Annelerle ilgili Kur'an-ı Kerim'den ayetler

Anneler ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok surede ayet bulunmaktadır. Özellikle annelik hakkı üzerinde durulan ayetlerde, genel olarak anneliğin kutsallığı öne çıkarılır. İşte Kur'an-ı Kerim'de geçen annelerle ilgili ayetlerden bazıları:

Annelerle ilgili Kur'an-ı Kerim'den ayetler - Sayfa 1

Nisa Suresi, 36. Ayet'te şöyle buyrulur: 

“Allah’a kulluk edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın! Anneye, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya ve ellerinizin altında bulunanlara (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın! Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez!”

Annelerle ilgili Kur'an-ı Kerim'den ayetler - Sayfa 2

İsra Suresi 23. ve 24. Ayetlerde şöyle buyrulur:

“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, annenize ve babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine öf! bile deme! Onları azarlama! İkisine de güzel söz söyle! Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de Sen onlara (öyle) rahmet et (diyerek dua et!)”

Annelerle ilgili Kur'an-ı Kerim'den ayetler - Sayfa 3

Kur'an-ı Kerim'de Anekbut Suresi 8. Ayet'te şöyle denilir: 

“Biz insana, anne babasına en güzel bir biçimde davranmasını emrettik...”

Annelerle ilgili Kur'an-ı Kerim'den ayetler - Sayfa 4

Lokman Suresi 14. Ayeti'nde ise Allah C.C. şöyle buyuruyor: 

“Biz insana, anne babasına (en güzel bir biçimde davranmasını) emrettik. Çünkü annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. O halde Bana ve annene babana şükret! Dönüş Banadır.”