Allah'ın 99 ismi ve Türkçe anlamları (Esma'ül Hüsna ve anlamı) TAM LİSTE

Allah'ın 99 ismi yani Esmaül Hüsna hangileridir ve anlamları nedir? Esmaül Hüsna'nın anlamı nedir, en güzel isimler olan Esmaül Hüsna kaç tanedir?

Google Haberlere Abone ol

Allah'ın 99 ismi yani Esmaül Hüsna, en güzel isimler demektir. Yüce Rabbimiz her şeyin yaratıcısı olan Allah'ın 99 tane ismi vardır. Her birinin anlamı Allah-u Teala'nın zatını ve sıfatlarını anlatır.

Esma-ül Hüsna, Allah'ın 99 ismi ve anlamları şöyledir: 

1.    ALLAH c.c.    Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan.     
2.    Er-Rahmân    Rahmetiyle muamele eden, esirgeyen.     
3.    Er-Rahim    Merhamet eden, bağışlayan.     
4.    El-Melik    Mülkün gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.     
5.    El-Kuddûs    Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.     
6.    Es-Selâm    Kullarını selâmete çıkaran.     
7.    El-Mü’min    Gönüllerde iman ışığı uyandıran.     


8.    El-Müheymin    Gözeten ve koruyan.     
9.    El-Aziz    Mağlup edilmesi asla mümkün olmayan.     
10.     El-Cebbâr    İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.     
11.     El-Mütekebbir    Her şeyde büyüklüğünü gösteren.     
12.     El-Hâlık    Her şeyi yoktan var eden.     
13.     El-Bârî    Her şeyi uygun bir tarzda ve birbirine uygun yaratan.     
14.     El-Musavvir    Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden.     
15.     El-Gaffâr    Kullarının günahlarını örten, günahlarını bağışlayan.     
16.     El-Kahhâr    Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan.     
17.     El-Vehhâb    Çok fazla ihsan eden.     
18.     Er-Rezzâk    Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.     
19.     El-Fettâh    Her türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.     
20.     El-Alîm    Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.     
21.     El-Kâbıd    Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.     
22.     El-Bâsıt    Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.     
23.     El-Hâfıd    Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan.     
24.     Er-Râfî    Yukarı kaldıran, yükselten.     
25.     El-Muiz    İzzet verip ağırlayan.     
26.     El-Muzil    Zillete düşüren, hor ve hakir eden.     


27.     Es-Semî    Her şeyi işiten.     
28.     El-Basîr    Her şeyi gören.     
29.     El-Hakem    Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten.     
30.     El-Adl    Son derece adaletli olan.     
31.     El-Latîf    İşlerin bütün inceliklerini bilen.     
32.     El-Habîr    Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.     
33.     El-Halîm    Yumuşak davranan, hilmi çok olan.     
34.     El-Azîm    Pek azametli ve büyük olan.     
35.     El-Gafûr    Çok bağışlayan, magfireti çok olan.     
36.     Eş-Şekûr    Kendi rızası için yapılan iyi işleri, ziyadesiyle mükafatlandıran.     
37.     El-Aliyy    Çok yüce. Pek yüksek olan.     
38.     El-Kebîr    Büyüklüğünde hudut olmayan.     
39.     El-Hafîz    Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla tutan.     
40.     El-Mukît    Yaratılmış her şeyin azığını veren.     
41.     El-Hasîb    Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran.     
42.     El-Celîl    Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.     
43.     El-Kerîm    Çok ikram edici. Keremi ve mağfireti bol olan.     
44.     Er-Rakîb    Bütün varlıklar üzerine gözcü olan.     
45.     El-Mücîb    Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren.     


46.     El-Vâsî    Lütfu bol olan.     
47.     El-Hakîm    Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan.     
48.     El-Vedûd    İyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan.     
49.     El-Mecîd    Şanı çok büyük ve çok yüksek olan.     
50.     El-Bâis    Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran.     
51.     Eş-Şehîd    Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.     
52.     El-Hakk    Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.     
53.     El-Vekîl    İşlerini kendisine bırakanların işini düzelten ve her şeyin iyisini temin eden.     
54.     El-Kaviyy    Pek kuvvetli. Pek güçlü olan.     
55.     El-Metîn    Çok sağlam olan.     
56.     El-Veliyy    İyi kullarına, gerçek mü’minlere dost olan.     
57.     El-Hamîd    Her türlü hamd ve övgüye layık olan.     
58.     El-Muhsî    İstisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen.     
59.     El-Mübdi    Bütün mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan.     
60.     El-Muid    Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.     
61.     El-Muhyî    İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.     
62.     El-Mümît    Ölümü yaratan, öldüren.     
63.     El-Hayy    Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.     
64.     El-Kayyûm    Gökleri, yeri ve her şeyi tutan.     
65.     El-Vâcid    İstediğini, istediği vakit bulan.     
66.     El-Mâcid    Kadri büyük, keremi bol olan.     
67.     El-Vâhid    Tek olan.     
68.     Es-Samed    Sığınacak tek dayanak olan.     
69.     El-Kâdir    Her şeye gücü yeten, her istediğini yapmaya kâdir olan.     
70.     El-Muktedir    Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.     
71.     El-Mukaddim    İstediğini ileri geçirip, öne alan.     
72.     El-Muahhir    İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.     
73.     El-Evvel    Başlangıcı olmayan, ilk olan.     
74.     El-Âhir    Bitişi olmayan, son olan.     
75.     Ez-Zâhir    Açıkca bilinen, âşikâr olan.     
76.     El-Bâtın    Gizli olan.     
77.     El-Vâlî    Her şeyi tek başına idare eden.     
78.     El-Müteâlî    Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâl ve tavırdan münezzeh olan.     
79.     El-Berr    Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.     
80.     Et-Tevvâb    Tövbeleri kabul eden.     
81.     El-Müntakim    Suçluları adaletiyle cezalandırıp intikam alan.     


82.     El-Afüvv    Affı ve rahmeti çok olan, bağışlayan.     
83.     Er-Raûf    Pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen.     
84.     Mâlikü’l-Mülk    Mülkün ebedi sahibi olan.     
85.     Zü’l- Celal-i ve’l-İkram    Her türlü büyüklüğün, her türlü keremin sahibi olan.     
86.     El-Muksıt    Bütün işleri birbirine uygun ve denk yapan.     
87.     El-Câmî    İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.     
88.     El-Ganîyy    Çok zengin olan.     
89.     El-Muğnî    İstediğini zengin eden.     
90.     El-Mânî    Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.     
91.     Ed-Dâr    Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.     
92.     En-Nâfi    Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan.     
93.     En-Nûr    Alemleri nurlandıran.     
94.     El-Hâdî    Hidayete ve doğru yola erdiren.     
95.     El-Bedî    Örneksiz, misilsiz, hayret verici nice âlemler icad eden.     
96.     El-Bâki    Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.     
97.     El-Vâris    Servetlerin gerçek sahibi olan.     
98.     Er-Reşid    Bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran.     
99.     Es-Sabûr    Çok sabırlı olan.

Yorumlar

Draven Main Allahım babaannemi dövdüm affet lütfen
berkay aynen
celal seni çok seviyorum ALAHIM
Aruke Allah ı'm sen en büyüksün sen en iyisisin
Aruke Allah I'm sen en büyüksün