Atom adını veren bilim insanı kimdir?

Atom adını veren bilim insanının kim olduğu merak ediliyor.

Google Haberlere Abone ol
Atom adını veren bilim insanı kimdir?

Atom adını veren bilim insanı kimdir, tarihte ilk atom adını kullanan bilim adamı veya bilim insanı olarak kim kabul edilir sorusu son dönemlerde merakla soruluyor. 

ATOM ADINI VEREN BİLİM İNSANI KİMDİR?

Tarihte "atom" adını ilk kullanan bilim insanı Yunan fbilim insanlarından Demokritos'tur. 

Atom kelimesi Yunanca kökenli bir terimdir. Anlamı ise "bölünmez" demektir. 

Fen bilimlerinde ise atomun tanımı için, "Maddenin en küçük yapı taşıdır" ifadesi kullanılır.

İlk kullanılış şekli ise "Atomus"tur. 

Bu kullanımı ortaya atan ilk kişi MÖ 440'lı yıllarda yaşamış Demokritos'tur.

Gözle görülmesi imkânsız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı tünelleme mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) vb. ile incelenebilir.

Bir atomda, çekirdeği saran negatif yüklü bir elektron bulutu vardır.

Çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. Atomdaki proton sayısı elektron sayısına eşit olduğunda atom elektriksel olarak yüksüzdür.

Elektron ve proton sayıları eşit değilse bu parçacık iyon olarak adlandırılır. İyonlar oldukça kararsız yapılardır ve yüksek enerjilerinden kurtulmak için ortamdaki başka iyon ve atomlarla etkileşime girerler.

ATOMUN TARİHÇESİ

Aristoteles'e göre atomun yapı taşları: Ateş, su, toprak ve havadır.

Modern atom kavramı ise 1803 yılında John Dalton tarafından ortaya atıldı.

John Dalton, kimyasal reaksiyonlarda maddenin tam sayılarla belirlenen oranlarda tepkimeye girdiğini gösterdi ve dolayısıyla, maddelerin atom denen sayılabilir ama bölünemez parçalardan oluştuğunu ifade etti.

1869 yılında Rus kimyacı Dmitri Mendeleyev o zaman için bilinen elementleri düzenleyen bir periyodik tablo geliştirdi.

J.J. Thomson 1897 yılında elektronu keşfetti.

1911 yılında Ernest Rutherford günümüz atom modelinin temelini teşkil eden yapıyı ortaya koydu: atomun, kütlesinin büyük bir kısmını oluşturan bir çekirdek ve bu çekirdek etrafında dönen elektronlardan oluşmaktadır. Rutherford çekirdeği oluşturan pozitif yüklü parçacığa proton adını verdi.

1932 yılında James Chadwick nötronu (adı, elektrik yükü 0 olduğundan, yani nötr olduğundan, nötron olmuştur.) buldu ve bu sayede 1935'te Nobel Fizik Ödülü'nü aldı.

Daha sonra kuantum teorisi doğrultusunda Niels Bohr, Bohr atom modelini ortaya attı.

Yorumlar