Bilim insanları Türkiye'ye çekilecek

Türkiye, dünyanın seçkin bilim insanları için çekici hale getirilecek.

Google Haberlere Abone ol
Bilim insanları Türkiye'ye çekilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), dünyanın seçkin üniversitelerinden araştırmacıların ve Türkiye'de özel sektör ile kamuda çalışan, yenilik ve tasarım açısından katkı sağlayabilecek isimlerin, üniversitelerde kısmi zamanlı istihdamının önünün açıldığını duyurdu.

Uygulamayla dünyadaki seçkin araştırmacıların ve Türkiye’de özel sektör ile kamudaki nitelikli beyinlerin birikimlerini üniversitelere aktarması, öğrencilere özel sektör bakış açısı kazandırılması, üniversite-sanayi iş birliğinin kurumsallaşması hedefleniyor.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, "Yükseköğretim Kurumları Dışında Çalışan Doktora Derecesine Sahip Türk veya Yabancı Uyruklu Nitelikli Araştırmacıların Kısmi Zamanlı Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" belirlendi.

Buna göre, araştırma kuruluşlarında çalışan en az doktora derecesine sahip, patent veya tasarım sahibi, fen, mühendislik sağlık alanlarında uluslararası bilimsel dergilerde yayını olan nitelikli Türk veya yabancı araştırmacılar üniversitelerde kısmi zamanlı görev alabilecek.

- İLK 500 İÇİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDEN KABUL EDİLECEK

Yabancı araştırmacılar, YÖK tarafından esas alınan Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU) ve CWTS Leiden Ranking sıralama kuruluşlarının en az üçünün listesinde dünya sıralamasında ilk 500 içinde yer alan üniversitelerden kabul edilecek.

Üniversitelerde kısmi zamanlı çalışacak Türk ve yabancı araştırmacılar, bilimsel araştırma ile uygulamada, Ar-Ge'de yenilik veya tasarım çalışmalarında, bilimsel araştırma projelerinde yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilecek, lisans veya lisans üstü öğretimde ders verebilecek, danışmanlık yapabilecek.

Araştırmacılar, süresi bir yılı geçmemek üzere haftada en az bir gün süreyle üniversitelerde görevlendirilecek.

Kısmi zamanlı olarak görevlendirilmek isteyen araştırmacılar, başvurularını çalışmak istedikleri birime yapacak. Başvurular ilgili birim tarafından incelenecek ve kriterleri sağlayan araştırmacılardan çalıştırılmak istenenlerin kısmi zamanlı görevlendirme teklifleri, ilgili birim yönetim kurulunun gerekçeli uygun görüş üzerine üniversite yönetim kurulunun kararı, kurumların karşılıklı mutabakatı ve rektörün teklifiyle Yükseköğretim Kuruluna gönderilecek. YÖK, bilimsel yayın ve yetkinlikleri dikkate alacağı değerlendirme ile araştırmacıların kısmi zamanlı görevlendirilmelerine onay verecek.

- "DÜNYANIN VE ÜLKEMİZİN SEÇKİN ARAŞTIRMACILARINA ÜNİVERSİTELERİMİZİN KAPILARINI AÇIYORUZ"

YÖK Başkanı Erol Özvar, düzenleme ile dünyadaki ve Türkiye'deki seçkin araştırmacılara üniversitelerin kapılarını açtıklarını belirtti.

Düzenlemenin yükseköğretimin uluslararasılaşma çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını ifade eden Özvar, "Uluslararası tanınırlığı olan yabancı yükseköğretim kurumlarında çalışan ve bilim dünyasının tanınmış Türk veya yabancı uyruklu öğretim üyeleri ve araştırmacılarının ülkemizdeki üniversitelerde çalışmaları teşvik edilecek ve kolaylaştırılacak." ifadelerini kullandı.

Bu sayede üniversitelerin araştırma kapasitelerinin ve yayın üretkenliğinin de olumlu etkileneceğini belirten Özvar, yenilikçi ve girişimci üniversite anlayışının gelişeceğini, üniversitede ve kamuda üretilen bilginin yüksek teknolojili alanlarda sosyal ve ekonomik katma değere dönüştürülmesini teşvik edeceğini vurguladı.

Özvar, ayrıca araştırma altyapılarında, enstitülerde ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan, ancak herhangi bir üniversitenin kadrosunda bulunmayan nitelikli araştırmacıların, bilimsel araştırma, yayın ve proje birikimlerinin ilişkilendirildikleri üniversite ile görünür hale geleceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Alt mevzuat çalışmaları tamamlanan düzenlemeyle üniversiteden sanayiye doğru tek taraflı iş birliğinin sanayiden ve kamudan üniversiteye doğru olması gereken eksikliği de giderilerek çift taraflı bir işbirliğinin tesis edilmesi sağlanacak. Sanayi tecrübesi ve bakış açısı üniversite öğrencilerine aktarılacak. Ayrıca sanayi tecrübesi olan bu araştırmacılar vasıtasıyla mezun olacak öğrencilere özel sektör bakış açısı kazandırılmış olacak ve öğrencilerin mezun olduklarında kolaylıkla iş bulması sağlanacak."

Yorumlar