Dolaşım belgeleri elektronik ortamda düzenlenebilecek

ANKARA (AA) - Türkiye'den gerçekleştirilecek ihracatlar için menşe ispat ve dolaşım belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi elektronik ortamda da yapılabilecek. Bakanlar Kurulu'nun...

Google Haberlere Abone ol
Dolaşım belgeleri elektronik ortamda düzenlenebilecek

ANKARA (AA) - Türkiye'den gerçekleştirilecek ihracatlar için menşe ispat ve dolaşım belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi elektronik ortamda da yapılabilecek.

Bakanlar Kurulu'nun "Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'den gerçekleştirilecek ihracatlar için menşe ispat ve dolaşım belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi elektronik ortamda da yapılabilecek. A.TR Dolaşım Belgelerinde bulunması zorunlu bilgilerin elektronik sistem üzerinden beyan edilmesi de zorunlu olacak.

Elektronik sistem kullanılarak dolaşım belgesi düzenlenmesi amacıyla başvuruda bulunulduğunda, gümrük idaresi ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetki verilen kişi ve kuruluşlar, bu başvuruları ve başvuruda ibraz edilen bilgi ve belgelerle birlikte, ihracata ait diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlayacak ve söz konusu belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, uygun görülen başvurular elektronik sistem üzerinden onaylanacak.

Elektronik ortamda düzenlenerek gümrük idaresine gönderilen A.TR Dolaşım Belgelerinin kontrolü de elektronik sistem üzerinden yapılarak karar hükümlerine uygun olması durumunda vize edilecek.

Kararın yayım tarihinden itibaren, Türkiye’ye yönelik ithalatlarda ibraz edilen A.TR Dolaşım Belgelerinin teknik nedenlerle reddedilmesi durumunda, eşyaya Gümrük Birliği kapsamında tercihli rejim uygulanmayacak ve kanuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler tahsil edilecek.

A.TR Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesi için elektronik sistem üzerinden başvuruda bulunulabilecek. Düzenlenen ikinci nüsha A.TR Dolaşım Belgelerinin, ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası, elektronik sistem tarafından doğrudan kaydedilecek.

Karar, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı gümrük idareleri tarafından vize edilecek A.TR Dolaşım Belgeleri için 24 Nisan 2018, diğer tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı gümrük idareleri tarafından vize edilecek A.TR Dolaşım Belgeleri için 14 Mayıs 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Dolaşım belgeleri, 1 Ocak 2019 tarihine kadar fiziksel ortamda da düzenlenebilecek.

Yorumlar