra çağıra ölülere yas tutmadır.

5 ŞUBAT 2019 SALI GÜNÜN HADİS-İ ŞERİFLERİ

Bugünkü Hadis-i Şerifleri Melekler ile ilgili olarak seçtik.

- Hz. Aişe'den nakledildiğine göre, Allah Resülü, şöyle buyurmuştur: Melekler urdan, cinler alevli ateşten, Adem ise size tarif edildiği üzere balçıktan yaratılmıştır.

- Ebu Zer'den naklediliğine göre, Allah Rusülü şöyle buyurmuştur: Ben sizin görmediklerinizi görür, işitmediklerinizi duyarım. Gök sarsıldı. Nasıl sarsılmasın ki! Semada, bir beleğin Allah için secdeye kapanmadığı dört parmaklık bir yer dahi yoktur.

- Abdullah Bin Mesud tarafından nakledildiğine göre, Allah Resülü şöyle buyurmuştur: Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar, ümmetimden bana selam getirirler.

- Ebu Hüreylere'den nakledildiğine göre Allah Resülüşöyle buyurmuştur: Gece ve gündüz melemkeleri dönüşümlü olarak aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra gece boyu sizimnle bulunan melekler yükselirler. Allah, durumlarını çok iiyi bildiği halde insanları onlara sorar: 'siz ayrıldığnızda kullarım ne yapıyordu?' Melekler de, 'Yanlarına vardığımızda da oradan ayrıldığımız sırada da namaz kılıyorlardı' derler.

28 Aralık 2018 Cuma Hadisleri

Mübarek Cuma gününe dair Peygamber efendimiz Hz. Muhammed S.A.S.'in pek çok hadisi var. Bunlardan birkaç tanesini sizler için derleyerek buraya almak istedik. Faziletleri saymakla bitmeyen Cuma günü bol dua ve ibadetle geçirmeniz dileğiyle. Bu vesileyle herkese Hayırlı Cumalar!

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Cuma gününün faziletiyle ilgili bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmuştur: 

- Güneş'in doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve o gün Cenetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak Cuma günü kopacaktır.

Yine Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre İslam Peygamberi Hz. Muhammed S.A.V, Cuma günün faziletlerini anlattığı bir başka Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurdu:

- Her kim gusleder, sonra Cuma'ya gelip belirlenen namazı kılar, sonra hutbesini bitinceye kadar sessizce imamı dinler, sonra onunla beraber namazını kılarsa, o Cuma ile sonraki Cuma arasındaki günahları ayrıca üç günlük günahları daha bağışlanır.

26 Aralık  2018 Günün Ayet-i Kerimesi ve Hadis-i Şerifi

Ayet: Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. (Meâric: 34-35)

Hadis: Biliniz ki, Allahû Teâlâ, kendisinden gafil bir kalbin duasını kabul etmez. (Tirmizî)

Dua: Allah'ım (c.c)! Sen beni gururlu bir zahîd yapma! Senin uzurundan uzak olan bir rind de olmayayım! (Fuzulî)

25 Aralık 2018 Günün Ayet-i Kerimesi ve Hadis-i Şerifi

Ayet: İşte o vakit, kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki: Gelin, kitabımı okuyun! Çünkü ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. (Hakkâ: 19:20)

Hadis: Dua ibadetin özüdür, iliğidir (Tirmizî)

Dua: Allahım (c.c)! Organlarımızı taatinle oyala, kalplerimizi mağfiretinle aydınlat, gece, gündüz bütün ömürde bizi meşgul et. Bizi, geçmiş salihler zümresine kat, onlar gibi bizden de ihsanını esirgeme. Bize de onlar gibi muamele et. 8Abdulkadir-i Geylânî)

24 Aralık 2018 Günün Ayet-i Kerimesi ve Hadis-i Şerifi

Ayet: Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a (c.c) karşı gelmekten sakının ki size merhamet edildin. ( Hucûrat:10)

Hadis: Kim zor ve sıkıntılı zamanlarında dualarının kabul edilmesini istiyorsa, rahat zamanlarında çok dua etsin (Tirmizî)

Dua: Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. (Hz. Musa'nın duası - Tâ-hâ: 25-26)

23 Aralık 2018 Günün Ayet-i Kerimesi ve Hadis-i Şerifi

Ayet: Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder... (Nur:21)

Hadis: Kıyamaete yakın Müslümanlar içinde en az bulunacak şey; helal para ile kendisine güvenilecek arkadaştır. (İbn Adiyy)

Dua: Bütün güzelliklerin sahibi, esması güzel, ef'ali güzel, tecellisi güzel, Kendisi güzel ve güzellikleri seven Celil ve Cemil olan Allah (c.c) hamd olsun. (Ankazade Halil Efendi Köstendili)

22 Aralık 2018 Günün Ayet-i Kerimesi ve Hadis-i Şerifi

Ayet: Onlar dünya hayatının ancak dış yönünü bilirler. Ahiret konusunda ise tamamen gaflettedirler. (Rum:7)

Hadis: Hilekar, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri cennete giremez

Dua: Ey herşeyi alnından tutup, kudretine boyun eğdiren ve her şeyin anahtarları elinde bulunan Zat! Beni hiçbir şeyden hesaba çekmeyecek şekilde her şeyimi bağışla! (Tazarru duası) Yakarış

21 Aralık 2018 Günün Ayet-i Kerimesi ve Hadis-i Şerifi

Ayet: Şüphesiz o zikri (Kur'an'ı) Biz indirdik, Biz! Onun koruyucusu da elbette Biziz. (Hicr: 9)

Hadis: Kul namazı terk etti mi, işte o zaman küfürle arasında hiçbir perde kalmamış demektir. (Müslim)

Dua: İlahi Rızan hangi noktadaysa, bu kulunu orada bulundur! Eğer sen dostuna bir bela gönderirsen, yine inayetinle o belaya sabır ve tahammülü de ihsan edersin." (Muhammed Baba Semmasi)

20 Aralık 2018 Günün Ayet ve Hadis-i Şerifi

Ayet: "Ey İnsanlar! Şüphesiz Allah'ın (c.c) vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı (şeytan) Allah (c.c) hakkında sizi aldatmasın." (Fatır: 5)

Hadis: "Secde, kulun Rabbine en yakın olduğu yerdir." (Müslim)

Dua: "Allah'ım (c.c)! Bizleri sabır kapısını açanlardan, korku hendeklerini dolduranlardan, sıkıntıların işkencesinden geçenlerden, heva köprüsünü aşanlardan eyle!" (Zunnun-i Mısri)

Cuma Günü ile ilgili Hadisler

Ebu Hüreyre'den irvayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

- Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür, Adem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak Cuma günü kopacaktır. 

- Cuma Namazına gitmek büluğa ermiş herkese farzdır. Nesai, Cum'a 2. 

- Her kim önemsemediğinden dolayı Cuma namazını üç defa üst üste terk ederse kalbi mühürlenir. İbn Mace, İkamet, 93.

- Cuma günü öyle bir an vardırk kul o anda Allah'tan bir şey dilerse Allah mutlaka ona o istediğini verir. tirmizi, Cum'a 2.

- Her kim gusleder, sonra Cumaya gelip belirlenen namazı kılar, sonra hutmesini birinceye kadar sessizce dinler, sonra onunla beraber namazını kılarsa, o Cuma ile sonraki Cuma arasındaki günahları ayrıca üç günlük günahları daha bağışlanır. Müslim, Cum'a, 26.

Günün Ayet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ

"Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: “Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?”

(Yasin Suresi, ayet:78)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığ)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Sonra Allah semâdan bir su İndirir de (ölü olan) sizler yeşil otun bitmesi gibi -kabirlerinizden- bitersiniz. İnsan bedeninden her-şey çürür, yalnız bir tek kemik parçası çürümez. O da kuyruk soku­mu kemiğidir. (‘Acbü’z-Zenb)  Kıyamet günündeki (ikinci) yaratma, bu parçadan terkîb olunur"  (Buhari, Tefsir, Nebe Sûresi (78), Hadis no: 4935.)

14.09.2018 Günün Ayet ve Hadisi
Ayet : 

ALLAH (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor ; 
"Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline! Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. Fakat, kendileri onlara bir şey ölçüp, yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar." 
(Mutaffifîn, 83/1-3)

Hadis :

Resûlullâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  şöyle buyuruyor ; 

"Mümin, (kolayca) kaynaşılan kişidir. (İnsanlarla) kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur." 
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 400)

02.09.2018 Günün Ayet ve Hadisi

Ayet : 

ALLAH (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor ; 

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“..Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah’ın azabı çetindir.” 
(Haşr, 59/7)

Hadis :

Resûlullâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  şöyle buyuruyor ; 

"İnsanların Allah'tan en uzak olanı, katı kalpli kimselerdir." 
(Tirmizî, "Zühd",61)

1 Eylül 2018 Cumartesi

Ayet : 

ALLAH (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor ; 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Ey iman edenler! ​ Siz kendinize bakın; doğru yolda iseniz sapıtan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır, O, size yaptıklarınızı haber verecektir.
(Mâide, 5/105)

Hadis :

Resûlullâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  şöyle buyuruyor ; 

"Müslüman, kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın." 
(Müslim, "Büyu", 9)

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)  

وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

"Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeli ile selamlayın; yahut aynı ile karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını arayandır."   (Nisa, 86) 

 Selam, müslümanlar arasında sevgi ve barış sağlayan, mevcut sevgi ve samimiyeti artıran güzel bir vasıtadır.

Selamı veren, sevgi ve iyi niyetini ifadede öncülük ettiğinden, selamı alan da bir-iki kelime fazlasıyla cevap vererek bu güzel davranışa karşılık vermelidir.

(Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı Meali)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Müslümanın, müslüman üstündeki hakkı beştir: “Selamını almak, hasta ziyaretine gitmek, cenazesine katılmak, davetine icabet etmek, hapşırınca yerhamükallah demek.”    (Buhari, Cenaiz 2)

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)  

وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

"Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeli ile selamlayın; yahut aynı ile karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını arayandır."   (Nisa, 86) 

 Selam, müslümanlar arasında sevgi ve barış sağlayan, mevcut sevgi ve samimiyeti artıran güzel bir vasıtadır.

Selamı veren, sevgi ve iyi niyetini ifadede öncülük ettiğinden, selamı alan da bir-iki kelime fazlasıyla cevap vererek bu güzel davranışa karşılık vermelidir.

(Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı Meali)


ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Müslümanın, müslüman üstündeki hakkı beştir: “Selamını almak, hasta ziyaretine gitmek, cenazesine katılmak, davetine icabet etmek, hapşırınca yerhamükallah demek.”    (Buhari, Cenaiz 2)

15.08.2018 Günün Ayeti ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا

Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. 

(Ey Muhammed!) Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.

(Nisa Suresi, ayet:79) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)     

Allah Teâlâ bir devlet başkanı hakkında hayır dilediği zaman, ona unuttuğunu hatırlatan, hatırladığını yapmaya yardım eden, doğru sözlü bir yardımcı verir.

Şayet Allah Teâlâ o devlet başkanı için hayır dilemezse, ona unuttuğunu hatırlatmayan, hatırladığını yapmaya yardım etmeyen kötü bir yardımcı verir.

(Ebû Dâvûd, İmâre 4)

14.08.2018 Günün Ayeti
ALLAH Azze ve Celle şöyle buyuruyor; 
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ 

De ki: "(Bununla ilgili) Bilgi ancak Allah'ın katındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım." (Mülk Suresi 26.Ayet)

13.08.2018 Günün Ayeti

ALLAH Azze ve Celle şöyle buyuruyor; 
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

Derler ki: "Eğer doğru söylüyorsanız, şu tehdit (ettiğiniz azab) ne zamanmış?" (Mülk Suresi 25.Ayet)

09 Ağustos 2018 Perşembe Günün âyet ve hadisi

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)   

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ   وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

“Ey Âdemoğulları! Ben, size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır." 

"Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi?”

 (Yasin Suresi,  ayet: 60-61)           (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“Mümin, tıpkı sizden birinin yolculukta devesini yorduğu gibi, şeytanlarını yorar (zayıf düşürür).”

(İbn Hanbel, II, 380)

" .... şeytan, her birinizin içinde, vücudunuzda kanın dolaştığı gibi, (kendisini hissettirmeden) dolaşır..." 

(Tirmizî, Radâ 17, 1172)

04.08.2018 Günün Ayeti
ALLAH Azze ve Celle şöyle buyuruyor; 
 "Gökte olanın sizi yere geçirmeyeceğinden emin misiniz? Bir bakmışsınız ki, o (yeryüzü) sallanıp çalkalanmaktadır." (Mülk Suresi 16.Ayet)
Bugün 25 Mayıs 2018

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ 
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah, bozguncuları sevmez."

 (Kasas  ayet: 77)           (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
 
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Cömert insan, Allâh'a, Cennet'e ve insanlara yakın; Cehennem ateşine uzaktır. Cimri ise, Allâh'a, Cennet'e ve insanlara uzak; Cehennem ateşine yakındır! Câhil cömert, Allah Teâlâ'ya, cimri âbidden daha sevimlidir." (Tirmizî, Birr, 40/1961)

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) "İslâm, güzel ahlâktır." hadisinde bulunmuştur. Güzel ahlak dini İslam'ın güzellikleri Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in sözlerine ve hayatına yansımıştır. İşte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in güzel sözlerine hadis denilmektedir. Hadisler, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) döneminden günümüze büyük alimler ve sahabelerin kaleminden gelmiştir. 

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in "Allah, bizden herhangi bir şeyi işiten ve işittiği gibi de tebliğ edip başkalarına aktaran kişinin yüzünü ak etsin…" (Tirmizi İlim, 5; İbn Mâce, Mukaddime: 1, 18.) hadisi şerifini baz alarak bu en anlamlı Hadis-i Şerif sözleri sizler için bir araya getirdik. 

İşte, haberimizde Hadis-i Şerif sözleri, 40 Hadis, en güzel dualar, manalı hadisler, resimli hadis sözleri, en güzel hadis sözleri, ilmi hadis sözleri, Facebook hadis yer almaktadır;

Hz. Muhammed Hadis- i Şerif Sözleri;

-İslâm, güzel ahlâktır. 

-İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

-İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız. 

-Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.

-Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah"ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz.

-(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.

- (Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır.

Hadis-i şerif en güzel hadis-i şerif sözleri;

-Allah"ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah"ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.

-Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.

-Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.

-İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah"tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır.

- Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır. 

- İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

- Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz. 

-Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. 

-İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür.

-Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.

Hadis-i şerif sözleri

-Mümin, bir  delikten iki defa sokulmaz.(Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez) 

-Nerede olursan ol Allah"a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.

-Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi  sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.

-Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. 

-İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz. 

-Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur. 

-Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü"min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.

- Ölüm bir köprüdür, dostu dosta kavuşturur.

-"Herhangi bir kimse, bir kadınla yalnız kaldığı takdirde mutlaka onların üçüncüsü şeytandır” Hadis-i Şerif [Tirmizi, Rada’ 16] 

- Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. 

- Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz. (Buhârî, Edeb, 57, 58.)

- Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

- "ALLAH’ım dalalete (sapıklığa) düşmekten veya (başkalarını) dalalete düşürmekten, hataya düşmekten veya (başkasını) hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan, sana sığınırım ” 

- Bizi aldatan bizden değildir. (Müslim, Îmân, 164.)

- "Mü’minlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olanlardır.” Hadis-i Şerif;(Tirmizî, Radâ’ 11.) 

- Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Hadis-i Şerif; Tirmizî, İlm, 14. 

- İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür.

- Malınızla insanlara yardıma malınız yetmez; onları güzel huyla hoşnut etmeye gayret edin. Hadis-i Şerif;(İhya C. 3 S. 115)

- İman, yetmiş küsür derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır.

- Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. - Hadis-i Şerif; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat 

- Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez. 

- “İmanın tadına ermek isteyen kimse, insanları sadece Allah rızâsı için sevsin.” 

- İnsanların en âcizi dua etmeyen, en cimrisi de selam vermeyendir” 

- Mü’min sever ve sevilir, sevip sevmeyen (hoş geçinmeyen ve kendisiyle geçinilmeyen) insanda hayır yoktur.

- Ebü’d–Derdâ radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir:

“- Bir Müslüman, yanında bulunmayan bir din kardeşi için dua ederse, mutlaka melek ona, aynı şeyler sana da verilsin, diye dua eder.” 

- Herhangi bir kişi geri vermemek niyetiyle bir borç alırsa kıyamet gününde hırsız olarak Allahın huzuruna çıkar. [Hadis-i Şerif / İbn-i Mace)

- Allahü Teâlâ, kulunu, yediğinde içtiğinde bir defa “Elhamdü lillâh” demesinden dolayı cennete koyar. - Hadis-i Şerif, Kaynak: Ramüzül Ehadis: (C.1,S.89/10)

- Başkasının kusurlarını anlatmak istediğinde hemen kendi kusurlarını hatırla. - Hadis-i Şerif,: (Camiüs Sağir)

- Yumuşak huyluluğa dört elle sarıl. Sertlikten ve hayasızlıktan uzak dur. - Hadis-i Şerif,  (Buhari, Edeb:38) 

- ALLAH’ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet. - Hadis-i Şerif, Kaynak: Tirmizî, Deavât, 89) 

- Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem’in bir duâsı: “ALLAH’ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet. - ”Hadis-i Şerif [Tirmizî, Deavât, 89] 

- Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden yada affedilmedikçe) cennete giremezler. (Müslim, Îmân, 168; Tirmizî, Birr, 79.) 

- Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle geçiren kimse gibidir. (Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41; Tirmizî, Birr, 44; Nesâî, Zekât, 78)

- Allah'a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun. (Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, Îmân, 74, 75)

- İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. (Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkât, 107.)

- Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir. (Tirmizî, Kıyâme, 49; İbn Mâce, Zühd, 30.) 

- Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Yemek sofranıza hepiniz toplanın. Yemeğe başlarken de Cenab-ı Hakk’ın ismini anın (BismillâhirRahmânirRahîm), ALLAH o yemeğinizi sizin için mübarek kılar.” Hadis-i Şerif [İbn Mâce, Et’ime]

- Mü'minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır; O'nun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa (musibete) uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur. (Müslim, Zühd, 64; Dârim”, Rikâk, 61.) 

- İnsanı) helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah'a şirk koşmak, sihir, Allah'ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu. (Buhârî, Vasâyâ, 23, Tıbb, 48; Müslim, Îmân, 144)

-İslam beş esas üzere kurulmuştur: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Rasulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, Kabeyi haccetmek ve Ramazan orucu tutmak. (M113 Müslim, İman,21)

- Enes b. Malik'ten nakledildiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Ezan ile kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez" (D521 Ebu Davud, Salat,35)

-Sizden hiçbir kimse ve hiç bir canlı yoktur ki cennet ve cehennemdeki yeri ile said(mutlu) veya şaki(bedbaht) olduğu yazılmış olmasın (B1362 Buhari)

- Allah'ım! Bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım. (D1546 Ebu Davud)

- Bir kimseye Allah hidayet verirse artık onu saptıracak yoktur; Allah'ın saptırdığına da hidayet verecek yoktur. Sözün en hayırlısı Allah'ın Kitabı'dır." (M2007 Müslim, Cum'a, 45)

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Hadis-i şeriflerini Facebook, Twitter gibi sosyal medyadan da sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz;


İlgili Galeriler

Şimdi yorum yapabilirsiniz

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Avatar
Sultan - 1 yıl önce
Hadisi şerif
Avatar
Ramazan - 9 ay önce
Yok
Avatar
Ramazan - 9 ay önce
Hadisi şerifler
Avatar
meike - 9 ay önce
güze muş
Avatar
aleyna tilki - 9 ay önce
çok tesekkurler
Misafir Avatar
muhammet beldek - 8 ay önce @aleyna tilki
aleyna bravo
Avatar
şevval - 9 ay önce
teşkür
eder
Avatar
emir aktaş - 9 ay önce
teşekür ederim çok güzel hadisleriniz
Misafir Avatar
hüseyin salih - 8 ay önce @emir aktaş
onların hadisi değil peygamber efendimiz (s.a.v)'in hadisi şerifleri kardeşim