Duha Suresi Okunuşu, anlamı ve faziletleri

Duha Suresi; Kur'an-ı Kerim'in anlamı ve önemi bakımından yine en güzel surelerinden birisidir. Peki, Duha Suresi'nin okunuşu, anlamı, tefsiri ve fazileti nedir?

Google Haberlere Abone ol

Duhâ Sûresi; toplamda 11 ayettir. Hicretten önce, Mekke'de nazil olmuştur. Duha kelimesinin anlamı, kuşluk vakti demektir. Duha suresinin arapça okunuşu:


وَالضُّحٰىۙ ﴿1﴾ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰىۙ ﴿2﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰىۜ ﴿3﴾

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُو۫لٰىۜ ﴿4﴾ وَلَسَوْفَ يُعْط۪يكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰىۜ ﴿5﴾ اَلَمْ يَجِدْكَ يَت۪يمًا فَاٰوٰىۖ ﴿6﴾ وَوَجَدَكَ ضَٓالًّا فَهَدٰىۖ ﴿7﴾ وَوَجَدَكَ عَٓائِلًا فَاَغْنٰىۜ ﴿8﴾ فَاَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْۜ ﴿9﴾ وَاَمَّا السَّٓائِلَ فَلَا تَنْهَرْۜ ﴿10﴾ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿11

DUHA SURESİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU: 

Bismillâhirrahmanirrahim,

1-3 Ved duhâ. Vel leyli izâ secâ. Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ.
4- Ve lel âhıratu hayrun leke minel ûlâ.
5- Ve le sevfe yu’tîke rabbuke fe terdâ.
6- E lem yecidke yetîmen fe âvâ.
7- Ve vecedeke dâllen fe hedâ.
8- Ve vecedeke âilen fe agnâ.
9- Fe emmâl yetîme fe lâ takher.
10- Ve emmâs sâile fe lâ tenher.
11- Ve emmâ bi ni’meti rabbike fe haddis.

DUHA SURESİ’NİN MANASI (ANLAMI)

Rahmân ve Rahîm olan Alla’ın adıyla,
1-3 Kuşluk vaktine ve sükûna erdiğinde geceye yemin ederim ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.
4- Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.
5- ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!
6- O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?
7- Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?
8- Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
9- Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!
10- El açıp isteyeni de azarlama!
11- Ve fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!

DUHA SURESİ’NİN TEFSİRİ

Dûha Sûresi, Mushaftaki sıralamada doksan üçüncü, iniş sırasına göre on birinci sûredir. Fecr Sûresi’nden sonra, İnşirâh Sûresi’nden önce Mekke’de inmiştir. Rivayete göre Fecr Sûresi’nin inişinden sonra öncekine nisbetle daha kısa bir süre vahiy kesilmiş, müşrikler bu olayı kullanarak Hz. Peygamber’e, “Herhalde rabbin sana darıldı ve seni terketti” demişlerdi. Bu sözlerden dolayı Hz. Peygamber’in duyduğu üzüntü üzerine bu sûre inmiştir (Taberî, XXX, 148).

Bizim iniş sıralamasında esas aldığımız bu rivayet dışında, Duhâ sûresinin iniş tarihine dair başka rivayetler de vardır: 1. İlk vahiyden (Alâk ve Müddessir Sûrelerinin ilk âyetlerinden) sonra uzunca bir süre vahiy kesilmiş, tekrar başladığında ilk olarak Duhâ Sûresi gelmiştir. 2. Necm Sûresi’nde geçen “Cebrâil”i bütün azametiyle görme ve ona iyice yaklaşma” sonucu Hz. Peygamber’de oluşan heyecan ve sarsıntı yatışsın diye bir süre vahiy kesilmiş, sonra Duhâ Sûresi gelmiştir (İbn Kesîr, VIII, 287-288, 445-446; Şevkânî, V, 378). Vahyin mâkul sebeplerle kesilip araya fâsılaların girmesi her seferinde muhaliflerin dedikodu yapmalarına vesile olmuş, Allah da resulünü teselli etmiştir.

Dûha Sûresi’nin Adı

Sûre adını 1. âyetinde geçen ve “kuşluk vakti” anlamına gelen duhâ kelimesinden almıştır.

Ayrıca “Ve’d-duhâ” adıyla da anılmaktadır (Buhârî, “Tefsîr”, 93; İbn Âşûr, XXX, 393).

Dûha Sûresi’nin Konusu

Müşriklerin üzücü söz ve davranışlarına karşı bir teselli olmak üzere Hz. Peygamber’e, yüce Allah’ın himayesi sayesinde çocukluğundan itibaren nice güçlükleri aşarak bugünlere geldiği hatırlatılmakta ve kendisinin de yetime, yoksula iyi davranması emredilmektedir.

duha-suresi-okunusu-anlami-tefsiri

ABSAMMED'İN SESİNDEN DUHA SURESİ DİNLE

Duha Suresi'ni en iyi okuyan İslam alimlerinin başında Abdülbasit Abdüssamed gelir.

Yorumlar