8 Ekim 2020 tarihli resim gazete PDF

8 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan resmi gazetede yayınlanan kararlar ve ilanlar belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 8 Ekim 2020 tarihli sayısında yayınlanan kararlar ve ilanlar açıklandı. 

Resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan ilanlar şöyle:

TBMM KARARLARI

1263 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tespit Edilmek Üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde İcra Ettiği Harekat ve Misyonlar Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca Verilecek İzin ve Belirlenecek Esaslar Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin Kullanılması İçin Verilen İznin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 31/10/2020 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar

1264 Hudut, Şümul ve Miktarı Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının, 1701 (2006) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Tespit Edilen İlkeler Kapsamında 31/10/2020 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Unıfıl’e İştirak Etmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca Yapılması İçin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca İzin Verilmesine Dair Karar‑

1265 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Tam Fatura Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE PDF HALİ

 

Yorumlar