Şaka değil gerçek! CHP vekil transferini yasaklatmak için kanun teklifi vermiş

Cumhuriyet tarihine ikinci "Güneş Motel" vakası olarak geçen CHP'nin milletvekili transferi siyaset dünyasında büyük yankı uyandırırken; aynı partinin 3 yıl önce TBMM'ye verdiği bir kanun teklifinde, milletvekillerinin parti değiştirmelerini yasaklatmak istemişti. CHP Milletvekili Devrim Kök tarafından verilen önergede, "Milletvekillerinin siyasi düşüncelerinin değişmesi ya da parti yönetiminin başlangıçtaki beklentilerle uyuşmaması durumlarında, seçildikleri partilerden istifa etmeleri kabul edilebilir bir durum olmasına rağmen, her seçim öncesi ve sonrasında, anayasa değişikliklerinde ve diğer kritik siyasal dönemlerde örneğin bir parti genel başkanının yüce divana sevkinde ya da gensoru önergesinde, gerçekleştirilen milletvekili transferleri, seçmenlerce 'maddi veya siyasi bir çıkar karşılığında' gerçekleştiği kuşkusuyla karşılanmakta ve siyasal etik bakımından da önemli bir yer tutmaktadır." şeklinde ifadeler kullanması ise dikkat çekti.

Şaka değil gerçek! CHP vekil transferini yasaklatmak için kanun teklifi vermiş
23 Nisan 2018 Pazartesi 01:32

Mustafa Güneş | sonhaberler.com

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 100 bin oy toplayamama riski bulunan İyi Parti'nin imdadına yetişen CHP, 15 milletvekilini bu partiye transfer etti. CHP'nin bu tavrı Meclisin çoğunluğunu oluturan AK Parti ve MHP tarafından sert bir dille eleştirildi. AK Parti, CHP'nin siyasi bir onursuzluk yaptığını belirtirken, MHP ise CHP'nin 1977 yılında yaptığı Güneş Moteli skandalını hatırlattı. Milletvekili transferiyle ilgili tartışmalar bu şekilde devam ederken CHP'nin bu konuyla ilgili çok ilginç bir önergesi ortaya çıktı. 

CHP'nin üç yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği kanun teklifiyle milletvekillerinin başka partilere transferini yasaklatmak istediği ortaya çıktı. 

CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün 24 Haziran 2015 tarihinde, 25'inci dönem yasama yılının ilk kanun teklifi olarak milletvekillerine transfer yasağı getirmeyi önermişti. CHP'li Kök, kanun teklifinin gerekçe bölümünde ise bugün yapılanlar dikkate alınınca çok düşündürücü ifadeler kullandığı görülüyor. 

İşte CHP'nin milletvekil transferini yasaklatmak isteyen kanun teklifinin tam metni: 

"Milletvekillerinin siyasi düşüncelerinin değişmesi ya da parti yönetiminin başlangıçtaki beklentilerle uyuşmaması durumlarında, seçildikleri partilerden istifa etmeleri kabul edilebilir bir durum olmasına rağmen, her seçim öncesi ve sonrasında, anayasa değişikliklerinde ve diğer kritik siyasal dönemlerde örneğin bir parti genel başkanının yüce divana sevkinde ya da gensoru önergesinde, gerçekleştirilen milletvekili transferleri, seçmenlerce 'maddi veya siyasi bir çıkar karşılığında' gerçekleştiği kuşkusuyla karşılanmakta ve siyasal etik bakımından da önemli bir yer tutmaktadır. 1982 Anayasasında milletvekilliğinin düşmesinin düzenlendiği 84. maddenin orijinal metninde '..partisinden istifa ederek; başka bir partiye giren..' milletvekilinin üyeliğinin düşmesine, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verilir hükmü yer almaktaydı. Yine ayrıca 'Partisinden istifa eden milletvekili bir sonraki seçimde, istifa tarihinde mevcut herhangi bir partinin genel merkez organlarınca aday gösterilemez' hükmü de yer almaktaydı. Ancak transferden yararlanmak isteyen milletvekilleri bu yasağı paravan bir parti kurarak aşma yollarına gitmişlerdir. Yine yakın bir zamana kadar transfer yoluyla 3 milletvekili toplayabilmiş bir partinin hazine yardımlarından yararlanabilmiş olması, kamuoyunda 'maddi veya siyasi bir çıkar karşılığında' gerçekleştiği kuşkusunu güçlendirmiştir.

1995'te yapılan değişiklikle, parti değiştirme, milletvekilliğin düşürülme gerekçelerinden birisi olma durumundan çıkarılmış olmasına ve paravan parti kurma yöntemleri ortadan kaldırılmasına rağmen milletvekili transferleri devam etmiş, en çok transfer ANAP ve AKP'de olmuştur. Bu nedenlerle, farklı gerekçelerle partisinden istifa eden bir milletvekili bir başka seçim dönemine kadar bağımsız olarak milletvekilliğini sürdürebilmeli ancak bir diğer partiye de transfer olamaması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Son dönemlerde neredeyse 100'ün üzerinde milletvekili transferinin gerçekleşmesi ve bu transferlerin bazılarının grup olarak gerçekleştiği göz önüne alındığında, hem seçmen iradesine saygı, hem de milletvekilliğinin etkinliğinin, sorumluluğunun ve verimliliğinin artması açısından bu değişiklik son derece önemlidir."

PARTİSİNDEN İSTİFA EDEREK BAŞKA BİR PARTİYE GİREN MİLLETVEKİLİNİN ÜYELİĞİNİN DÜŞMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- Seçildiği partisinden istifa eden milletvekili seçildiği dönem sona erinceye kadar görevine bağımsız olarak devam eder. Seçildiği partisinden istifa ederek başka bir partiye giren milletvekilinin üyeliği kendiliğinden düşer.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Bakanlar Kurulu yürütür.


İlgili Galeriler

Şimdi yorum yapabilirsiniz

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Avatar
Ergin Yavuz - 11 ay önce
Sallamak için sebep bulduğunuz tek şey bu mu? Haber bile yapılacak seviye de olmayan bir haber. Ama vizyonsuzluk budur. Bence biraz daha farklı partilerin kara listelerini açın.
Avatar
sadık - 1 yıl önce
chp nin geçmişide bozuk güneş otel satışını herkes biliyor gene aynı hileye baş vurdular
Avatar
hakan - 1 yıl önce
chp ne zaman sözünde durduki chp yalancı sashtekarlar topluluğu olmuş