30 Ocak 2021 tarihli resmi gazete tam metin

Resmi gazetenin 30 Ocak 2021 tarihli sayısı yayınlandı. İşte gazetenin bugünkü sayısında yer alan önemli kararlar:

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 30 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan 31380 sayılı nüshasında yer alan kararlar, ilanlar ve duyurular belli odu. 

İşte resim gazetenin bugünkü sayısında yer alan konular: 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 25 Şubat 2020 Tarihinde Bakü’de İmzalanan Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşma’ya Getirilen Değişikliklere Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1 Numaralı Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3445)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlü Nakli Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3446)

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3447)

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Devlet Gelir Komitesi Eğitim Merkezleri Arasında İşbirliği Yapılmasına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3448)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3449)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afet Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3450)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Namibya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3451)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3452)

1/7/2021 Tarihinden 31/12/2025 Tarihine Kadar İşletmeye Girecek YEK Belgeli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Uygulanacak Fiyatlar ve Süreler ile Fiyatların Güncellenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3453)

Samsun İli, Canik İlçesine Bağlı Fındıcak Mahallesinin, Aynı İlin Tekkeköy İlçesine Bağlanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3454)

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Yeşilkent ve Osmanlı Mahalleleri ile Şehitkamil İlçesi, İncilikaya Mahallesi Arası İki İlçe Sınırının Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3455)

Bazı Alanlarda İlan Edilen Turizm Merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin İptali, Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi ile İsim ve Statülerinin Değiştirilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3456)

Sivas, Yozgat ve Kayseri İllerinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3457)

Tokat İlinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3458)

Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3459)

Niğde İli, Altunhisar İlçesi, Yeşilyurt Köyünde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3460)

Bazı Alanların “Yayla Alanı” Olarak İlan Edilmelerine İlişkin Aynı Listede Tarih ve Sayıları Yazılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Yer Alan Hükümlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3461)

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3462)

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3463)

Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derece ve Türdeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3464)

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3465)

Niğde İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde 3/3/2020 Tarihli ve 2219 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlan Edilen Yenileme Alanı Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Kentsel Yenileme Projesi Kapsamında Niğde Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3466)

Nevşehir İlinin Acıgöl, Derinkuyu ve Kozaklı İlçelerindeki Emniyet Amirliklerinin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne Dönüştürülmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 3467)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (Karar Sayısı: 3468)

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3469)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3470)

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97)

YÖNETMELİKLER

İletişim Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gazi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİ-EPAR) Yönetmeliği

İskenderun Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE

2021 Yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı Olarak Kutlanması ile İlgili 2021/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/59)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/01/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-25, 26, 27 ve 28 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulunun 26/01/2021 Tarihli ve 22 Sayılı Kararı

Yorumlar