GİB ile Darphane ve Damga Matbaasının yapısında düzenleme

- Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı GİB ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevlerine dair esaslar belirlendi - GİB, gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulayacak, vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplayacak - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü de madeni ufaklık ve hatıra para ile her türlü pul ve değerli kağıtların basımı ve dağıtımını sağlayacak

GİB ile Darphane ve Damga Matbaasının yapısında düzenleme
15 Temmuz 2018 Pazar 12:23

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevlerine dair esaslar düzenlendi.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, GİB, gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak, vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak, mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak, saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapacak.

Gelir İdaresi Başkanı, başkanlığı mevzuat hükümlerine, politika ve stratejilere uygun olarak yönetecek.

Görevlerin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak üzere 6 başkan yardımcısı görevlendirilecek. Başkan yardımcıları, başkana karşı sorumlu olacak.

Başkan yardımcıları aynı zamanda vergi dairesi başkanlıklarının koordinasyonuyla görevlendirilebilecek.

- Bütçesi, Bakanlık bütçesi içinde yer alacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü de madeni ufaklık ve hatıra para ile her türlü pul ve değerli kağıtların basımı ve dağıtımını sağlayacak.

Genel Müdürlük, kanunlar gereğince tedavüle çıkarılması kararlaştırılan madeni ufaklık para ve madeni hatıra paraları basacak ve dağıtacak. Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basacak. Resmi kuruluşlarca hatıra madalyonu mahiyetinde olmayıp belirli amaçlarla belirli kişilere dağıtılan madalyaları imal edecek.

Kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul süs ve ziynet eşyalarının kontrollerini yapacak, ticaretini düzenlemek amacıyla standartları tespit edecek.

Resmi mühürleri imal edecek ve bunların sicilini tutarak resmi mühür beratlarını tanzim edecek. Hazinenin para, madalyon ve madalya arşivini oluşturacak.

Darphane Genel Müdürü, hizmetlerin; mevzuata, plan ve yıllık programlara uygun olarak verilen direktifler doğrultusunda yönetilmesini sağlayacak.

Darphane Dairesi Başkanlığınca madeni ufaklık para ile madeni hatıra para, hatıra madalyonu, Cumhuriyet sikke ve ziynet altınlarını, özel kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikleri gereği devletçe verilen madalyaları, resmi mühürleri basacak ve bunların sicillerini tutacak.

Genel Müdürlüğün bütçesi, Bakanlık bütçesi içinde yer alacak.

Madeni paralar, Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tedavüle çıkarılacak ve bütçeleştirilecek.

Madeni paraların tedavüle çıkarılması için yapılan harcamaların takip şekli ilgili muhasebe yönetmeliğinde düzenlenecek.

Tedavüle çıkarılan madeni paralar hakkında düzenli bilgiler, Genel Müdürlükçe belli dönemler itibarıyla hazırlanacak ve ilgili birimlere gönderilecek.
İlgili Galeriler

Şimdi yorum yapabilirsiniz

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×