Bugünkü resmi gazete tam metin (14 Nisan 2021)

Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan kararlar ve duyurular belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan kararlar, duyurular ve ilanlar belli oldu. 

İşte resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alanlar: 

YÖNETMELİKLER

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik

Elektrikli Skuter Yönetmeliği

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2021/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 24/2/2021 Tarihli ve 2018/27304 Başvuru Numaralı Kararı

RESMİ GAZETE PDF HALİ

Yorumlar