Cuma Duası okunuşu, anlamı

Cuma Duası, Besmele ile başlanır. Yüz defa, "Sübhanallahi ve bi-hamdihi subhanallahil-azim" Tüm sıfatları ile noksansız olan Allah'ı hamd ile teşbih ederim.

Google Haberlere Abone ol

Cuma Duası, Besmele ile başlanır. Yüz defa, "Sübhanallahi ve bi-hamdihi subhanallahil-azim" Tüm sıfatları ile noksansız olan Allah'ı hamd ile teşbih ederim. Ey dua edildiğinde cevap veren, ey hesapları sür'atle gören, ey Kerim, ey Vehhab, hastalığı büyük ve şifası zor, çaresi zayıf ve belası kuvvetli olan senden başka melce ve ümidi bulunmayan kuluna merhamet et. İmam-ı Gazali'ye göre Cuma günü bin kere "Ya Allah" diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar.Bizi çok sabreden, çok şükreden kullarından eyle. Ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve afiyette daim eyle. Sevdiklerimize bize bağışla. Cuma günleri en hayırlısı, tüm müminler tarafından okunması gereken, çok faziletli bir ibadettir. Cuma namazından önce okunması tavsiye edilir. Standart bir metin şeklinde değildir. kişisel dualarınız ile  Allah'ım Bu Mübarek Cuma günü hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Abdullah bin Ömer buyurdu ki, Haceti olan bir kimse çarşamba, perşembe ve günleri oruç tutsun. Cuma günleri temizlenip namaza gitsin. Az veya çok sadaka versin. Birlikte aşağıda bulunan cuma duasını okuyabilirsiniz. Arapça ve Türkçe anlamı.

Cuma Duası, Arapça Okunuşu ve Türkçe anlamı

Bismillahirrahmanirrahim

Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardı! elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi

Huvelleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne resulen minhum yetlu 'aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu'allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin

Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel'aziyzulhakiymu

Zalike fadlullahi yu'tiyhi men yeşa'u bihim vallahu zulfadlil'azıymi

Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi'se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne

Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze'amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne

Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu 'aliymun bizzalimiyne

Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila 'alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta'melune

Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillahi ve zerulbey'a zalikum hayruAzizn lekum in kuntum ta'lemune

Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl'ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le'allekum tuflihune

Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma 'ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik, Kuddüs, Aziz, Hakim olan Allah'ı tesbih eder.

O, ümmiller içinde, kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, onları arındırıp-temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir elçi gönderendir. Oysa onlar, bundan önce gerçekten açıkça bir sapıklık içinde idiler.

Ve henüz kendilerine ulaşıp-katılmamış olan diğerlerine de (peygamber gönderilmiştir) O (Allah), üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Bu, Allah'ın dilediğine verdiği fazl (lütuf ve ihsan) ıdır. Allah, büyük fazl sahibidir.

Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu (içindeki derin anlamları, hikmet ve hükümleriyle gereği gibi) yüklenmemiş olanların durumu, koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah, zalim bir kavmi hidayete erdirmez.

De ki, "Ey Yahudi olanlar, eğer siz, (bütün) insanlardan ayrı olarak yalnızca sizlerin gerçekten Allah'ın velileri (dost ve sevgili kulları) olduğunuzu öne sürüyorsanız, şu halde ölümü temenni edin, eğer doğru sözlü iseniz (bunu çekinmeden yapın)."

Oysa onlar, ellerinin öne takdim ettikleri dolayısıyla bunu hiçbir zaman temenni edemezler. Allah, zalimleri bilendir.

De ki, "Elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, şüphesiz sizinle karşılaşıp-buluşacaktır. Sonra gaybı da, müşahede edilebileni de bilen (Allah)'a döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir."

Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.

Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah'ın fazlını isteyip-arayın ve Allah'ı çokça zikredin, umulur ki feraha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz.

Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler) bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, (hemen) ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki, "Allah'ın Katında bulunan, eğlenceden, ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. "Allah'ım hamd Sanadır

Cuma Duası,  Salatın, övdüğün ve seçtiğin kulun ve Resulün Muhammed'e ve Onun pak aline, ashabına olsun. Bize bu büyük Cuma gününde alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulüne salat ve selam ederek, katından bağışlanma ve kurtuluş ümid etmeyi nasip et. Dua dostlarımın sıkıntılarını bu günde, şimdi, hemen, takdirinle gider ve kurtuluş yolunda hepimize bir kapı aç. Amin"Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra, kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan Sensin. Ey Rabbimiz! işlerimizde muvaffakiyetler ihsan eyle. Yanlış yollara gidenleri gittikleri yoldan döndür. Hanelerimize mutluluk nasip eyle. Kaldırmakta zorlanacağımız yüklerle bizleri imtihan eyleme. Darda ve zorda koyma. Amin.Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve bizlere Cennetini ihsan eyle! Amin...

"Allah herkesin dualarını kabul eylesin" Amin.
 

Yorumlar