Bireysel farklılıklarımıza neden saygı duymalıyız? 2. Sınıf Hayat Bilgisi Ödevi kısaca ve özet

Bireysel farklılıklarımıza neden saygı duymalıyız 2. Sınıf Hayat Bilgisi Ödevi, kısaca ve özet şeklinde... farklılıklara saygı insanlar için ne gibi faydalar sağlar, hoşgörülü olmak insan hayatında ne gibi faydalar sağlar?

Google Haberlere Abone ol
Bireysel farklılıklarımıza neden saygı duymalıyız?

Bireysel farklılıklarımıza neden saygı duymalıyız 2. Sınıf Hayat Bilgisi Ödevi, insanlar arasındaki farklılıklar hoş karşılanmalı mı, farklılıklara saygı insanlar için ne gibi faydalar sağlar, hoşgörülü olmak insan hayatında ne gibi faydalar sağlar? Her yıl 2. sınıf öğrencilerine sorulan araştırma sorularının başında yer alan bu sorunun cevabını sizler için özetle buraya aldık. Ancak daha da geniş şekilde yapmak isteyenler için de altta detay ekledik. 

Bireysel farklılıklarımıza saygı duymak insan olmanın bir gereğidir. İnsan oğlu doğuşundan itibaren farklı fiziksel, kültürel, sosyal özellikleri taşır. 

Kimimiz esmer, kimimiz beyaz, kimimiz Türk, kimimiz Kürt, kimimiz Arap, kimimiz sakat, kimimiz uzun kimi kısa olarak dünyaya gelir. 

İnsanoğlu farklı özellikleriyle güzeldir. Her farklı insan dünya için ayrı bir güzelliktir. 

Bireseysel farklılıklarımıza neden saygı duymalıyız, farklılıklara saygı insanlar için ne gibi faydalar sağlar, hoşgörülü olmak insan hayatında ne gibi faydalar sağlar
Bireseysel farklılıklarımıza neden saygı duymalıyız, farklılıklara saygı insanlar için ne gibi faydalar sağlar, hoşgörülü olmak insan hayatında ne gibi faydalar sağlar

 

İnsanların farklı farklı yaratıldığını Allah Kur'an-ı Kerim'de Hücurat Suresi'ndeki 13. Ayette "...Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık..." şeklinde anlatır. 

Dünyanın dört bir yanındaki insanların farklı özelliklere sahip olduğu herkesin malumudur. Sıcak çöl iklimindeki insanlar ile Sibirya bozkırlarında yaşayan insanlar arasında fiziksel olduğu kadar kültürel olarak da farklılıklar bulunur. 

Her insan farklı bir bireydir ve herkesin farklı kişisel özellikleri, kendi düşünceleri vardır. Birlikte yaşamak için birbirimizin fikirlerine ve yaşama şekline saygı göstermeliyiz.

Her insan aynı düşünmek zorunda değildir, herkes farklı bir yaşam tarzına sahiptir ve bu farklılıklara saygı gösterilmezse ortaya kargaşa ve çatışmalar çıkar. Toplumun huzuru kaybolur.

Kimi insanlarla ten rengimiz, kimisi ile ses tonumuz, kimisi ile fiziksel özel­liklerimiz, kimisi ile kültürel özelliklerimiz, kimisi ile dilimiz, kimisi ile dinimiz farklıdır. Bu farklı özellikler insanı insan yapan ayırt edici özellikler değildir. Bu ne­denle bu özellikler birimizi diğerimizden daha önemli ya da kıymetli yapmaz.

Bir insana kültürü, dili, dini ya da ten rengi nedeniyle farklı davranmak ay­rımcılıktır. Ayrımcılık,  hem hukuki hem de ahlaki açıdan insan haklarına aykırıdır.

Her insanın yapısı onu ayrı bir birey yapar. Hepimiz aynı şeyi düşünüyor olsaydık bir sorun yaşadığımızda farklı çözümler üretemezdik ve bazı sorunların içinden çıkamazdık.

Farklı düşündüğü için, bizimle aynı dili,dini paylaşmadığı için diğer insanları dışlarsak ve onlara saygı duymazsak ülkemiz yaşanır bir yer olmaktan uzaklaşır. Her insan doğası gereği farklıdır. Yaşadığı toplum, aile ve arkadaş çevresi insanı diğer insanlardan ayıran özellikler yükler.

Bireseysel farklılıklarımıza neden saygı duymalıyız, farklılıklara saygı insanlar için ne gibi faydalar sağlar, hoşgörülü olmak insan hayatında ne gibi faydalar sağlar
Bireseysel farklılıklarımıza neden saygı duymalıyız, farklılıklara saygı insanlar için ne gibi faydalar sağlar, hoşgörülü olmak insan hayatında ne gibi faydalar sağlar

 

Sonuç olarak bu farklılıklara saygı gösterirsek tüm insanlar huzur içinde yaşar, ülkemiz birlik beraberlik içinde olur.

HOŞGÖRÜLÜ OLMAK İNSANI MUTLU EDER

Hoşgörünün bireylerin daha mutlu ve huzurlu olmasını sağladığını vurgulayan uzmanlar, hoşgörülü kişilerin daha sakin, kolay sinirlenmeyen ve kendilerine güveni olan insanlar olduğunu kaydediyor.

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, toplumsal sağlamlık açısından bireyler arasındaki ilişki ve hoşgörünün önemine işaret etti.

FARKLILIKLAR SOSYAL YAŞAMIN ZENGİNLİĞİDİR

Toplum denildiğinde bir arada ve belirli kurallar içerisinde yaşayan, farklı özelliklere sahip insanların oluşturduğu sosyal yapının anlaşıldığını ifade eden İhsan Öztekin, “Bireylerin farklı ırk, inanç, kültüre ait olmalarına, farklı düşüncelere, görüşlere sahip olmalarına olumsuz anlam yüklememek aksine sosyal yaşamın, insan ilişkilerinin zenginliği olarak görmek gerekir. Bu nedenle farklılıklara hoşgörü ile yaklaşılmalıdır. Farklılıkların çatışmaya dönüşmesini, toplumsal kutuplaşmaların önüne geçilmesini ancak hoşgörü engelleyebilir” dedi.

HOŞGÖRÜNÜN TEMELİ AİLEDE ATILIYOR

Hoşgörünün aile öğrenilen bir kavram olduğunu belirten İhsan Öztekin, “Hoşgörünün temeli ailede atılır. Aile, sevginin, saygının ve hoşgörünün yaşandığı ilk toplumsal ortamdır. Çocuk hoşgörüyü, anne ve babası ile olan ilişkisinde öğrenir” dedi.

Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, şu değerlendirmelerde bulundu: “Her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan bu dönemde hoşgörü en küçük sosyal grup olan aileden başlayıp tüm toplum bireyleri ve sonrasında da uluslararası ilişkilerde kısaca dünyadaki her türlü insan ilişkilerinde etkili olmalıdır. Gerek bireysel ilişkilerde gerekse toplumsal ilişkilerde hoşgörülü olunmasında toplumun tanıdığı ve örnek aldığı kişilerin etkisi ve yönlendirmesi çok büyüktür. Siyasetçiler, kendi alanlarında öne çıkmış ve toplumca kabullenilmiş insanlar, sanatçılar, sporcular hoşgörünün oluşmasında çok etkilidirler. Farklı görüşlerdeki siyasi parti liderlerinin birbirine göstereceği hoşgörü tüm topluma örnek olur ve yayılır.”

ÇIKAR ÇATIŞMALARI HOŞGÖRÜYÜ AZALTIYOR

Hoşgörünün azalmasındaki en önemli nedenlerden birinin çıkar çatışması olduğunu kaydeden İhsan Öztekin, “Eğitimsiz ve geri kalmış toplumlarda, çıkar çatışmasının etkinlik kazanması, hoşgörüyü yok ederek öfke, kin, düşmanlık ve nefret ortamı doğurur. Ayrışmaları ve kutuplaşmayı derinleştirir. Toplumsal düzen ve huzuru ortadan kaldırır” uyarısında bulundu.

HOŞGÖRÜLÜ KİŞİLERİN EMPATİ ÖZELLİĞİ GELİŞMİŞTİR

Hoşgörü gösterebilen kişide empati yapabilme özelliğinin de gelişmiş olduğunu belirten İhsan Öztekin, “Hoşgörülü kişikarşısındaki insanların hata yapabileceğini kabul eder. Kendinin her zaman haklı olamayacağını bilir. Hoşgörü, insanlara ve topluma bilerek zarar veren kişileri, olayları, sorunları yok saymak, boş vermek, aldırmamak değildir. Hoşgörü yapılan her şeyi kabullenmek, her şeye evet demek, sessiz kalmak da değildir. Burada kişi duygularını bastırmadan, ölçülü ve dengeli bir tutum sergileyebilmelidir” dedi.

HOŞGÖRÜNÜN OLMADIĞI YERDE ÖNYARGILAR VAR

Hoşgörünün olmadığı yerde önyargı olduğunu kaydeden İhsan Öztekin, “Hoşgörünün, empatinin olduğu yerde önyargıları yok etmek çok daha kolaydır. Önyargının yok olması da yanlış anlamaları ortadan kaldırarak sağlıklı bir iletişimin yolunu açar, bir birlerini doğru anlamalarını sağlar. Karşılıklı saygı, sevgi ve anlayış ortamı oluşur” dedi.

HOŞGÖRÜLÜ İNSANLAR DAHA MUTLU VE HUZURLU

Hoşgörülü insanların psikolojik yönden daha sağlıklı insanlar olduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, “İlişkilerinde hoşgörülü davranmaları daha mutlu ve huzurlu olmalarını sağlar. Daha sakindir, kolay sinirlenmez. Yaşamın bütün alanlarında başarıya daha kolay ulaşırlar. Kendilerine güveni olan insanlardır. Farklı düşünen insanları düşman gibi görmez, nefret etmez. Daha olgun ve dengelidir. Toplum içinde daha çok sevilir, değer verilir. Diğer insanları daha kolay anlar ve daha rahat iletişime girer. Yalnız kalmaz, sosyal çevresi geniştir” diye konuştu.

Özetlemek gerekirse; 

- İnsanlar birbirlerinin farklılıklarına öncelikle kendi mutlulukları için saygı duymak zorundadır.

- Mutlu ve huzurlu bir toplum oluşması için herkesin birbirine saygı duyması gerekiyor. 

- Farklılıklara saygı duyulmadığında insanlar arasında çatışmalar, huzursuzluklar çıkar. 

- Farklılıklar iyi değerlendirildiği takdirde toplum daha da hızlı gelişir ve büyür. 

- Farklılıklarıyla birbirlerini seven toplumlar daha güçlü olur. 

***

En güzel çocuk oyunları, evde ailecek oynanabilecek oyunlar ve geçmişte sıklıklı oynanan ancak günümüzde unutulan oyunları öğrenmek isterseniz aşağıda:


 

Yorumlar