25 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'de çıkan kararlar

Resmi Gazetenin 25 Haziran 2019 Salı günü yayınlanan 30788 Sayılı nüshasında bazı üniversitelere yeni rektör atanması, bazı kurumların statülerindeki değişiklikler, yargı ilanları, tebliğler ve yönetmelikler yer aldı. Peki 25 Haziran 2019 Salı Resmi Gazetede yer alan kararlar ve ilanlar nelerdir?

25 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'de çıkan kararlar
25 Haziran 2019 Salı 11:21

Resmi Gazetenin 25 Haziran 2019 Salı günü yayınlanan 30788 nüshasında yer alan kararlar, kararnameler, ilanlar, yargı kararları, tebliğler ve duyurular belli oldu. Peki Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan kararlar ve ilanlar nelerdir? 

İşte 25 Haziran 2019 Salı Resmi Gazetede yer alan kararlar ve ilanlar şöyle:

GAZETENİN PDF HALİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Afyonkarahisar İli, Çay İlçesinde “Yörük Köyleri İçme Suyu Grubu Birliği”nin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1156)

Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1157)

Trabzon İli, Köprübaşı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Trabzon Ağaçbaşı Turbalığı Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1158)

Kayseri İli, Yahyalı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1159)

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Büyük Maden ve Küçük Maden Adaları 1. Derece Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1160)

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumeli Feneri Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Marmaracık Tabiat Parkı Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1161)

İzmir İlinde Tesis Edilecek Örlemiş Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1162)

154 kV Tatlıpınar RES TM-Balıkesir OSB TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1163)

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesiminin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1164)

Konya İli, Karapınar İlçesi, Pınarbaşı ve Çetmi Mahalleleri Sınırları İçerisinde 21/10/2013 Tarihli ve 2013/5512 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlan Edilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Karapınar Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1165)

380 kV Bandırma DGKÇS-Gemlik Enerji İletim Hattı Projesine Ait Haritanın, Söz Konusu Hattın 377-381 Numaralı Direkleri Arasında Varyant Yapılması Zorunluluğu Doğması Nedeniyle Ekteki Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1166)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararılaryla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Mal Varlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1167)

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü Maddeleri Kapsamına Giren Eylemler veya Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek Kişiler ile Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine Dayanarak Yaptıkları Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin, 14/5/2018 Tarihli ve 2018/11774 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Uzatılan Sürenin Bitiminden İtibaren Bir Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1168)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1970 ve 1973 Sayılı Kararları Çerçevesinde Kabul Edilen 21/6/2011 Tarihli ve 2011/2001 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1169)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Mal Varlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1170)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Mal Varlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1171)

ATAMA KARARLARI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/135, 136, 137 ve 138)

YÖNETMELİKLER

Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği

Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21/6/2019 Tarihli ve 2019/ÖİB-K-20 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 18/4/2019 Tarihli ve 2015/14826 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

Danıştay Altıncı Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24 HAZİRAN 2019 RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Harran Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İzmir Ekonomi Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/31)

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/32)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23 HAZİRAN 2019 RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

YÖNETMELİKLER

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı Maddesi Kapsamında Görev Yapan Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik

Et ve Süt Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Biyolojik İzleme Tebliği

Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

YÖNETMELİKLER

Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tren Makinist Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Maden ve Petrol Uzmanlığı Yönetmeliği

Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeleri ve Nükleer Düzenleme Kurumu Personelinin Uyacakları Mesleki ve Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (No: 2019/29)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/06/2019 Tarihli ve 2019/ÖİB-K-08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 10/4/2019 Tarihli ve E: 2018/136, K: 2019/21 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 15/5/2019 Tarihli ve E: 2018/142, K: 2019/38 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 28/5/2019 Tarihli ve 2016/172 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2013/1, K: 2018/1)

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19 HAZİRAN 2019 RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 39)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Elazığ İli, Maden İlçesi, Camiikebir Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1150)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİK

 Konya Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

2019 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2019 Yılı Nisan Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 18/4/2019 Tarihli ve 2015/7453 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/5/2019 Tarihli ve 2015/9880 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/5/2019 Tarihli ve 2015/12753 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 9/5/2019 Tarihli ve 2018/696 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

Yargıtay 19. Ceza Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18 HAZİRAN 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12)

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13 HAZİRAN 2019 RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Konkordato Gider Avansı Tarifesi

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 159)

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

9 HAZİRAN 2019

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

8 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ

YÖNETMELİKLER

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bitki Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Deney Hayvanları Üretim, Bakım, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İYTEDEHAM) Yönetmeliği

Yalova Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yalova Üniversitesi Sosyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

7 HAZİRAN 2019 RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Akdeniz Üniversitesi Anne-Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Akdeniz Üniversitesi Halı, Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Akdeniz Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Akdeniz Üniversitesi Proje Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Selçuk Üniversitesi Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/19)

KURUL KARARLARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/145] ve [01/146] Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

2 HAZİRAN 2019 RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İnönü Üniversitesi Üreme Bilimleri ve İleri Biyoinformatik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tunceli Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

31 MAYIS 2019 RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

30 MAYIS 2019 PERŞEMBE RESMİ GAZETE KARARLARI

YÖNETMELİKLER

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği

TEBLİĞLER

2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 51)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 78)

KARAR

Mastercard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri A.Ş.’nin (MPTS) “Masterpass Hizmeti”ne İlişkin Verilmiş Olan İznin MPTS’nin Talebi Doğrultusunda İptal Edilmesine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 11/4/2019 Tarihli ve E: 2019/5, K: 2019/24 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 11/4/2019 Tarihli ve E: 2019/6, K: 2019/25 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

30 MAYIS 2019 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÖNETMELİKLER

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 8369 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/05/2019 Tarihli ve 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621 ve 8622 Sayılı Kararları

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 8/5/2019 Tarihli ve 2014/12482 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/5/2019 Tarihli ve 2015/4972 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/5/2019 Tarihli ve 2015/5633 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Afyon Kocatepe Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (GİKAM) Yönetmeliği

Bingöl Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/9)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27 MAYIS 2019 RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dumlupınar Üniversitesi Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Ordu Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

YÖNETMELİKLER

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Düzce Üniversitesi Obezite ve Obezite Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOCMER) Yönetmeliği

Işık Üniversitesi Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ve Kredi Transferi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Orta Doğu Teknik Üniversitesi E-Devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Hakları ve Güvenliği Uluslararası Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Eğitim-Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Selçuk Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25 MAYIS 2019 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÖNETMELİKLER

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/14)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/18)

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24 MAYIS 2019 RESMİ GAZETE KARARLARI

ATAMA KARARI

Üniversite Rektörlüklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/132)

YÖNETMELİKLER

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği

ANA STATÜLER

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

GENELGE

2018/3 Sayılı Genelge ile İlgili 2019/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 3, 8, 9, 11 ve 13. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


İlgili Galeriler

Şimdi yorum yapabilirsiniz

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×