Amber Yolu nedir, hangisidir, diğer adı nedir?

Amber Yolu nedir, hangisidir, diğer adı nedir, soruları dünya ticaret tarihi açısından son derece önemli olan konuda araştırma yapan insanların sıklıkla cevabını merak ettiği sorulardır. İşte Amber Yolu olarak bilinen yolun asıl adı ve hikayesi:

Google Haberlere Abone ol

Amber Yolu nedir, hangisidir, diğer adı nedir, dünya ticaretindeki önemi nedir, ne zaman ve nereden geçerdi? 

Amber Yolu olarak bilinen dünya ticaret yollarının ana güzergahlarından biri oluşturan yolun aslında farklı bir adı var. Bu ad "Kehribar Yolu"dur. 

Peki, Amber Yolu nereden nereye uzanırdı, bu yolu kimler kullanırdı, bu yolda ne ticareti yapılırdı; hangi devletler döneminde Amber Yolu kullanıldı?

Amber Arapça bir kelime olup anlamı ise "Amber Balığı"ndan çıkarılan güzel koku anlamına gelir. 

Amber aynı zamanda değerli bir taşın adı olmakla birlikte; bütün güzel kokulara verilen genel bir ad olarak da kullanılır. 

Amber Yolu nedir, hangisidir, diğer adı nedir

Amper Yolu'nun adını aldığı değerli taş

Amber, bir çam ağacı türünün milyonlarca yılda fosilleşmesiyle oluşan reçinesidir. Şifası bol Kehribar taşı, bugün süs eşyası ve takı yapımında kullanılıyor. Açık sarıdan kızıla kadar çeşitli renklerde yarı saydam ve kolay kırılabilen bir fosildir. Bir yere gömüldüğü zaman ufak cisimleri kendine çekme özelliği kazanabilen bir taştır. 

 

Amber kelimesinin bir diğer anlamı ise "Kehribar"dır. Aslında ticaret yolu olarak kullanılan yolun da gerçek ismi "Kehribar Yolu"dur. Kehribar Yolu, antik çağda Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'nden çıkarılan kehribar taşlarının güneye, Adriyatik Denizi'ne ve Akdeniz'e taşındığı birçok ticaret yoluna verilen addır.

Roma İmparatorluğu dışında, tarih öncesi dönemde üzerlerinde Kehribar’ın Alp Dağları ülkelerine ve İtalya'ya kadar taşındığı çok az ticaret yolu var olmuştur. Roma İmparatorluğu'nun sınırlarını Tuna Nehri'ne kadar genişletmesi ile MÖ 1. yüzyılın başlarında Augustus ve Tiberius dönemlerinde imparatorluğu boydan boya kat eden devlet yolu olarak ticaret yollarının (Antik Roma Yolları) yapıldığı tahmin edilmektedir.

Roma İmparatorluğu’na bağlı Pannonina eyaletinin başkenti Carnuntum ile Aquileia şehri arasında bulunan, kış şartlarına uygun ulaşım olanakları sağlayan bağlantıya Roma Kehribar Yolu denmektedir ve bu yol Antik Roma yollarına bağlıdır. Bu Roma yolu bütün Antik Roma yollarının kayıtlı olduğu Tabula Pertingeriana’da kayıtlıdır. Ünlü yazar ve filozof Büyük Philius’un (MS 23 – 79) yazdıklarına göre kehribar, Baltık Denizi kıyılarından Aquleia şehrine bu yol üzerinden taşınmıştır ve yol adını bundan almıştır.

Roma öncesi dönemde de önemli bir ticaret yolu olan bu yol Aşağı Avusturya eyaletinde Morava Nehri'ni takip eder ve Viyana’nın yaklaşık 50 km doğusunda, Carnuntum şehrinde Tuna Nehrine karışır. Carnuntum yolu, Alp geçitlerini geçtikten sonra günümüzde Slovenya’ya ait Emona (Laibach, Ljubljana) ve Poetovio (Ptuj/Pettau) eyaletleri ile Macaristan eyaletleri olan Scarabantia (Sopron/Ödenburg) ve Savaria (Szombathely/Steinamanger) üzerinden geçerek Aquileia’ya varır. Kehribar yolu üzerinde Sopron ve Szombathely arasında, Avusturya’nın Burgenland eyaletinde Roma için büyük öneme sahip olan Kelt’lere ait bir demir madeni elde etme bölgesi bulunmaktaydı. Bu bölgede günümüze kadar kalmış yolun bir bölümü koruma altına alınmıştır. MS 3. ve 4. yüzyıllarda İtalya ile Carnuntum arasındaki bu bağlantı, önemini yitirmiştir. Roma kehribar yolu’nun modern yapılar nedeniyle kaybolmamış olan bölümlerine tahıl ekim alanlarında kuşbakışı fotoğraflama yöntemi yoluyla yapılan arkeolojik araştırmalarda ya da taşlar yoluyla yeni sürülmüş tarım arazilerinde izlerine rastlanmaktadır.

Baltık kehribar taşı, eosen dönemde günümüz İskandinav topraklarında, Baltık bölgesinde ve Rusya’da yer alan geniş ormanlık alanlarda oluşmuştur. Oluştukları yerlerden sel suları yoluyla ormanın güneyine, deniz alanına doğru sürüklenmiş ve üzerlerini kum ve çakıl taşlarının kaplanması ile mavi toprak olarak bilinen tabaka meydana gelmiştir. Bu yataklar şüphesiz Antik dönemde de, hatta daha erken dönemlerde de bilinmekteydi. Ayrıca kehribar taşlarının bulunduğu kıyı bölgelerinde yaşayanların kehribar taşlarından süs eşyalar imal etmiş oldukları ve kehribar ticareti yapmış oldukları da bilinmektedir.

Yaklaşık 12 milyon yıl önce sona eren buzul çağ sırasında mavi toprağa ait tabakalar büyük miktarda kopmuş ve iç kesimlerde kalmıştır. Bu yüzden kehribar, buz devrinden kalma buzul sınırlarında ve buz kütlelerinin çözülmesi ile meydana gelen erimiş kar sularında karşımıza çıkabilir. Her ne kadar Rusya’ya bağlı Samland adasındaki mavi topraklar altından çıkanlarla karşılaştırılamaz olsa da iç bölgelerde mavi toprak tabakalarının bir bütün olarak bulundukları yerlerde kehribar yığınlarına da rastlamak mümkün olabilir.

Bu tür yataklarda yapılması hedeflenen çalışmalar geçmiş zamanlarda da sürekli gerçekleşmiştir. Fakat elverişli koşulların oldukça sınırlı ve eski zamanlarda var olan teknik olanakların kısıtlı olmasından dolayı kazıların geniş yapılmalarına izin verilmemesi nedeniyle çalışmalar sistemli bir şekilde uzun sürelerle yürütülememiştir. Eski zamanlarda iç kesimlerdeki kehribar rezervlerinin kullanılıp kullanılmadıkları ve kullanıldılarsa ne zaman ve ne ölçüde kullanıldıkları bir tartışma konusudur. İç kesimlerde bulunan kehribarın elde edilmesi günümüzde genelde yüzeyde bulunanların toplanmasından ibaret olduklarını kabul etmek gerekmektedir. Yine de bazı arkeologlar yapılan kazılarda Ortaçağ ve Antik Çağ’da sistemli bir çıkarma işleminin olduğunu tamamen reddetmemektedirler.

Kehribar ticaretinin yapıldığı ticaret alanları aracı tüccarlar (komisyoncular) için sadece aktarma yeri değil, aynı zamanda ticaret mallarının teşvik edildiği yerlerdi.

İç bölgelerde bulunan toplu kehribar rezervlerine örnekler:

Polonya Torun ve Eberswalder şehirlerinin kum vadileri ile geniş ve düz vadilerde düzenleme ve baraj inşaatları sırasında kehribar yığın alanları bulunmuştur. Arkeologlar günümüz Polonya’sının bu bölgesinde bir ticaret merkezi olduğunu tahmin etmektedirler.

Diğer ticaret yolları

Kuzey Denizi rotası (İngiltere’den ve İngiltere üzerinden)

En eski kara yolu olan doğu rotası (Weichsel Nehri)

Orta Almanya kara rotası (Oder ve Elbe Nehirleri)

Batı Almanya kara rotası (Ren ve Maas Nehirleri)


 

Yorumlar