Adem Sözüer kimdir? Adem Sözüer nerelidir, kaç yaşında? Biyografisi

Adem Sözüer'in kim ve nereli olduğu merak edilirken, kaç yaşında uzmanlık alanı nedir soruları da merakla cevap arıyor. Hukukçu Sözüer son olarak katıldığı bir televizyon programında baroların düzenlediği gösterilere destek vermişti.

Google Haberlere Abone ol
Adem Sözüer kimdir, nerelidir?

Prof. Dr. Adem Sözüer kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi okuldan mezundur, uzmanlık alanı nedir? İşte Prof. Dr. Sözüer'in biyografisi: 

ADEM SÖZÜER KİMDİR?

Prof. Dr. Adem Sözüer 1957 yılında Rize'nin İkizdere ilçesinde doğdu.

Lise eğitimin Van'da tamamlayan Sözüer, üniversite eğitimini ise İstanbul'da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde tamamladı. 

Eğitim fakültesinden mezun olmadan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girerek hukuk alanında eğitim almaya karar verdi. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1983 yılında mezun olan Sözüer, bir süre İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi nda da çalışmıştır.

Akademik hayata Kayıhan İçel'in asistanı olarak başlayan Adem Sözüer, 1987 yılında yüksek lisansını tamamlamış, 1993 yılında hukuk doktoru ünvanını, 2000 yılında ise ceza hukuku doçenti ünvanını iktisap etmiştir.

İzzet Özgenç ile birlikte 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Hukuku Reformu'nun baş mimarlarından olan Adem Sözüer, 2008 yılında Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı'nda profesör olmuştur. Alman ceza hukuku doktrini alanında engin bir birikime sahip olan Sözüer, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığına, 2013 yılında yine bu göreve ikinci kez atanmıştır. Bu görevinin dışında İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ceza hukuku alanında ders vermektedir.

5 Şubat 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi'nin hazırladığı Yeni Anayasa Çalışmalarına katılmış ve "Şu veya bu sebeple süreç yavaşlatılmamalı. Halkın büyük beklentisi var. Kimsenin zoru ve baskısı olmadan yapılan yeni bir anayasa istiyoruz." diyerek sürece destek vermiştir.

Bunun yanında Sözüer'in fikir babası olarak başlattığı ve dünyada bir ilk niteliğinde olan “Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali”'nin de başkanlığını yürütmektedir. 

Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Hukuk Fakültesi, 2008 - Devam Ediyor

Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Hukuk Fakültesi, 2000 - 2008

MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER

Araştırma Enstitüsü Müdürü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Hukukuk Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, , 12.05.2015 - Devam Ediyor

Araştırma Enstitüsü Müdürü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, , 23.02.2012 - Devam Ediyor

Dekan, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi, , 25.02.2009 - 15.08.2017

Bölüm Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kamu Hukuku, , 05.03.2008 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı, , 05.03.2008 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi, , 09.10.2001 - 16.02.2004

PROF. ADEM SÖZÜER'İN VERDİĞİ DERSLER

Ceza Hukukuna İlişkin AİHM ve Bireysel Başvuru Kararları, Doktora, 2014-2015

Erasmus Seminar Programme, Lisans, 2014-2015

Ceza Muhakemesi Hukuku, Lisans, 2014-2015

Kriminoloji I ve II, Lisans, 2014-2015

Kamu Hukukunun temel Kavramları, Lisans, 2014-2015

Copparatıve Crımınology And Crınımal Law (Karşılaştırmalı Kriminoloji ve Ceza Hukuku), Lisans, 2014-2015

Yönetilen tezler

Doktora, A.Baytaz, "Kanunilik İlkesi Bağlamında Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Yorum", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2015.

Doktora, Ö.Dinçtürk Şenel, "Türk Ceza Reformu Bağlamında Bilirkişilik", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2015.

Doktora, M.Dündar, "İngiliz ve Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Hukuka Aykırı Deliller", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2014.

Doktora, K.Yaşar, "Ceza Hukukunda Olası Kast ve Bilinçli Taksir", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Doktora, K.İlimoğlu, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İçtihat Hukuku Işığında Savunma Hakkı ve Silahların Eşitliği İlkesi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Doktora, F.Acil, "Türk Ceza Hukuku Genel İlkelerin Disiplin Suçları bakımından İncelenmesi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Doktora, F.Özdemir, "Suça Sürüklenen Çocukların Muhakemesinde Soruşturma Evresi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Doktora, A.Boyaci, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Silahların Eşitliği ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Doktora, A.Köşşekoğlu, "Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Doktora, E.Saritaş, "Suç işlemek amacıyla örgütlenme suçları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Doktora, M.Kartal, "Kamu davasının açılmasında cumhuriyet savcısının takdir yetkisi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Doktora, M.Çakir, "Türk Ceza Hukukunda Rüşvet Suçu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Doktora, E.Bekar, "Objektif Cezalandırılabilme Koşulları ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Doktora, S.Işika, "Gönüllü Vazgeçme", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Doktora, T.Kelep Pekmez, "Ceza Muhakemesinde Gerekçe", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Doktora, R.Erbaş, "Türk Ceza Kanununda Görünüşte İhmali Suçun Koşulları ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Doktora, N.Tekin, "Ceza Hukuku ve Adli Bilimler Açısından Belgede Sahtecilik Suçları ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Doktora, H.Yazici, "Suç Politikasının Temel İlkeleri Açısından Yeni Türk Ticaret Kanununda Ceza Hukukuna Ait Düzenlemeler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Doktora, G.Atilla Öztürk, "Türk Ceza Kanununda Müstehcenlik Suçu ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Doktora, Y.Baba, "Haksızlık İçeriğindeki Azlığın Cezalandırılma Üzerindeki Etkisi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Doktora, M.Demirel, "Suça İştirakte Bağlılık Kuralı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Doktora, H.Yaylagül, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı Bağlamında Kolluğun Yetkileri ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Doktora, V.Kafes, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Doktora, M.Mahmutoğlu, "Dijital Deliller", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Doktora, E.Cankurt, "Tıbbi Müdahale ve İnsan Üzerinde Deney Bağlamında İlgilinin Rızası", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Doktora, A.Akyazan, "Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk hukukunda Terörizmin Finansmanına İlişkin Suçlar ve Tedbirler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Doktora, S.Aydin, "AİHM Bağlamında Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Yüksek Lisans, C.Koç, "İnsanlığa Karşı Suçların Bir Unsuru Olarak Devlet Politikası "Roma Statü'sündeki İzdüşümleri"", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.

Yüksek Lisans, E.Ünal, "Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme (TCK m.85)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.

Yüksek Lisans, M.Aydin, "Türk Ceza Kanununda İnsan Ticareti Suçu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.

Yüksek Lisans, E.Kuşkonmaz, "Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2013.

Yüksek Lisans, M.Demirel, "Amirin Emrini Yerine Getirmenin Ceza Sorumluluğuna Etkisi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.

Yüksek Lisans, E.Horzum, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Bağlamında Yasak Sorgu Yöntemleri ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.

Yüksek Lisans, A.Kapusuzoğlu, "Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2011.

Yüksek Lisans, M.Kaplan, "Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Ceza Hukukunda Anonim Tanıklık", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.

Yüksek Lisans, E.Uzunkaya, "Adli Kontrol", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.

Yüksek Lisans, E.Bekar, "Türk ve Amerikan Hukukunda Zorunluluk Hali ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2011.

Yüksek Lisans, Y.Baba, "Türk Ceza Kanununda Etkin Pişmanlık", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.

Yüksek Lisans, İ.Polat, "Ceza Muhakemesi Kanununa göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.

Yüksek Lisans, N.Akbarov, "Sovyetler Birliğinin Dağılmasından Sonra Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri ceza Kanunlarındaki Değişiklikler ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2008.

Yüksek Lisans, M.Kiziltan, "5237 sayılı TCK'da Bilişim Sistemine Girme, Sistemi Engelleme ve Bozma Suçları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2007.

Yüksek Lisans, G.Bostanci, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Türk Ceza Hukukunda Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2007.

Yüksek Lisans, M.Şevik, "Suç Gelirlerinin Aklanması ve Suçunun Analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2005.

Yüksek Lisans, M.Dülger, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasına İlişkin Suçlar ve Yaptırımlar", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.

Yüksek Lisans, A.Metin, "Türkiye'de Memurların Soruşturulması ve Yargılanması Rejimi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2003.

Yüksek Lisans, N.Katirci, "Dolandırıcılık Suçunda Hile Kavramı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Yüksek Lisans, G.Uğurtan, "Silahların eşitliği İlkesi Bağlamında Müdafin ifade ve sorguda Rolü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Yüksek Lisans, F.Polat, "Suç Politikasının Ana İlkeleri Bağlamında Tazminat ve Cumhuriyet Dönemleri Ceza Kanunlarının Genel Hükümlerinin Karşılaştırılması ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Yüksek Lisans, B.Bodur, "Haksız Arama Suçu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Yüksek Lisans, T.Biga, "Tüzel Kişi Yöneticilerin Cezai Sorumluluğu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Yüksek Lisans, G.Özen, "Çocuk İstismarı Bağlamında Müstehcenlik ve Fuhuş Suçlarının Değerlendirilmesi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Yüksek Lisans, Y.Öz, "Askeri Yargıda Kişi Özgürlüğü ve Güvenliğine Yönelik Koruma Tedbiri ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Yüksek Lisans, Ö.Bozkurt, "Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Yüksek Lisans, G.Türkoğlu, "Basın Özgürlüğü Bağlamında Gizlilik İhlali Suçu: Türk Ceza Kanununun 285. madde ile Düzenlenen Gizlilik İhlali Başlıklı Suç Tipi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Yüksek Lisans, E.Yücel, "Örtülü Kazanç Aktarma Suçu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Yüksek Lisans, C.Aydin, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Öngörülen Yüzyüzelik ve Silahların Eşitliği İlkeleri Bağlamında Türk Hukukunda Tutuklamaya İtiraz", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Yüksek Lisans, B.Keleş, "Türk Ceza Hukukunda Ve Karşılaştırmalı Hukukta Gizli Tanıklık", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Yüksek Lisans, F.Santalu, "Türk-ABD Hukukunda Zorunlu Müdafilik", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Jüri üyelikleri

Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Mayıs, 2015

Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Nisan, 2014

Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Kasım, 2013

Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Nisan, 2012

Yorumlar