Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri açılıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere ait sağlık tesisleri bünyesinde oluşturulacak merkezlerle çocuk ve gençlere tek çatı altında biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yönden destek sunulacak

Google Haberlere Abone ol
Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri açılıyor

Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle Türkiye genelinde Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri (ÇÖZGEM) açılacak.

Bakanlık tarafından hazırlanan Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, Bakanlığa ve üniversitelere ait sağlık tesisleri bünyesinde oluşturulacak ÇÖZGEM'lerin izin, faaliyet ve denetlenmeleriyle ilgili usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, merkezlerde zihinsel özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin biyopsikososyal takip süreçlerinde rolü olan meslek mensupları bir arada hizmet verecek. Böylelikle çocuk ve gençlere tek çatı altında biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yönden destek sunulacak.

MERKEZLER, ÜLKE, BÖLGE VE İL BAZINDA PLANLANACAK

ÇÖZGEM'ler, atıl kapasiteye yol açılmaması ve kaynakların etkin, etkili ve verimli hizmet sunacak şekilde dağıtılması amacıyla demografik yapı ve epidemiyolojik özellikler göz önünde bulundurularak ülke, bölge ve il bazında Bakanlıkça planlanacak.

Yönetmelikte bu çerçevede merkezlerin açılış izinleri ve onaylarıyla ilgili tüm detaylar da düzenlendi.

MERKEZDE KİMLER GÖREV ALACAK?

Merkezlerde, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, çocuk gelişimcisi, hemşire, psikolog, tıbbi sekreter, dil ve konuşma terapisti, iş ve uğraşı terapisti, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı ile değerlendirmelerde ihtiyaç duyulduğu taktirde, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, tıbbi genetik uzmanı, diyetisyen veya diğer meslek mensupları görev alacak.

Çocuk ve genç ruh sağlığı hizmetine ihtiyaç duyan kişiler, ÇÖZGEM'e Bakanlıkça tanımlanmış müracaat kanallarından başvurabilecek. Ayrıca birinci basamak sağlık kuruluşlarınca da hastalar, ÇÖZGEM'e doğrudan yönlendirilebilecek.

ÇOCUK VE GENÇ RUH SAĞLIĞI BİLİMSEL DANIŞMA KOMİSYONU KURULACAK

Yönetmelik kapsamında Kamu Hastaneleri Genel Müdürü ya da görevlendireceği en az daire başkanı düzeyinde bir yetkilinin yanı sıra Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile tıp fakültelerinden uzmanların katılımıyla Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Bilimsel Danışma Komisyonu oluşturulacak.

Komisyon, Türkiye genelinde ÇÖZGEM'lerde verilecek hizmetler ve güncel gelişmeler doğrultusunda oluşturulacak ulusal stratejiler konusunda Bakanlığa görüş bildirme, merkezlerde uygulanacak tedavi programları, merkezlerin yıllık faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yerinde incelenmesi konusunda çalışmalar yürütecek, tavsiye kararları verecek.

Yönetmelik, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Yorumlar