Afet bölgesi ilan edilince ne oluyor? Afet bölgesi ne demek?

Afet Bölgesi ilan edilmesi ne anlama geliyor, ilan edilen bölge için alınan karar tam olarak ne ifade ediyor soruları alınan son kararla birlikte yeniden gündem oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün itibarıyla Karadeniz Ereğli ilçemiz Genel Hayatı Etkili Afet Bölgesi ilan edildi." dedi.

Google Haberlere Abone ol
Afet bölgesi ilan edilince ne oluyor? Afet bölgesi

Afet Bölgesi ne demek afet bölgesi ilan edilince ne oluyor, afet bölgesine ne gibi yardımlar yapılır? Afet bölgesi deprem, toprak kayması, sel, yangın, kaya düşmesi ve çığ gibi olayların görüldüğü ve her an gerçekleşebileceği yerlere denir. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün itibarıyla Karadeniz Ereğli ilçemiz Genel Hayatı Etkili Afet Bölgesi ilan edildi." dedi. Açıklama sonrasında, Afet bölgesi ilan edilince ne oluyor? Afet bölgesi ne demek? soruları da yeniden gündem oldu.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLENCE NE OLUYOR?

Afet bölgesi, doğal afetlerin meydana geldiği veya meydana gelme olasılığı yüksek olan alanlardır. Bu alanlar deprem, sel, heyelan, fırtına gibi doğal afetlere maruz kalabilecek yerlerdir. Afet bölgesi kavramı, afet yönetimi ve planlaması açısından önemlidir ve bu bölgelerde alınması gereken önlemler ve yapılması gereken hazırlıklar farklılık gösterebilir.

Doğal afetler, insan yaşamı ve çevresi üzerinde ciddi etkilere sahip olabilen olaylardır. Bu etkilerin azaltılması ve afetlerin yönetilmesi için, afet bölgesi kavramı önem kazanmaktadır. Afet bölgesi, genellikle deprem, sel, heyelan, fırtına gibi doğal afetlerin sıkça görüldüğü veya bu tür afetlerin meydana gelme olasılığı yüksek olan alanlar olarak tanımlanabilir.

Afet bölgesinde yer alan şehirler, kasabalar, köyler, limanlar, barajlar, hidroelektrik santralleri, nükleer santraller gibi yapılar, afet riski nedeniyle özel önlemler gerektirir. Bu yapıların tasarımı ve inşası, afet riski göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Afet bölgesindeki insanların hayatını, malını ve çevreyi korumak için deprem, sel, heyelan gibi afetlere karşı alınacak önlemler, planlamalar ve hazırlıklar önemlidir. Bu bağlamda, afet bölgesindeki insanların eğitimi, bilinçlendirilmesi ve afetlere karşı hazırlıklı olmaları için çalışmalar yapılmalıdır.

Afet yönetimi, afet bölgesindeki afet riskini azaltmak ve afetlerin etkilerini en aza indirmek için yapılan çalışmaların tümünü kapsar. Afet bölgesindeki afetlerin yönetimi, ulusal ve yerel düzeyde afet yönetim planları ve afet yönetim merkezleri aracılığıyla yürütülmektedir. Bu merkezler, afet öncesi, afet sırasında ve afet sonrasında yapılacak çalışmaları planlayarak, afet riskinin azaltılmasına ve afet sonrası iyileşme sürecinin hızlandırılmasına yardımcı olurlar.

Sonuç olarak, afet bölgesi kavramı, doğal afetlere maruz kalabilecek alanların belirlenmesi, bu alanlarda alınacak önlemlerin planlanması ve afetlerin yönetimi açısından önemlidir. Afet bölgesindeki insanların bilinçlendirilmesi ve afetlere karşı hazırlıklı olmaları, afetlerin etkilerinin en aza indirgenmesinde büyük önem taşır.

Bir yerin afet bölgesi ilan edilebilmesi için şu şartlar aranır: Hane sayısının 100’den az olan yerlerde konutların 1/10’nun, nüfusu 50.000 den az olan il ve ilçelerde en az 50 binanın, nüfusu 15.000’den fazla olan il ve ilçelerin mahalle teşkil eden kesimlerinde en az 10 binanın yıkılması veya onarımı mümkün olmayacak derecede ağır hasar görmesi

Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması

Tarım ürünlerinden en az 1/3’nün zarar görmüş olması

O yerdeki yol, su elektrik, kanalizasyon gibi kamu tesislerinin kullanılmayacak veya çalışamayacak derecede hasar görmüş olması

Ulaşım imkanlarının çok sınırlı olması.

HANGİ İMKANLAR SAĞLANIR?

Bütün sağlık hizmetleri, o bölgedeki herkese ücretsiz verilir. Devlet hastanelerinin yanı sıra, askeri hastanelerde ve özel hastanelerde bulunan hastalara da ücretsiz bakılır.

Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenecek yardımları yapmakla zorunlu tutulur.

Yapılardaki hasarı tespit etmek için, gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilir. Bunun için ilgili bakanlıklar, hükümet tarafından bölgede görevlendirilir.

Bölgedeki yurttaşlar, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilir ve bilinçlendirilir.

Kamu personellerine düzenli bir şekilde yolluk, harcırah, avans ödenir.

Bölgedeki her bir ailenin ve her bir bireyin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirilir.

Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenir. Binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildirilir. (Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunabilir.)

Bütün binalar ve yapılar için ayrı ayrı hasar tespit raporu düzenlenir. Hazırlanan hasar tespit raporlarına 30 günlük itiraz hakkı bulunur. Hasar görmüş binaların tamiri yapılıncaya kadar içine girilmesine izin verilmez. Evleri yıkılmış veya zarar görmüş yurttaşlara yeni ev tahsis edilir. Esnaflar için bütün bankalarda faizsiz kredi imkanı sağlanır.

Bütün şirketlerin, esnafların ve ya kişilerin devlet birimlerine ve bankalara olan borçları silinir veya borç süresi uzatılır. Bir yıl içinde tamir ettirilmeyen binalar yıkılır. Afet bölgelerinde fen kurullarınca tehlikeli görülen yerler yapı ve ikamet için yasaklanır. İmar planının değiştirilmesi gereken yerlerde, planlar 5 ay içinde yaptırılır. İzin verilen geçici baraka inşaatının 1 yıl içinde yıkılması zorunlu olur. Afetzedelerin taşınmasını gerektirecek durumlarda, bütün giderler bakanlık tarafından karşılanır.

Eğitimi aksayan öğrencilere ek sınav imkanı sağlanır ve merkezi sınavlarda (YGS-LYS,SBS, ALES gibi) öğrencilere ek puan verilir.

Vergi ertelemesi uygulanacak

Esnafa yönelik SGK prim ödemeleri ertelenecek

Eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacak

Esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek

Acil destek paketi hazırlanacak

İş yeri ve araç zararlarının karşılanması için destek sağlanacak

DOĞAL AFETLER NELERDİR?

Doğal afetler, insan yaşamı ve çevresi üzerinde ciddi etkilere sahip olan olaylardır. Afet çeşitleri, doğal afetlerin türüne göre değişebilir. En sık görülen afet türleri şunlardır:

  1. Deprem: Yeryüzünde oluşan kırıklar ve fay hatları nedeniyle yer kabuğunda meydana gelen hareketlenmeler sonucu ortaya çıkan depremler, en sık rastlanan doğal afet türlerinden biridir.

  2. Sel: Yoğun yağışlar, nehirlerin taşması, barajların aşırı dolması gibi nedenlerle meydana gelen su baskınları, sel olarak adlandırılır.

  3. Heyelan: Yamaçların kayması, toprak veya kaya parçalarının yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkan doğal afetlerdir.

  4. Fırtına: Şiddetli rüzgarlar, yağmur, kar, dolu, şimşek, gök gürültüsü gibi doğal olaylar sonucu ortaya çıkan fırtınalar, hasara yol açabilir.

  5. Yanardağ patlaması: Yanardağlardaki lav akımları, patlamalar, gaz çıkışları gibi doğal olaylar, çevrede ciddi zararlara ve can kaybına neden olabilir.

  6. Tsunami: Depremler, deniz altı volkanik patlamalar, çığlar veya deniz altı heyelanlar gibi nedenlerle denizde meydana gelen dalga hareketleri sonucu ortaya çıkan tsunami, kıyı bölgelerinde büyük yıkımlara neden olabilir.

  7. Kuraklık: Yağışların düşük olması veya olmaması nedeniyle meydana gelen kuraklık, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyerek ekonomik kayıplara neden olabilir.

Bu afetlerin her biri farklı etkilere sahip olabilir ve afet yönetimi için farklı önlemler gerektirebilir. Afetlerin önceden tahmin edilemeyebileceği, ancak afet bölgesinde yaşayan insanların afetlere karşı hazırlıklı olmalarının, afetlerin etkilerini en aza indirgeme açısından büyük önem taşıdığı unutulmamalıdır.

Yorumlar