Gine nerede, Müslüman bir ülke mi, nüfusu ne kadar

Gine nerede? Gine Müslüman mı, Müslüman nüfusu ne kadar, Gine'nin bulunduğu bölge için önemi var mı, neden önemli, şu anda darbe olduğu söylenen ülkede kimler var, neden darbe yapılmak isteniyor? İşte Gine hakkında merak edilen bilgilerden bazıları:

Google Haberlere Abone ol

Gine nerede, Müslüman mı, Müslüman nüfusu ne kadar, neden gündeme geldi, darbe yapmak isteyenler kimler? Gine hakkında meraklı sorular, ülkede darbe yapıldığı ya da yapılmak üzere olduğu söylentileriyle birlikte gündeme geldi. Peki, Gine nerede? Gine Müslüman mı, Müslüman nüfusu ne kadar? İşte detaylar: 

Gine, Batı Afrika'nın kıyı kesiminde yer alan ülkelerden biridir. Tam adı ise Gine Cumhuriyeti'dir. 

Gine kelimesinin anlamı ise yerli halk dilinde, "Siyahi" demektir. Bir diğer görüşe göre de Gine yerel dilde "kadın" anlamında da kullanılıyor.

Gine nerede, Müslüman bir ülke mi, nüfusu ne kadar
Gine nerede, Müslüman bir ülke mi, nüfusu ne kadar

 

Altın, elmas ve bor madenleri ile verimli topraklarına rağmen Gine, askeri rejimler ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle dünyanın en fakir ülkeleri arasında bulunuyor. Gine, ayrıca yaklaşık 6 bin megavatlık hidroelektrik potansiyeli, 40 milyar ton boksit rezerviyle dünyanın önemli kaynaklarını barındırıyor.

Gine nerede? Gine Müslüman mı, Müslüman nüfusu ne kadar?

Altın, elmas ve bor madenleri ile verimli topraklarına rağmen Gine, askeri rejimler ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle dünyanın en fakir ülkeleri arasında bulunuyor. 

 

Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Senegal, Mali, Fildişi Sahili, Liberya, Sierra Leone ve Gine-Bissau oluşturmakta olup, ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer almaktadır. Ülkenin başkenti Conakry'dir.

Gine ilk bakışta oldukça fakir bir ülke izlenimi verse de toprakları ve yer altı kaynaklarıyla şaşırtıcı bir potansiyele sahip.

Gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 13 ila 15'i madenciliğe dayanan ülkede altın, elmas, boksit ve demirin yanı sıra zengin gümüş, granit, manganez yatakları da dikkati çekiyor.

Ülkedeki 20 milyar ton demir rezervinin çıkarılmasının 100 yılı alabileceği belirtiliyor.

Yaklaşık 11 milyon nüfusu olduğu tahmin edilmektedir. 

Ülkenin ismi bir Tuareg kelimesi olan aginaw sözcüğünden gelmekte olup, sözcük siyahi anlamına gelmektedir. Bu kelimeden yola çıkarak ülke ismi siyahilerin yaşadığı ülke anlamında kullanılmaktadır. Gine sousou dilinde kadın demektir ve Gine'nin paralarında bile olan sembolü de kadındır.

Gine'da son olarak 2014 yılında gerçekleştirilen sayım sonuçlarına göre 10,628,972 nüfus tespit edilmiştir. Bu güncel olarak son resmi sayım konumundadır. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu başkent Conakry'de yaşamaktadır.

Gine genç bir nüfusa sahip olup, 2018 tahmini verilerine göre nüfusun %60,63'ü 0-24 yaş aralığındadır. Ülkenin sadece %3,85'i 65 yaş ve üzerindedir.

Şehirde yaşayanların oranı 2019 verilerine göre %36,5 olan ülkede, nüfusun yıllık artış oranı 2018 tahmini verilerine göre %2,75 düzeyindedir.

GİNE HALKININ ETNİK DURUMU

Ülke genelinde 20'nin üzerinde etnik grup yaşamakta olup, en önemli ve ülke genelinin büyük çoğunluğunu oluşturan üç ana etnik grup bulunmaktadır. Ülke nüfusunun %40'ını oluşturan Fulbeler Gine genelinde en yaygın etnik grubu oluşturmaktadır. Fulbelerin ardından en yoğun nüfusa sahip ikinci etnik grubu %30 ile Malinkeler oluşturmakta olup %20 ile de Susular en yaygın üçüncü etnik grup olarak yer almaktadır. Bu üç etnik grubu haricinde küçük oranda Kpelleler, Kissiler, Lomalar ve Bagalar'da ülkede yaşamaktadırlar.

Etnik Grup Oran

Fulbeler %40

Malinkeler %30

Susular %20

Diğer %10

GİNE'DE HANGİ DİL KONUŞULUYOR?

Ülkenin Fransa sömürgesi olduğu dönemlerde kullanılmaya başlanan Fransızca bağımsızlık sonrası da resmi dil olarak kabul edilerek kullanılmıştır. Fransızca resmi dil olmasına rağmen nüfusun sadece %15-25 tarafından kullanılmaktadır. Fransızcanın özellikle 1980'li yılların sonlarından itibaren okullarda tek eğitim dili olarak kullanılması ve buna bağlı olarak toplumun Fransızcayı daha sık kullanması sonucu bu dili anadili olarak konuşan nüfusun oranında artış yaşanmıştır. Güncel olarak nüfusun %2'si Fransızcayı anadili olarak ifade etmektedir.[7] Son yıllarda yapılan araştırmalarda nüfusun %63,2'si Fransızcayı kısmen ya da tamamen konuştuğunu ifade etmiştir.[8] Gine'de nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan Fulbelerin dili olan Fulanice ulusal dil olarak kabul edilmekte ve özellikle de bu etnik grup üyeleri tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

Bu dillerin haricinde ülke genelinde konuşulan 40 farklı dil daha mevcut olup, bu diller bölgesel olarak etnik gruplar tarafından kullanılmaktadır.

GİNE'NİN DİNİ NEDİR, MÜSLÜMAN MI?

Gine genelinde hakim olan din İslam dinidir. Buna göre nüfusun %85'i islam inancına göre yaşamını sürdürmektedir. İslam topluluğun büyük bir kısmı islamiyeti sünni mezhebine göre yaşamaktadır. Hristiyan dini ülke içerisinde en yaygın ikinci din konumunda olup nüfusun %8'i Hristiyan inancına göre yaşamlarını sürdürmektedir. Bu iki dinin haricinde yerel dinlere inanan %7 dolayında küçük bir topluluk da mevcuttur.

DARBE SÖYLENTİLERİ

Gine son olarak 5 Eylül 2021 Pazar günü darbe söylentileriyle gündeme geldi. Ordunun sokağa inerek bazı kurumlara el koyduğu, ülkenin başkentinde sokaklarda çatışmalar yaşandığı haberleri basına yansıdı.


 

Yorumlar