6 Mart 2021 tarihli resmi gazete kararları

Resmi gazetenin 6 Mart 2021 tarihli sayısında yer alan kararlar belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

İşte 6 Mart 2021 tarihli resim gazetede yer alan kararlar: 

YÖNETMELİKLER

Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bayburt Üniversitesi Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Uşak Üniversitesi Balkan Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Uşak Üniversitesi Su ve Toprak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Uşak Üniversitesi Yeşil Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

2021 Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı ile İlgili 2021/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/10)

702 Sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/A Maddesi Uyarınca 2021

Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/03/2021 Tarihli ve 10061 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/9 (Değişik İşler), K: 2021/2 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/11 (Değişik İşler), K: 2021/3 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/23 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/24 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/25 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/26 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/27 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/28 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/29 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/30 Sayılı Kararı

RESMİ GAZETE TAM METNİ

 

Yorumlar