4 Şubat 2021 tarihli resmi gazete kararları

Resmi gazetenin 4 Şubat 2021 tarihinde çıkan sayısında yer alan kararlar belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 4 Şubat 2021 tarihli sayısında yer alan kararlar, duyurular şöyle: 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Türkiye’nin Doğu Avrupa Enerji Verimliliği ve Çevre Ortaklığı Bölgesel Fonuna Katılımına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Katkı Anlaşmasının İlişik Kurallar ve Mektupla Birlikte Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3488)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Covid-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 3489)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (i) Bendi Kapsamında Gider ve Maliyet Unsurları Toplamının İndirimi Kabul Edilmeyecek Kısmının Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3490)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3491)

Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3492)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503)

YÖNETMELİKLER

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Beykoz Üniversitesi İhale Yönetmeliği

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 12/11/2020 Tarihli ve E: 2020/62, K: 2020/69 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 12/11/2020 Tarihli ve E: 2020/64, K: 2020/70 Sayılı Kararı

DANIŞTAY KARARI

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/10, K: 2020/10)

RESMİ GAZETE PDF TAM HALİ 

Yorumlar