17 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de çıkan kararlar

Resmi Gazetenin 17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlanan 30834 Sayılı nüshasında bazı üniversitelere yeni rektör atanması, bazı kurumların statülerindeki değişiklikler, yargı ilanları, tebliğler ve yönetmelikler yer aldı. Peki 17 Temmuz 2019 Çarşamba Resmi Gazetede yer alan kararlar ve ilanlar nelerdir?

17 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de çıkan kararlar
17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:35

Resmi Gazetenin 17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlanan 30834nüshasında yer alan kararlar, kararnameler, ilanlar, yargı kararları, tebliğler ve duyurular belli oldu.

Peki Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan kararlar ve ilanlar nelerdir? 

17 TEMMUZ 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE PDF

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 09/07/2019 Tarihli ve 778 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Binalarla İlgili Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 10/4/2019 Tarihli ve E: 2017/33, K: 2019/20 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 12/6/2019 Tarihli ve 2015/15977 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 12/6/2019 Tarihli ve 2016/5490 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 12/6/2019 Tarihli ve 2016/7425 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

14 TEMMUZ 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

İşte 14 Temmuz 2019 Pazar Resmi Gazetede yer alan kararlar ve ilanlar şöyle:

YÖNETMELİKLER

Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

YÖNETMELİKLER

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Savunma Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 28/5/2019 Tarihli ve 2017/23083 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 29/5/2019 Tarihli ve 2014/15736 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 30/5/2019 Tarihli ve 2016/22418 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARLARI

Danıştay Yedinci Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

8 TEMMUZ 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban YILMAZ’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/190)

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Zekeriya BİRKAN’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/191)

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Uğurhan KUŞ’un Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/192)

YÖNETMELİK

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

4 TEMMUZ 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü Yönetmeliği

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

TS EN 12449 Bakır ve Bakır Alaşımları-Genel Amaçlı Dikişsiz Yuvarlak Borular Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS – 2019/18)

2018 Ürün Yılında Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2019/33)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

Danıştay Beşinci Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

3 TEMMUZ 2019 RESMİ GAZETESİ

ATAMA KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

1 TEMMUZ 2019 RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARI

31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Almak Üzere Başvuruda Bulunmuş Olanların Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1267)

YÖNETMELİKLER

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Fenerbahçe Üniversitesi Ana Yönetmeliği

TEBLİĞ

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/5)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

30 HAZİRAN 2019 RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Akdeniz Üniversitesi Almanya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İzmir Demokrasi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

2019 Yılı Mayıs Ayına Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

2019 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

2019 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

2019 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29 HAZİRAN 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARI

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 26/06/2019 Tarihli ve 2019/233 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Nükleer Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/13)

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/06/2019 Tarihli ve 8680, 8681, 8682, 8683, 8688, 8689 ve 8690 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 26/6/2019 Tarihli ve 230 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

Kadir Has Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kayseri Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 22/5/2019 Tarihli ve 2018/1073 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 28/5/2019 Tarihli ve 2016/13541 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 28/5/2019 Tarihli ve 2017/16589 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


İlgili Galeriler

Şimdi yorum yapabilirsiniz

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×