Diyetisyen ofisleri kapanıyor mu, diyetisyenlik klinikleri yasa dışı mı?

Diyetisyen ofisleri kapanıyor mu, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olduktan sonra bulundukları bölgelerde diyetisyenlik yapmaya başlayanlara kötü haber geldi. Sağlık Bakanlığı, diyetisyenlerin kendi başına tedavi merkezi açmasına müsaade etmiyor.

Google Haberlere Abone ol
Diyetisyen ofisleri kapanıyor mu, diyetisyenlik?

Diyetisyen ofisleri kapanıyor mu, özel olarak diyetisyenlik yapmak suç mu, yasa dışı mı, soruları bu aralar diyetisyenler dünyasında merakla soruluyor. Diyetisyenler özel ofis veya klinik açamıyor mu, kendi işletmelerini açarak faaliyet gösteremiyor mu, açabilmeleri için ne gibi şartları taşımaları gerekiyor? Diyetisyenlik bilindiği üzere Türkiye'de son yıllarda hızla popüler hale gelen bir meslek oldu. Birçok şehirde diyetisyenlik üzerine merkezler açılmış durumda. Diyetisyenlik eğitimlerini tamamlayan üniversite mezunları kendi ofislerini açarak zayıflamak isteyenlere hizmet vermeye başlıyor.

Aynı şekilde psikologlar, fizyoterapistler de yine bu kapsamda ofis veya özel klinik açarak hizmet vermeye çalışıyor. Ancak ortada bir terslik var. Tersliğin nedeni ise bu grupta yer alan üniversite mezunlarının kendi mesleklerini kendi başlarına icra etmeleri yasalara aykırı. Sağlık Bakanlığı bu konuda 2007 yılında bir genelge yayınlayarak kesinlikle müsaade edilmeyeceğini bildirmişti. Ancak ofis açmak isteyenlerin önemli bir şartı yerine getirmeleri gerekiyor. Bu şartı da yine sağlık bakanlığı açık ve net olarak belirtiyor. Peki, mevcut diyetisyenlik ofisleri kapanıyor mu, diyetisyen klinikleri kapatılacak mı? 

Sağlık Bakanlığı 2007 yılında, diyetisyenlerin kendi başlarına özel muayenehane açıp hasta kabul edemeyeceklerini bildirerek, ‘hekim ile birlikte çalışmalarını’ istedi, aksi taktirde muayenehanelerinin kapatılacağını vurguladı.

Zayıflamanın sektör haline geldiği günümüzde ‘diyetisyenlik’ de popüler meslekler arasına girdi. Kilolarından şikayetçi olanlara yapılan ‘diyetisyen kontrolü’nde zayıflama önerileri, yönlendirmeler de bu meslek grubunu ‘özel muayenehane’ açmaya teşvik edince ortaya ‘rahatsız edici’ durumlar ve ‘rahatsız olan’ kişiler çıktı. Sayıları her geçen gün artan diyetisyen muayenehaneleriyle ilgili şikayetler üzerine Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hatırlatma yapmak zorunda kaldı.

1219 sayılı Tıp Meslekleri Uygulamalarına Dair Yasayla sadece hekimlerin ve dişhekimlerinin mesleklerini serbest olarak icra edebilecekleri; ebe, hemşire ve sağlık meslek liselerinin toplum sağlığı bölümünden mezun, sağlık memurlarının ise bu kanun çerçevesinde ancak sağlık kabini açabilecekleri vurgulandı. Bakanlık yazısında, diyetisyenlerin ‘meslek kanunu’ bulunmadığı için 1219 sayılı kanun gereği mesleklerini tek başına icra etmelerinin mümkün olmadığı belirtildi.

KANUNSUZ MESLEKLER

Diyetisyenlerin yanısıra psikolog, fizyoterapist ve çocuk gelişim uzmanlarının da hekim ve dişhekimleri gibi mesleklerini serbestçe icra edebilecekleri bir meslek kanunlarının bulunmadığına dikkat çekildi. Bu nedenle bu meslek gruplarının ilgili uzman hekimler sorumluluğunda mesleklerini yapmalarının sağlandığı kaydedildi. Bu meslek gruplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayan kişilerin özel sağlık kuruluşu bünyesinde ve ilgili uzmanların sorumluluğunda çalışmaları gerektiği bildirildi, “Aksi halde, vatandaşların yanıltılması, yanlış yönlendirilmesi, haksız rekabet gibi nedenlerle kişilerin mağduriyeti kaçınılmaz olacaktır” denildi.

Serbest çalışan diyetisyenlerin ‘beslenme danışmanlığı yaptıkları, toplum sağlığı açısından beslenme ile sağlığın iyileştirilmesinde ve diyete bağlı olarak gelişen diyabet, koroner kalp hastalığı, kanser, obezite gibi hastalıkların önlenmesinde yararlı oldukları, beslenme bilimini günlük yaşama uygulatmaya çalıştıkları’ savunmaları ise geçerli görülmedi. Bakanlık, ‘Bilindiği üzere, zayıflama tıbbi bir uygulama olup, hekim kontrolünde yapılması gerekir. Toplum sağlığı dikkate alındığında, bir diyetisyenin muayenehane gibi tek başına çalıştığı bir kuruluşta, çoğunlukla hasta diyebileceğimiz sağlık problemleri olan kişilere herhangi bir tıbbi bir muayene ve değerlendirme yapamadan Diyet ve diğer önerilerin verilmesine izin verilmesi mümkün değildir’ diyerek, başta diyetisyenlerin tek başlarına muayenehane açmalarının yasak olduğunu vurguladı.

Son olarak Van ilinde açılan birden fazla diyetisyenlik merkezi il sağlık müdürlüğü tarafından yazılan yazıyla uyarıldı ve kapatılmaları istendi. 

Van İl Sağlık Müdürlüğü de yine Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ilgili uyarılarına atıfta bulunarak, bu meslek sahiplerinin doktor himayesi dışında özel bir faaliyette bulunamayacağını hatırlattı.

İşte Van İl Sağlık Müdürlüğünün o yazısı:

Diyetisyen ofisleri, klinikleri kapanıyor mu, yasalar kimden yana?
Diyetisyen ofisleri, klinikleri kapanıyor mu, yasalar kimden yana?

 

İSTANBUL ÇEKMEKÖY'DE BİR DİYETİSYEN OFİSİ MÜHÜRLENDİ

Diyetisyenler kapatılıyor, son olarak İstanbul Çekmeköy'de bir diyetisyenlik ofisi sağlık bakanlığı ekipleri tarafından kapatıldı.

Diyetisyenler kapatılıyor, konuyla ilgili olarak son günlerde artan tepkiler sonuçsuz kalırken son olarak İstanbul Çekmeköy'de bir diyetisyenlik ofisi sağlık bakanlığı ekipleri tarafından kapatıldı.

İstanbul Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Cad. No:22/A Adresinde, 01.03.2019 günü Diyetisyen Nurettin ŞAHİNLİ tarafından açılan , Diyet danışmanlığı hizmeti veren kurum, hiçbir tebligat veya ihtar gönderilmeden, İlçe sağlık müdürlüğünün kaymakamlığa gönderdiği kapatma talebi üzerine; “Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (CİMER) Şikayetine istinaden , Yetkisiz ve ruhsatsız sağlık hizmeti verdirildiğinden bahisle” ibaresiyle Anayasa ve insan haklarına aykırı şekilde , savuma veya ifade ye başvurulmadan hukuksuz şekilde “polis nezaretinde” mühürleme yapmıştır.

T.C. Anayasası 1219 sayılı Kanunun Ek-13. Maddesi Ç bendinde Diyetisyen; Beslenme ve diyetetik alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından mezun “Sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programları belirleyen ,Hastalar için tabibin yönlendirmesi üzerine, gerekli beslenme programları düzenleyen, Toplu beslenme yerlerinde, beslenme programları hazırlayan ve besin güvenliğini sağlayan sağlık meslek mensubudur.”

Kanunda açıkça görüldüğü üzere sağlık müdürlüklerinin herhangi bir danışma merkezini denetleme ve mühürlenmesi için kaymakamlığa yazı gönderme yetkisi bulunmamaktadır. Vergi dairesi Faaliyet(NACE) kodu; 86.90.90 (Diğer paramedikal insan sağlığı hizmetleri:tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan mesleki terapi, aroma terapi, konuşma terapisi, homeopati, besin tedavisi, ayak bakımı, diş hijyeni vb. hizmetler hastane dışı) . Olan bir kurumu, mevcut faaliyet kodu dikkate alınmadan , sanki Tıp Hekimlerince sağlanan klinik–poliklinik hizmeti faaliyet kodu: 86.22.22 (Özel muayenehanelerde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili yatılı olmayan uygulama faaliyetleri ,hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) varmış gibi işlem yapmışlardır.

Anayasal düzene aykırı , dayanaksız ve tutarsız sehven mühürleme yapılmıştır.Mühürleme işleminden 25 gün sonra İstanbul – Çekmeköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Süzan SANDIKÇI tarafından Diyetisyen Nurettin ŞAHİNLİ ye “yetkisiz ve ruhsatsız sağlık hizmeti verdiğinden bahisle “ T.C. Başsavcılığından suç duyurusu-soruşturma talebi yapılmıştır.

SONUÇ :

1) Ruhsat verme yetkisi olmayan bir kurum tarafından denetleme yapılıp denetleme sonucu ilgili kuruma tebligat veya yasal prosedür gözetmeden , İdare tarafından yürütme durdurulmuştur.

2) Mühürleme işlemi başlı başına şeklen ve mühürleme mevzuatına ters usulsüz şekilde ,depolamaya uygun olmayan ilkel yöntemler ile hem ofis hem kişisel malzemeleri tuvalete mühürlemişlerdir. Elektrik-su-doğalgaz vanaları, İşyerinin ana girişi ve birçok odasına mühür vurulmamıştır. Mühürleme kanununa göre: Mühürleme işlemi yapılan işyerinin bütün giriş kapıları ve içinde hiç açık kapı kalmayacak şekilde mühürlenip etrafına bant çekilerek , dışına neden mühürlendiğini ve hangi kurum tarafından mühürlendiğini kamuoyu bilgilendirmesi için herkesin göreceği şekilde yazı asılmalıdır. Ve afetler veya tehlikeli durumlar için su-elektrik-doğalgaz vanaları mühürlenmelidir.

3.) İdare konu ile ilgili yasal süreçleri takip etmeden işlem yaparak bilgi almak ve işyerinin güvenliği ve devamı konusunda verilen dilekçelere cevap vermemiştir.

4.) işyerinden danışmanlık alan bütün danışanlar güncel programlarını ve randevularını iptal etmek zorunda kalmışlardır. İşyeri sahibi ve aynı zamanda işyerinden mevcut hizmet alan kişiler mağdur olmuşlardır.

5.)Yaklaşık 2 yıldır işyerimiz mühürlenmiş gerekçe olarak yetkisiz sağlık hizmeti verdiğimiz ve verdiğimiz yönünde bir bahis ile işlem yapıldığı söylenmişti. Geçtiğimiz haftalarda 3 celse ile duruşma yapıldı ve artık son karar verildi. Mahkeme tarafından 59. Asliye Ceza Mahkemesi heyeti ile görevlendirilen 2 bilirkişi raporu ve dosya genelinde böyle bir suç olmadığı ve benim bu suçu işlediğine dair herhangi bir kaynak bulunamadığı için beraat kararı verilmiştir.

Konuyla ilgili açıklama yapan Nurettin Şahinli, şunları söyledi: 

Diyetisyenler herhangi bir hastalık tanısı koymaz ve ilaç yazmazlar. Bu yüzden sağlık hizmetinden ziyade danışmanlık statüsünde hizmet verirler. Danışmanlık merkezlerini denetleme ve kapatma faaliyetlerinden sağlık müdürlükleri sorumlu değildir. Bu yüzden denetçi olmayan bir kurumun benim kurumum için mühürleme kararı alması yasal değildir. Baştan sona yapılan işlemler keyfidir. Bu süre zarfında mevcut danışanlarım ile planlanan randevularımız mecburen iptal edildi. Hem danışanlarımın mağduriyeti hem de  iş kaybı, psikolojik şiddet  maddi ve manevi kayıplara sebep oldu. Türkiye  Cumhuriyeti yükseköğrenim kurumu ve ilgili bakanlık onaylı diplomasını alan bir kişinin ekmek teknesi olarak kullandığı en önemli cihaz olan tartı sı hangi karar ile işyerimdeki tuvalete mühürlenmiştir. Kim ekmeğini tuvalete atıyor. " 

Diyerek yapılan yanlışın ne yazık ki telafisi mümkün olmayan zararlar doğurduğunu dile getirdi. Yazılı açıklamasında il sağlık müdürlüğüne    “MÜHÜRLEME İŞLEMİ ANAYASA VE

KANUNLARA AYKIRIDIR. GEREKÇELER :

Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik (22.05.2014-Resmi Gazete) hükümlerine aykırı,

“Eğitimi tamamlanan alanda, kanunen herhangi bir sınırlama olmaksızın, müvekkilimin mesleğinin icrasının durdurulması” ve “Maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının özünü zedelenmesi”  nedeni ile Anayasa m.17′ ve m.48’ Maddelerine aykırı dır.

1219 sayılı tababet ve şuabatı san’atlarının tarzı icrasına dair kanunun ek 13 üncü maddesine göre; Ç)Diyetisyen :beslenme ve  diyetetik alanında lisans  eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından mezun;  sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programları belirleyen   hastalar için tabibin yönlendirmesi üzerine gerekli beslenme  programları düzenleyen toplu  beslenme  yerlerinde  beslenme  programları hazırlayan ve  besin güvenliğini  sağlayan  sağlık mensubudur. Sağlık bilimleri fakültesi beslenme  ve diyetetik bölümünden  mezun olan  diyetisyenler olarak  ofisimizi  işletmemiz de yasal  olarak  bir  aykırılık yoktur.  Meslek etiğine uygun çalışan diyetisyenler olarak bizler;  ofislerimize başvuran danışana mesleğimizi gerektiği gibi icra edip hizmet veriyoruz. Herhangi bir hastalık tanısı koymuyor ya da ilaç yazmıyor yahut önermiyoruz.  . 4 Yıllık üniversite eğitimi alan ve yüzlerce saat tam teşekküllü hastanelerde bütün branşlarda staj yapan meslek  erbabı olarak mesleğimizi  icra etmemizin önünü kesmek  mantık dışı ve yasalara aykırıdır. Önlenebilir ya da tedavi edilir hastalıklar başta olmak üzere beslenmenin sağlık üzerine etkisi tartışılamaz boyutta önemlidir.  Bireylere ya da kurumlara beslenme eğitimini vermek, sağlık durumuna uygun diyet düzenlemek diyetisyenler in görevidir. Ve yaşadığımız çağda diyetisyene daha fazla görev düşüyorken, biz diyetisyenleri daha pasif hala getirmek toplum sağlığı açısından tamamen zararlı bir yaklaşımdır.

Bizler lisans eğitimli bireyler olarak mesleğimizi hastaneler dışında icra edemeyeceksek halkın muhatabı kimler olacak?   1 -2 haftalık basit ve  bilimsel olmayan  kurslarda sertifika  alanlar mı?   İnsanların duygusunu sömürerek ticari kaygılarla bilimsel dayanağı olmayan ürünleri her yer de serbestçe  satanlar mı?  Sosyal medyada  insanlara para karşılığı  beslenme  programı  düzenleyen  sporcular veya mankenler  veya ünlüler veya  yaşam koçları gibi  şahıslar mı ? Hemen hemen hiçbir doktor beslenme ile ilgili bir eğitim almadığı gibi, hastasına beslenme konusunda bir tavsiye vermemekte ve bu konu ile ilgili  diyetisyen yardımı alması gerektiğini öğütlemektedir. Fiili durum böyle iken bu toplum sağlığına faydalı faaliyetin durdurulması hukuken ve toplum sağlığının devamı açısından kabul edilemez.

Türkiye’de 50 yılı aşkın süredir  faaliyet gösteren,8000 üzerinde diyetisyenin ve onların yaklaşık  2 milyon üzerinde danışanı olduğunu kabul ve tastik edelim .  TÜİK Aile İndeksine göre; ortalama bir Türk ailesi 4 kişiden oluşmaktadır .  Verdiği beslenme eğitimi ile  tüm ailenin  sağlığını, mutfağını ve beslenmesini olumlu  olarak değiştiren, iyileştiren, toplumun doğru ve sağlıklı beslenmesine yardımcı olarak beslenmeye ve obeziteye  bağlı sağlık problemlerinin  önlenmesi  ve buna bağlı olarak sağlıktaki kamu harcamalarının azalmasına , bu anlamda milli  gelirden tasarruf edilmesine katkı sağlayan  ,ülkemizde 10 milyon vatandaşımıza hizmet vermekte olan diyetisyenlik mesleğinin, ileride telafisi güç zararlara uğramasını engellemek kamu kurumlarının görevleri olup, bu zararın  doğmaması adına destek ve yardımlarınıza  ihtiyaç vardır

‘ 869090-BYS.’  DİĞER PARAMEDİKAL İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ (TIP DOKTORLARI DIŞINDA YETKİLİ KİŞİLERCE SAĞLANAN MESLEKİ TERAPİ, AROMA TERAPİ, KONUŞMA TERAPİSİ, HOMEOPATİ, BESİN TEDAVİSİ, AYAKBAKIMI, DİŞ HİJYENİ VB.HİZMETLER) (HASTANE DIŞI)   Yukarıda belirtiğimiz numara vergi levhalarımızda yer alan nace kodudur. Yasal olmayan bir iş için vergi alınmayacağına göre, vergi levhalarımızdan da anlaşıldığı gibi serbest çalışmamız yasalara tamamen uygundur.

Diyetisyenler olarak danışmanlık hizmeti verdiğimiz ofislerimizi açmak için TSO ya da TESK e oda kaydı yaptırıp, işyeri ruhsatlarımızı belediyeden almaktayız.  Yaptığımız iş sağlık hizmeti sunumu değil sadece danışmanlıktır/eğitimdir.  Belirttiğimiz gibi sağlık müdürlüklerinden ruhsat alamadığımız için danışmanlık merkezlerimizi açma, denetleme ve kapatma faaliyetlerinden sağlık müdürlükleri  sorumlu değildir.  Bizleri denetleme yetkisi bulunmayan bir kurumun denetçilerinin bizlere yasal dayanağı bulunmayan keyfi bir söylemle aynı gün ve saat de mühürleme  emri yasalara aykırıdır.

Özetle sıraladığımız yasal gerekçelerimize dayanarak Türkiye’ de Sağlık Müdürlüklerinin   denetçi  personellerinin ve kaymakamlık olur yazısı talep eden bakanlık yetkilisi ilçemiz sağlık müdürünün biz  diyetisyene özel  farklı yorumlanıp farklı muameleye tabii tutulan bu hukuksuz yaptırımın  yasalara aykırı olduğunu  hatırlatmak isteriz. Bu yanlış anlaşılmanın ivedilikle giderilmesini istiyor, aksi bir  sonuçta ise yasal haklarımızı gizli tutuyoruz.

Gereğinin yapılmasını arz ederiz” diyerek yapılan yanlışın büyüklüğünü dile getirdi.

Diyetisyen ofisleri, klinikleri kapanıyor mu, yasalar kimden yana?


 

Yorumlar

Hahshs Devlete alım yok,özel sektörde iş yok.Her geçen gün artan kontenjanlar.. İnsanların tek umudunu da alın ellerinden..
ABD'de, Avrupa'da neden izin veriliyor peki? Diyetisyenlik mesleği Türkiye'de mi icat edildi? Amerika ve Avrupa'da diyetisyenler serbest ve tek başına çalışabiliyor. Kanun izin vermiyorsa kanunu bir an önce fiiliyata uydurun. Diyetisyen ofisleri yıllardır var. Diyetisyenlik diplomasıyla çalışanların hakları gasp edilemez.
ZERRİN O ZAMAN İŞ OLANAKLARI SAGLASINLAR ÇOCUKLARA TAM KAPATSINLAR,YAZIK YA,ONCA MASRAF,OKUL ŞEREFSİZLİK BU