19 Nisan 2019 Cuma Resmi Gazete kararları ve ilanları

Resmi Gazetenin 19 Nisan 2019 Cuma günü yayınlanan nüshasında hangi kararlar, kararnameler, ilanlar ve yönetmelikler yer aldı. İşte Resmi gazete kararları

19 Nisan 2019 Cuma Resmi Gazete kararları ve ilanları
19 Nisan 2019 Cuma 09:00

19 Nisan 2019 Cuma Resmi Gazete kararları ilanları ve duyuruları belli oldu. 

Resmi gazetede her gün yargı kararları, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kurumların yönetmelikleri, kurumların ilanları ve ihale duyuruları yer alır.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 33)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 983)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 984)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2019-2021 Yılları İçin Kültür ve Sanat Alanlarında İşbirliği Programının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 986)

Türkiye Cumhuriyeti Adına 14 Ağustos 2006 Tarihinde Londra’da İmzalanan ve 2/3/2017 Tarihli ve 6910 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan “Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolü”nün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 987)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 985)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 988, 989, 990, 991, 992, 993 ve 994)

Kütahya İli, Aslanapa İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 995)

Bazı Taşınmazların Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 996)

Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Cumhuriyet ve Kızılhisar Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 997)

Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Işıklı Mahallesi Sınırları İçerisinde 8/1/2018 Tarihli ve 2018/11416 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlan Edilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Çaykara Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 998)

Rize İli, Salarha Beldesi, Kokulukaya Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 999)

Rize İli, Yağlıtaş Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1000)

30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2019 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1001)

Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1002)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1004)

ATAMA KARARLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Özgül ÖZKAN YAVUZ’un Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/89)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serdar ÇAM’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/90)

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Fatih METİN’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/91)

YÖNETMELİKLER

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1003)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1005)

Cumhurbaşkanlığının Sorumluluğunda Olup Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Yönetiminde Bulunan Tarihî Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik

Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 14/3/2019 Tarihli ve E: 2019/1, K: 2019/14 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 7/3/2019 Tarihli ve 2014/4724 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 7/3/2019 Tarihli ve 2015/17844 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18 NİSAN 2019 PERŞEMBE RESMİ GAZETE KARARLARI VE İLANLARI

18 Nisan 2019 Perşembe günü yayınlanan resmi gazetede yer alan ilanlar ve kararlar şöyle:

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 32)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 954)

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 955)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 956)

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kurbanlı Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 957)

Bazı Taşınmazların Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazlarda Pilon Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, Hat Emniyet Sahalarının ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 958)

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait “154 kV Pülümür Trafo Merkezi Yenileme (Farklı Sahada) Projesi” Kapsamında Gösterilen Sahaya İsabet Eden Taşınmazların Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 959)

Balıkesir ve Çanakkale İllerinde Tesis Edilecek Pazarköy Rüzgar Elektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 960)

Giresun İlinde Tesis Edilecek İlimsu I-II Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 961)

154 kV (Salihli TM-Kemalpaşa TM) Brş.N-Salihli III JES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 962)

Bazı Taşınmazların Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazlarda Pilon Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, Hat Emniyet Sahalarının ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 963)

Bazı Taşınmazların Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazlarda Pilon Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, Hat Emniyet Sahalarının ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 964)

154 kV (Çerkezköy-Kıyıköy) Brş. N.-Vize 380 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 965)

Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Bağlıca, Çatalağaç, Doğanlı ve Gökçay Köyleri Halkının, Mezkur Yerleşim Yerlerinin Koçali Barajı Su Toplama Havzasında Kalması Nedeniyle, Gösterilen Yerlere Nakline ve Yerleştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 966)

Bazı Fakülte ve Enstitülerin Kurulması, Bazı Yüksekokul ve Enstitülerin Kapatılması, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olan Diş Hekimliği Fakültesinin Adının Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 967)

Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 968)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2140 (2014), 2216 (2015), 2402 (2018) ve 2456 (2019) Sayılı Kararları Doğrultusunda Bazı Kişilerin, Türkiye’de Bulunan Bankalar ve Diğer Mali Kurumlar ile Gerçek ve Tüzel Kişiler Nezdindeki Kiralık Kasa Mevcutları da Dâhil Olmak Üzere, Tüm Hak ve Alacakları ile Malvarlıklarının 26/2/2020 Tarihine Kadar Dondurulmasına ve Bu Malvarlıkları ile İlgili Her Türlü İşlemin Hazine ve Maliye Bakanlığının İznine Bağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 969)

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait 380 kV Akkuyu Trafo Merkezi ve Bağlantı Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 970)

ATAMA KARARLARI

Bazı Rektörlüklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/84)

Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Adnan YÜKSEL’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/85)

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Sabahattin AYDIN’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/86)

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Güven SAK’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/87)

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa PAÇ’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/88)

YÖNETMELİKLER

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 953)

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliği

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi Karadeniz Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/3)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17 NİSAN 2019 RESMİ GAZETE KARARLARI VE İLANLARI

17 Nisan günkü Resmi gazetede hangi ilanlar, duyurular ve kararnameler şöyle:

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949 ve 950)

Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 951)

154 kV Evrencik RES-Hamitabat (Vize) Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 952)

YÖNETMELİKLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 21/3/2019 Tarihli ve 2016/1253 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 21/2/2019 Tarihli ve 2016/14883 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16 NİSAN 2019 RESMİ GAZETE KARARLARI VE İLANLARI

Bugün resmi gazetede yer alan ilanlar ve kararlar şöyleydi:

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Türk-Sırp Karma Ekonomik Komitesi Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 904)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 905)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Adana İli, Yüreğir İlçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Bina ve Muhdesatın, Eğitim Tesisleri Yapılması Amacıyla Yüreğir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 902)

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 906)

ATAMA KARARI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Orhan KALDIRIM’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/83)

YÖNETMELİKLER

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 903)

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bor Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

TS EN ISO 14890 Konveyör Bantları-Genel Amaçlar İçin-Kauçuk veya Plastik Kaplanmış Tekstil Karkaslı Konveyör Bantlarının Özellikleri Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2019/12)

TS 1026-77 Bağlama Elemanları-Altıköşe Somunlar-Bölüm 77: Metrik-Normal ve İnce Adımlı-Metal Olmayan Emniyet Elemanlı, Şapkalı-Mamul Kalitesi A ve B Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2019/14)

TS 1030 Tapalar-Metrik İnce Vidalı Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS– 2019/15)

Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 27/3/2019 Tarihli ve 2015/7216 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Gazetede çıkan kararlar, duyurular, ilanlar ve kararnameler...

15 NİSAN 2019 PAZARTESİ RESMİ GAZETE KARARLARI

YÖNETMELİKLER

Avrupa Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Avrupa Meslek Yüksekokulu Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Batman Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bursa Uludağ Üniversitesi Garbiyat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Iğdır Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kastamonu Üniversitesi Tropik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siber Savunma ve Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13 NİSAN 2019 CUMARTESİ RESMİ GAZETE KARARLARI

CUMHURBAŞKANI KARARI

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2019/76)

ATAMA KARARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit KARAKOÇ’un Görevden Alınması Hakkında Karar (Karar: 2019/77)

YÖNETMELİKLER

Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Okan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGELER

Küresel Grip Salgını (Pandemi) ile İlgili 2019/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi ile İlgili 2019/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞ

Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/5)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SVGM: 2019/2)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12 NİSAN 2019 RESMİ GAZETE KARARLARI VE İLANLARI

12 Nisan 2019 Cuma günü yayınlanan resmi gazetede yer alan bazı ilanlar ve kararlar şöyle:

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Avrupa ve Orta Asya Bölgesi İçin Avrupa Komisyonu-Dünya Bankası Ortaklık Programı Çerçevesinde; (Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İşletmelerin ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi İçin) Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 894)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Ticaret Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 896)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 895)

Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 897)

ATAMA KARARI

Diyanet İşleri Başkanlığına Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/75)

YÖNETMELİKLER

Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 898)

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bülent Ecevit Üniversitesince Verilecek Diploma Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Şehir Üniversitesi Altın ve Kıymetli Metal Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/11)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/12)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/13)

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 27/2/2019 Tarihli ve 2015/20360 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 7/3/2019 Tarihli ve 2015/17072 Başvuru Numaralı Kararı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11 NİSAN 2019 RESMİ GAZETE KARARLARI VE İLANLARI

Milletlerarası Anlatlaşma: Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Eklerinde Yapılan 2015 Yılına Ait Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 892)

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 893)

YÖNETMELİKLER

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Nükleer Düzenleme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

TEBLİĞ

Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 7/3/2019 Tarihli ve 2015/1570 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 7/3/2019 Tarihli ve 2015/19278 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10 NİSAN 2019 RESMİ GAZETE İLANLARI 

Resmi gazetenin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri çoğunlukta yer aldı. İşte o kararnameler:

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Çorum İli, Merkez İlçe, Boğacık Köyünde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 867)
Sivas İli, Gemerek ve Ulaş İlçelerinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 868)
Sivas İlinde Tesis Edilecek Akşar Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafında Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 869)
Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 870)
Ankara İli, Beypazarı İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan 23405 Numaralı Maden Ruhsat Sahasında Bulunan Çayırhan II Linyit Sahasında Mevcut Olan Kömürün Değerlendirilmesi Kapsamında Yürütülecek Olan Madencilik Faaliyetlerine Ait Karo Sahaları ile Yer Üstü Tesislerine İsabet Eden ve Ekli Krokide Sınır ve Koordinatları Belirtilen Taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 871)
Giresun İlinde Tesis Edilecek Güce Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 872)
Rize Güney Çevre Yolunun Karadeniz Sahil Yolu ile Bağlantısını Sağlayacak Olan Pazar Caddesi Bağlantı Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 873)
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 874)
Karaman İlinde Tesis Edilecek Akyel-1 Rüzgar Elektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 875)
Tokat İlinde Tesis Edilecek Omala Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 876)
154 kV (Şanlıurfa Çimento-Şanlıurfa-1)Brş.N.-Karaköprü Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 877)

YÖNETMELİKLER

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 864)
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 865)
Demiryolu Yolcu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 866)
Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Samsun Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Tarsus Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/03/2019 Tarihli ve 8505 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

Resmi gazetenin bugünkü yargı bölümünde Anayasa Mahkemesi'nden üç ayrı karar yer aldı.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 14/3/2019 Tarihli ve E: 2018/161, K: 2019/13 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 14/3/2019 Tarihli ve E: 2019/16, K: 2019/15 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 20/3/2019 Tarihli ve 2015/7208 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

9 NİSAN RESMİ GAZETE İLANLARI

YÖNETMELİKLER

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Koç Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUDAR) Yönetmeliği
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Aerobiyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/04/2019 Tarihli ve 8320 Sayılı Kararı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/04/2019 Tarihli ve 8322 Sayılı Kararı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/04/2019 Tarihli ve 8522 Sayılı Kararı

İLKE KARARI

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 27/2/2019 Tarihli ve 1184 Sayılı İlke Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 14/3/2019 Tarihli ve E: 2019/3, K: 2019/12 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 6/3/2019 Tarihli ve 2016/8023 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

8 NİSAN RESMİ GAZETE KARARLARI

Resmi gazetenni bugünkü sayısında Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere yayınlandı. 

Yönetmelikler kategorisinde ise şu ilanlar yer aldı:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İlanlar bölümünde ise, 
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar yer aldı. 

Aşrıca Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri de bugünkü resmi gazetede yer aldı.

Resmi gazete bugünkü sayısı


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Avatar
Hasan - 4 gün önce
Cumhurbaşkanın memleketinde insanlar kamulaştırma maduru Karayoları bölge müdürlüğü Trabzona bağlı mahkemeler bitmiyor bitenlwrin parası ödenmiyor raiç bedelerinin altında fiyat veriliyor bilirleri halkla partinin arasını açmak için her şeyi yapıyor garanti şehir olarak görünen Rize bir gün su koyuverirse şaşırmayın