Cami kelimesinin anlamı nedir?

Cami kelimesinin anlamı nedir, cami ne demek köken olarak neyi ifade eder? İşte İslam literatüründe Cami kelimesinin anlamı ve manası:

Google Haberlere Abone ol
Cami kelimesinin anlamı nedir?

Cami kelimesinin anlamı nedir, ne anlama geliyor sorusu son dönemlerde sıklıkla karşımıza çıkan sorulardan biri oldu. Peki, Cami ne demek cami kelimesinin anlamı nedir? İşte İslam metinlerinde ve literatüründe Cami kelimesinin anlamı ve manası:

Cami kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. 

Kelimenin kökü ise "Cem"dir.

Arapça'da Cem kelimesinin anlamı ise "Toplanmak, birleşmek, bir araya gelmek" demektir.

Cami kelimesinin anlamı ise, "Toplayraya getiran, bir aen, buluşturan" demektir.

Cami ifadesi ilk olarak İslam Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından “el-Mescidü’l-câmi‘” yani Cuma namazı için toplanılan mescid anlamında kullanılmıştır. 

Cami kelimesinin tek başına kullanımının ise 10. Yüzyıla denk geldiği belirtiliyor. 

Bu dönemden sonra içinde Cuma namazı kılınabilen, hutbe okunabilen ve binberi bulunan mekanlara Cami denilmiştir. Bunun dışında kalanları "Mescid" denilmiştir. 

Mescid-i Harâm, Mescid-i Nebevî, Mescid-i Aksâ ve genellikle mezhep imamlarıyla ileri gelenlerinin kabirlerinin bulunduğu camilere de mescid denilmektedir.

Mescid, Arapça’da “eğilmek, tevazu ile alnı yere koymak” mânasına gelen sücûd kökünden “secde edilen yer” anlamında bir mekân ismidir.

Osmanlılar döneminde padişahlar tarafından inşa ettirilen büyük camilere “selâtin camileri”, vezirler ve diğer devlet ricâli tarafından yaptırılan orta büyüklükteki camilere bânisinin adına izâfeten sadece cami, küçük olanlara da mescid denilmiştir.

Batı dillerinde cami karşılığı olarak kullanılan mosque, mosquée vb. kelimelerin mescidin farklı telaffuzundan doğduğu söylenmektedir.

“Namaz kılınan yer” demek olan musallâ, Hz. Peygamber döneminde bayram ve cenaze namazı kılınan yerler için kullanılmıştır.

Yol boylarındaki üstü açık mescidlere ise Farsça’da namazgâh denilmiştir.

İlk Cami, Kur’an’ın bildirdiğine göre “insanlar için inşa edilen ilk beyt (mâbed)” Kâbe’dir (Âl-i İmrân 3/96). Rivayete göre onun da ilk bânisi Hz. Âdem’dir. Ebû Zerr’in sorduğu sorular üzerine Hz. Peygamber yeryüzünde ilk mescidin Mescid-i Harâm, ikincisinin ise Mescid-i Aksâ olduğunu açıklamıştır.

Yorumlar