22 Mart Resmi Gazete kararları, ilanları, haberleri

Resmi Gazete 22 Mart 2019 Cuma günü yayınlanan yasa, kararname, yönetmelik, genelge ve benzeri kararları burada verilen bağlantı üzerinden sorgulama yaparak bulabilirsiniz. Peki Resmi Gazete 22 Mart 2019 Cuma kararları nelerdir? Resmi Gazete 22 Mart haberlerinde neler var?

22 Mart Resmi Gazete kararları, ilanları, haberleri
22 Mart 2019 Cuma 09:25

Resmi Gazete 22 Mart 2019 Cuma günü yayınlanan nüshasında yer alan yönetmelik, genelge, yasa, kararname ve benzeri ilanlarda neler olduğunu öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Resmi gazete kararlarını bekleyen birçok vatandaşın merak ettiği konular, ilanlar, duyurular yayınlandı. Peki Resmi Gazetenin 22 Mart 2019 Cuma sayısında hangi kararlar var, hangi ilanlar ve duyurular var? İşte 22 Mart 2019 Cuma Resmi gazete kararları:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) Arasında Üçüncü BMDTÖ-UNESCO Dünya Turizm ve Kültür Konferansının Düzenlenmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 846)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845)
–– 380 kV Kastamonu 380-Bartın OSB Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 847)
–– Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar (Karar Sayısı: 848)
–– 380 kV Sinop-Kastamonu 380 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 849)
YÖNETMELİK
–– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Göç ve Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÖKMER) Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/01, 2019/2, 2019/3, 2019/4, 2019/5, 2019/6, 2019/7, 2019/8, 2019/9, 2019/10, 2019/11, 2019/12, 2019/13, 2019/14 ve 2019/15)
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/03/2019 Tarihli ve 8484 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/6 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/71 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/7 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/8 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/9 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/10 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/78 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/11 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21 MART 2019 PERŞEMBE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 840)

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 841)

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Oranları ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 842)

–– Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843)

YÖNETMELİKLER

–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Üsküdar Üniversitesi Veri Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2017/87 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/1 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/2 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/3 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/4 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/5 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20 MART 2019 ÇARŞAMBA KARARLARI 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 158)
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/03/2019 Tarihli ve 8480 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/101, K: 2019/3 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/1/2019 Tarihli ve 2015/3782 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 05/10/2018 Tarihli ve E: 2017/6, K: 2018/9 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19 MART 2019 ÇARŞAMBA RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Munzur Üniversitesi Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Muş Alparslan Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Muş Alparslan Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/9)
DÜZELTME: Bazı Alanların Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 824) ile İlgili
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete haberleri her gazetenin resmi internet sitesi olan resmigazete.org.tr sitesi üzerinden yayınlanıyor.

Resmi gazete bugünkü sayısı

Resmi Gazete internet sitesinde hemen hemen hergün TBMM tarafından yayınlanana yasama ile ilgili kararlar, hükümt ve bakanlıklar tarafından açıklanan yürütme ile ilgili kararlar ile ilanlar yer alıyor.

İlanlar bölümünde devletin resmi kurumları tarafından duyurulan ilanlardan oluşuyor.

Bu ilanlar genellikle ; 

  1. Yargı ilanlar,
  2. Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları
  3. Çeşitli İlanlar
  4. Merkez Bankası ilanları oluyor.

Resmi Gazete resmi internet sitesine giriş yaptıktan sonra aramak istediğimiz konuyla ilgili kelimeyi arama kutusuna yazdıktan sonra "Kategori" kısmını seçmek gerekiyor.

Ardından, arama yapılmak istenen "Tarih Aralı" belirlenir.

Daha sonra sağ tarafta yer alana "Ara" butonuna basılması gerekiyor.

RESMİ GAZETE NEDİR?

Tam adı, Türkiyei Cumhuriyeti Resmî Gazete olan resmi gazete ilk olarak 7 Ekim 1920 günü kurulmuştu.

Gazete ilk olarak 7 Şubat 1921 tarihinde çıktı.

Gazetenin ilk adı Resmi Ceride'ydi.

Gazetenin ilk on beş sayısı haftada bir, sonraki üç sayısı iki haftada bir, sonraki üç sayısı ise tekrar haftada bir yayımlandı.

Resmi Gazete'nin amacı meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları halka duyurmaktır.

14 Eylül 2018'de son kez basılı olarak yayımlanan gazete, bu tarihten itibaren yalnızca elektronik ortamda yayımlanmaktadır.

Resmî Gazete'nin hazırlanışı mevzuat bölümü ve ilân bölümü olmak üzere iki evreden oluşmaktadır.

Mevzuat bölümü, 23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı "Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun" uyarınca, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'nde hazırlanmaktadır.

İlân bölümü, Resmî Gazete'de yayınlanması mecburi olan yargı, ihale ilanları gibi ilanları barındırmaktadır.

Eylül 2018'den önce basılı olarak da yayımlanan gazetenin basılma işlemi ise basılma emri verildikten sonra Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nce saat 23:00'dan sonra başlamaktaydı.

Resmî Gazete, yılda 354 gün basılmakta olup mükerrer sayılarla birlikte yaklaşık 410 sayı yayımlanmaktadır.

Resmî Gazete'nin eski sayıları internet ortamında erişime açıktır.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×