20 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de çıkan kararlar

Resmi Gazetenin 20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlanan 30837 Sayılı nüshasında bazı üniversitelere yeni rektör atanması, bazı kurumların statülerindeki değişiklikler, yargı ilanları, tebliğler ve yönetmelikler yer aldı. Peki 20 Temmuz 2019 Cumartesi Resmi Gazetede yer alan kararlar ve ilanlar nelerdir?

20 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de çıkan kararlar
20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:50

Resmi Gazetenin 20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlanan 30837 nüshasında yer alan kararlar, kararnameler, ilanlar, yargı kararları, tebliğler ve duyurular belli oldu.

Peki Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan kararlar ve ilanlar nelerdir? 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1321)

19 TEMMUZ 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE PDF

Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, Gürcistan Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1322)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Arasında Temel Anlaşma’ya Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1323)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1324)

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin İlişik 13 Ekim 2010 Tarihli ve CM/Res(2010)11 Sayılı Kararı ile Tesis Edilmesi Onaylanan ve Mezkûr Kararın Eki Gözden Geçirilmiş Statüye Tabi Olan Genişletilmiş Kısmi Spor Anlaşmasına (EPAS) İlişik Beyan ile Katılmamıza Dair Karar (Karar Sayısı: 1325)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Eskişehir İli, Mihalgazi ve Tepebaşı İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Avlakkaya Vadisi Potansiyel Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1327)

Denizli İli, Bozkurt İlçesinde Bulunan Karagöl Potansiyel Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1328)

Kahramanmaraş Havalimanının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1329)

Mersin Bozyazı Deniz Limanının Yolcu Giriş-Çıkış Kapısı Olarak Tespiti Hakkındaki 25/7/1997 Tarihli ve 97/9692 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1330)

Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1331)

Bitlis İli, Adilcevaz İlçesinde Bulunan Batmış Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1332)

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Karayolları Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1333)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1334)

Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1335)

YÖNETMELİKLER

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/07/2019 Tarihli ve 8731, 8732, 8734, 8735, 8736, 8737 ve 8738 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 13. ve 14. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

19 TEMMUZ 2019

TBMM KARARLARI

1220 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1221 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1222 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1223 Plan ve Bütçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1224 Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 1314)

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesi Noniyonizan Radyasyondan Korunma, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

2019 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

2019 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

2019 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

2019 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 30/5/2019 Tarihli ve 2015/11192 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 30/5/2019 Tarihli ve 2015/18503 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 26/6/2019 Tarihli ve 2015/7846 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

18 TEMMUZ 2019 RESMİ GAZETE

Emniyet Genel Müdürü Celal UZUNKAYA’nın Bakanlık Emrine, Şırnak Valisi Mehmet AKTAŞ’ın Emniyet Genel Müdürü (Vali), Bayburt Valisi Ali Hamza PEHLİVAN’ın Şırnak Valisi ve Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt EPCİM’in Bayburt Valisi Olarak Atanmaları Hakkında Karar (Karar: 2019/200)

YÖNETMELİKLER

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akdeniz Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslamî Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/07/2019 Tarihli ve 8714, 8715, 8717, 8718, 8719 ve 8720 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 29/5/2019 Tarihli ve 2016/2821 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 29/5/2019 Tarihli ve 2016/3592 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 29/5/2019 Tarihli ve 2016/13456 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 29/5/2019 Tarihli ve 2016/14222 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 29/5/2019 Tarihli ve 2016/15197 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 29/5/2019 Tarihli ve 2017/34216 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

17 TEMMUZ 209 TARİHLİ RESMİ GAZETE

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 09/07/2019 Tarihli ve 778 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Binalarla İlgili Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 10/4/2019 Tarihli ve E: 2017/33, K: 2019/20 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 12/6/2019 Tarihli ve 2015/15977 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 12/6/2019 Tarihli ve 2016/5490 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 12/6/2019 Tarihli ve 2016/7425 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

14 TEMMUZ 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

İşte 14 Temmuz 2019 Pazar Resmi Gazetede yer alan kararlar ve ilanlar şöyle:

YÖNETMELİKLER

Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

YÖNETMELİKLER

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Savunma Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 28/5/2019 Tarihli ve 2017/23083 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 29/5/2019 Tarihli ve 2014/15736 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 30/5/2019 Tarihli ve 2016/22418 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARLARI

Danıştay Yedinci Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

8 TEMMUZ 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban YILMAZ’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/190)

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Zekeriya BİRKAN’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/191)

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Uğurhan KUŞ’un Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/192)

YÖNETMELİK

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

4 TEMMUZ 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü Yönetmeliği

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

TS EN 12449 Bakır ve Bakır Alaşımları-Genel Amaçlı Dikişsiz Yuvarlak Borular Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS – 2019/18)

2018 Ürün Yılında Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2019/33)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

Danıştay Beşinci Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

3 TEMMUZ 2019 RESMİ GAZETESİ

ATAMA KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


İlgili Galeriler

Şimdi yorum yapabilirsiniz

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×